z 4 Flashcards Preview

Elektroinstalace budov > z 4 > Flashcards

Flashcards in z 4 Deck (20):
1

Bezdrátové připojení na ČZU (WiFi)

a. je možné po registraci svého účtu na adrese studenti.czu.cz

2

Základní nevýhody sběrnicové topologie jsou:

a. nízká přenosová rychlost a citlivost na poruchy rozvodů

3

Kontajnerový login script se spouští všem uživatelům sítě a nemají zpravidla možnost jej editovat. Je společný pro všechny uživatele dané sítě (kontextu).

Pravda

4

Jaký příkaz realizuje přihlášení k NDS síti bez spuštění login scriptů?

a. LOGIN username /NS

5

Příkaz NLIST USER WHERE “Full Name“ LE “*Altman*“ vypíše výpis všech uživatelů, kteří v NDS databázi mají ve vlastnosti Full Name vložen řetězec Altman

Nepravda

6

Programovací jazyk ADA patří do skupiny programovacích jazyků:

c. speciální

7

Největším bezpečnostním problémem dneška je:

b. SPAM ??
spyware ??

8

RJ45 konektor je konektor běžně používaný pro rozvody realizované kroucenou dvoulinkou

Pravda

9

Síť MAN vzniká vlastně propojením sítí LAN a koncových zařízení v dané oblasti

Pravda

10

Optická vlákna se vyrábějí výhradně z křemíkového skla

Pravda

11

Přihlášení do sítě ČZU provede student:

c. pomocí klienta Novell do kontextu .TF.STUDENTI.CZU.CZ zadáním uživatelského jména a hesla jako do studijní evidence

12

Rozdíl mezi kabelem označovaným jako UTP a STP je v tom, že UTP je nestíněný a STP je stíněný kabel

Pravda

13

Nejhorší odolnost vůči rušení mají rozvody realizované

d. Bezdrátovým přenosem

14

Pojem PAN označuje

osobní síť s dosahem řádově metrů

15

STP je stíněná kroucená dvoulinka

Pravda

16

Příkaz CX způsobí:

výpis aktuálního kontextu

17

Login script je

soubor databáze NDS ve kterém je obsaženo uživatelské jméno a heslo každého uživatele

18

Programovací jazyk Assembler patří do skupiny programovacích jazyků:

b. nižší

19

Trojský kůň je obecně program obsahující škodlivý kód, tedy např. vir, spyware atd...

Nepravda

20

BlueTooth je zařízení

d. umožňující propojení na vzdálenost max. několika desítek metrů