Zaliczeniówka wrzesień 2011/2012 (II) Flashcards Preview

Patomorfologia egzamin > Zaliczeniówka wrzesień 2011/2012 (II) > Flashcards

Flashcards in Zaliczeniówka wrzesień 2011/2012 (II) Deck (114):
1

Diagnostyka amyloidozy

 • kongofilność (barwienie czerwienią kongo)
 • jabłkowozielona dwójłomność w mikroskopie polaryzacyjnym

2

Ropniak to:

empyema

 

zbiorowisko ropy w narządzie jamistym lub jamie surowiczej (zapaenie ograniczone)

np.

 • opłucnej
 • osierdzia
 • wyrostka robaczkowego
 • pęcherztka żółciowego
 • jamy macicy

3

empyema to

ropniak

 

zbiorowisko ropy w narządzie jamistym lub jamie surowiczej (zapalenie ograniczone)

 

4

Obecność ropy w narządach rurowatych to

empyema

5

Mukowiscydoza to inaczej:

zwłóknienie torbielowate - Fibrosis Cystica - CF

6

W jaki sposó dziedziczona jest mukowiscydoza?

autosomalny recesywny

7

Jaka jest najczęstsza choroba rasy białej kończąca się śmiercią?

mukowiscydoza

8

Patomechanizm mukowiscydozy:

zaburzenie transportu jonowego przez błony komórkowe nabłonka gruczołów zewnątrzwydzielniczych układu oddechowego, pokarmowego i płciowego

 • prowdzi to do zwiększenia lepkości wydzielin z tych gruczołów z następową niedrożnością ich przewodów wyprowadzających

9

Co jest przyczyną mukowiscydozy?

mutacja genu zwłóknienia torbielowatego (CF), który koduje białko CFTR

 • białko to odpowiada za otwieranie kanału chlorkowego
 • w zależności od mutacji zaburzenie tego kanału jest różne (różny stopień)

10

Co stanowi podstawę testu klinicznego w mukowiscydozie?

wzrost stężenia chlodu i sodu w pocie

11

Mukowiscydoza w płucach - mechanizm

 • upośledzenie wydzielania chlorkó do światłą oskrzeli i oskrzelików
 • zwiększona aktywna absorpcja Na+ (a co za tym idzie i wody) ze światła przewodów przez co wydzielina jest gęstsza i bardziej lepka

 

12

CO powoduje zmniejszona ilość wody w śluzie w mukowiscydozie?

utrudnienie działania rzęsek → upośledzenie usuwania patogenów (głónie bakterii)

 

większa podatność na zakażenie Pseudomonas aeruginosa i spowodowanie zapalenia płuc (szczególnie przy współistniejących zakażeniach wirusowych)

13

Objawy mukowiscydozy:

 • płuca - zapalenia oskrzeli, zaczopowania oskrzelików itd. → włóknienie miąższu
 • przewód pokarmowy
  • trzustka - zaczopowanie przewodów trzustkowych, zanik części zewnątrzwydzielniczej z rozległym włóknieniem
  • zaczopowanie jelita cienkiego (niedrożność smółkowa)
  • wątroba - nadmiernie gęsty śluz powoduje zamknięcie kanalikó żółciowych → wtórna marskość
  • często wypadanie odbytu
  • ślinianki - zaczopowanie przewodów przez gęstą wydzielinę, zanik części gruczołowej narządu z włóknieniem
 • układ płciowy
  • mężczyźni: niedrożność najądrza i nasieniowodów →niepłodność
  • kobiety: gęstszy śluz szyjkowy jest bardziej gęsty i działa plemnikobójczo → bezpłodność

 

14

Najczęstszy nowotwór kości czaszki:

kostniak

15

Osteoid-osteoma (kostniak kostninowy)

 • w młodym wieku
 • do 2 cm
 • trzon kości udowej i piszczelowej
 • niezłośliwy nowotwór kości
 • ból ustępuje po salicylanach

16

Osteoblastoma (kostniak zarodkowy)

 • u młodych (10-25 lat)
 • >2 cm (w odróżnieniu od osteoid osteoma)
 • łuki kręgów, okolice przynasadowe i trzon kości długich i szczęka
 • miejscowo agresywny wzrost, ale bez przerzutów

 

17

Najczęstszy nowotwór złośliwy kości:

osteosarcoma (mięsak kościopochodny)

18

Osteosarcoma (mięsak kościopochodny) - kiedy większe ryzyko:

w przypadku mutacji genu supresorowego RB

19

Osteosarcoma:

 • okolice przynasadowe kości długich (kość udowa i piszczelowa w okolicy kolana głównie)
 • rozrost rozpoczyna się w obrębie kanału szpikowego, naciek nowotworowy niszczy warstwę korową kości i przechodzi na tkanki miękkie otoczenia
 • przerzuty do płuc, kości i mózgu

20

Gdzie przerzuty osteosarcoma:

przerzuty do płuc, kości i mózgu

21

Jakie wyróżniamy typy raków wątroby?

 • rak wątrobowokomórkowy (carcinoma hepatocellulare)
 • rak z nabłonka przewodów żółciowych (carcinoma cholangiocellulare)

 

rzadko:

 • rak mieszany
 • rak płaskonabłonkowy

 

22

Rak wąstrobowo komórkowy (HCC)

carcinoma hepatocellulare - HCC

 • 90% pierwotnych raków wątroby
 • głównie mężczyźni, 60-70 lat
 • etiologia:
  • przewlekłe zapalenie wątroby wywołane HBV
  • przewlekłe zapalenie wątroby wywołane HCV
  • marskość wątroby
  • hepatokarcinogeny środowiskowe
   • aflatoksyna B-1
   • nitrozaminy
   • związki chlorowe np. wodzian chloralu
  • przewlekłe spożywanie alkoholu w dużych dawkach
  • czynniki dietetyczne i hormonalne 

23

Etiologia HCC:

 • przewlekłe zapalenie wątroby wywołane HBV
 • przewlekłe zapalenie wątroby wywołane HCV
 • marskość wątroby
 • hepatokarcinogeny środowiskowe
 • aflatoksyna B-1
 • nitrozaminy
 • związki chlorowe np. wodzian chloralu
 • przewlekłe spożywanie alkoholu w dużych dawkach
 • czynniki dietetyczne i hormonalne 

24

Morfologia HCC:

 • makroskopowo
  • HCC ma trzy postacie:
   • guzowata
   • rozległego nacieku
   • rozsianych licznych drobnych guzków
  • zielonkawo-szarawa barwa
  • miękki
  • silne powinowactwo do naciekania rozkałężień wewnątrzwątrobowych żył wrotnej - w ich światłąch "glistowate" masy nowotworowe
 • Mikroskopowo
  • w dobrze i średnio zróżnicowanych guzach komórki nowotworowe przypomianają hepatocyty i układają się w beleczki lub zraziki
  • w nisko zróżnicowanych komórki są dziwne, olbrzymie lub drobne niezróżnicowane

 

25

Typ włóknistoblaszkowy HCC

 • specjalny typ HCC
 • w niezmienionej marsko wątrobie u młodych dorosłych
 • lepsza prognoza po resekcji
 • morfologia:
  • pojedynczy twardy guz, poprzedzielany włóknistymi pasmami

26

Rokowanie raka HCC

jest złe - chorzy żyją kilka miesięcy

(poza typem włóknistoblaszkowym)

27

Rak brodawkowaty tarczycy (carcinoma papillare)

 • najczęstszy rak tarczycy (60%)
 • wysoka częstość u pacjentów z genetycznie uwarunkowanymi zespołami polipowatości przewodu pokarmowego:
  • z zespołem Gardnera (rozsiane polipy gruczolakowe)
  • z zespołem Cowdena (polipy hamartomatyczne)
 • dobrze lub słabo odgraniczony
 • nacieka naczynia limfatyczne, natomiast naciekanie naczyń krwionośnych bardzo rzadko
 • przerzuty do węzłów w 50%

 

28

Morfologia raka pęcherzykowego tarczycy:

 • jądra mają charakterystyczny wygląd
  • chromatyna jądrowa bardzo delikatna - matowe szkło
  • sfałdowania błony jądrowej powodują powstania rzw. rowków - rozpoznanie raka na tej podstawie
 • koncentrycznie układające się drobne zwapnienia określanie mianek ciałek piaszczakowatych, występujace głównie w obrębie rdzenia brodawek.

29

Odmiany raka brodawkowatego:

 • otorebkowany (10%)
  • ograniczony do miąszczu tarczycy
  • otoczony torebką
 • pęcherzykowy
  • nieotorebkowany
  • nacieka torebkę i wykazuje inwazję naczyń
  • gorzej rokuje
 • wysokokomórkowa
 • kolumnokomókowa
 • z rozległym stwardnieniem

30

Najczęściej występujący nowotwór u dzieci:

białaczka limfoblastyczna

31

Co powoduje chlorek winylu

 • raka wątrobowokomórkowego skóry
 • angiosarcoma hepatis (naczyniakomięsak wątroby)

32

Martwica skrzepowa (necrosis coagulativa)

 • najczęstsza forma martwicy
 • dominuje denaturacja białek cytoplazmatycznych
 • charakterystyczna dla martwicy niedokrwiennej komórek (zawały) we wszystkich typach tkanek z wyjątkiem mózgu.
 • tkanka żółtawa i szarożółtawa, homogenna i matowa

 

33

MARTWICA ROZPŁYWNA (necrosis colliquativa)

 • charakterystyczna dla ogniskowych bakteryjnych lub sporadycznych grzybiczych infekcji oraz dla tkanek OUN w hipoksji.
 • Niezależnie od przyczyny martwica rozpływna całkowicie trawi martwe komórki. Ostatecznym efektem jest rozpłynięcie tkanki do płynnej, lepkiej masy.
 • Jeżeli proces został zainicjowany przez zapalenie ostre, materiał jest najczęściej kremowo-żółty z powodu obecności martwych leukocytów- ropa (pus).

34

MARTWICA SEROWATA (serowacenie, caseificatio)

 • szczególna forma martwicy skrzepowej, najczęściej spotykaną w ogniskach infekcji gruźliczej (także w kile, HL, i innych neo) 
 • Termin pochodzi od makroskopowego wyglądu obszarów martwicy- biały, kruchy podobny do sera.
 • Mikroskopowo martwicza tkanka jest bezpostaciowa, homogenna i kwasochłonna.
 • W tbc martwica ta jest otoczona ziarniniakową reakcją zapalną. W kile (kilaku) masy martwicze są bardziej gumiaste, ponieważ nie do końca strawione są włókna elastyczne naczyń.

35

Martwica enzymatyczna tkanki tłuszczowej (m. Balsera)

 • opis ognisk zniszczenia tkanki tłuszczowej w efekcie uwolnienia aktywowanych lipaz trzustkowych do tkanki trzustki, okołotrzustkowej i jamy otrzewnej w OZT.
 • enzymy rozpuszczają błony komórkowe adipocytów i rozszczepiają estry trójglicerydów zawarte w tych komórkach. Uwolnione kwasy tłuszczowe łączą się z wapniem tworząc widoczne makroskopowo kredowo białe obszary.
 • Histologicznie martwica przybiera formę ognisk o niewyraźnych obrysach martwicy tkanki tłuszczowej, z bazofilnymi depozytami wapnia, otoczone reakcją zapalną i wylewami krwawymi.

36

ZGORZEL (gangrena)

 • termin stosowany zwykle do kończyn, zwłaszcza części dystalnych kończyn dolnych, które w efekcie utraty dopływu krwi ulegają martwicy skrzepowej
 • jest to typ martwicy tkanki, w której zachodzi gnicie, w efekcie zakażenia bakteriami beztlenowymi z rodzaju Clostridium.
 • 3 typy:
  • Zgorzel sucha (g. sicca)
  • Zgorzel wilgotna (g. humida)
  • Zgorzel gazowa wywołana jest przez bakterie (Clostridium oedematis
   maligni) 

37

Typy zgorzeli:

 • Zgorzel sucha (g. sicca) –mumifikacja tkanki martwiczej początkowo bladej, potem czerniejącej (siarczki żelaza). Do wystąpienia mumifikacji konieczne jest wysychanie tkanki np. tzw stopa cukrzycowa. Może dojść do tzw samoamputacji.
 • Zgorzel wilgotna (g. humida) powstaje w tkankach bez możliwości wysychania np. miazgi zęba, jelita (uwięzła przepuklina, wgłobienie, skręt jelit) 
 • Zgorzel gazowa wywołana jest przez bakterie (Clostridium oedematis maligni) mogące produkować gaz szerzący się w tkance w postaci pęcherzyków (co przyspiesza jej rozprzestrzenianie).

38

MARTWICA WOSKOWA (Zenkera, necrosis vel degeneratione cerea)

 • występuje w mięśniach poprzecznie prążkowanych z powodu długotrwałego niedotlenienia danego obszaru przy równoczesnym działaniu toksyn bakteryjnych. 
 • Występuje najczęściej w durze brzusznym (mm piramidowe i proste brzucha przy przyczepie do spojenia łonowego).
 • Sarkoplazma komórek mięśniowych jest uszkodzona, budowa włókienkowa zaciera się całkowicie, nie jest zwykle uszkodzona sarkolemma oraz obwodowo położone jądra komórkowe. Niewielkie nawet ruchy powodują rozrywanie włókien i rozległe wylewy krwi.
 • W związku zachowaniem sarkolemmy i jąder komórkowych włókna mogą wrócić do stanu pierwotnego.
 • Makroskopowo mięsień ma wygląd woskowaty, jednak wylewy krwi często zupełnie zacierają obraz makro.

39

KARYOLYSIS

rozpuszczenie struktury jądra i chromatyny przez enzymy (DNAaza i RNAaza, blaknie bazofilia chromatyny)

40

PYKNOSIS

znaczne zagęszczenie chromatyny jądrowej (obkurczenie jądra i zwiększona bazofilia jądra – DNA ulega kondensacji do litej, obkurczonej masy). Występuje także w apoptozie

41

KARYORRHEXIS

fragmentacja jądra na małe zagęszczone fragmenty

42

Zmiany jądrowe w martwicy:

 • KARYOLYSIS
 • PYKNOSIS
 • KARYORRHEXIS

43

Geny, któe ulegają amplifikacji w nowotworach:

 • C-myc
 • her2
 • WT-1
 • p53
 • Rb
 • BRCA 1 i BRCA 2
 • APC
 • NF 1 i NF 2
 • DCC
  VHL

 

44

Co to jest CAE?

antygen karcinoembrionalny

 • rak jelita grubego
 • inne (wątroba, trzustka, żołądek, płuca, sutek)

 

45

Niewielkie podwyższenie CAE:

nie możemy zdiagnozować raka jelita grubego, ale prawdopodobnie ten rak się rozwinie

46

Jakie przeciwciała w toczniu?

 • przeciwjądrowe ANA
 • przeciw dwuniciowemu DNA
 • przeciwko Sm
 • przeciw antygenom komórek krwi
 • antyfosfolipidowe (40-50%)

 

47

Wykrywanie tocznia:

 • Immunofluorescencja wykazuje ANA u wszystkich pacjentów z SLE (czuła), ale nie jest specyficzna, ponieważ występuje w innych chorobach autoimmunizacyjnych.
 • 5-15% zdrowych wykazuje niskie miana ANA.
 • Wykrycie przeciwciał przeciw specyficznym antygenom jądrowym wymaga technik specjalnych.
 • Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (wysokie miana – aktywna choroba nerek, ale niskie ryzyko choroby nerek przy przeciwciałach SS-B) i antygenowi Sm są właściwie diagnostyczne dla SLE.

48

W czym ciałka hematoksylinowe i co to?

Jeśli jądra są eksponowane ANA przyłączają się do nich – w tkankach jądra te tracą układ chromatyny stają się homogenne tworząc ciałka hematoksylinowe.

49

Komórki LE - gdzie:

każda komórka fagocytująca (neu lub makrofag), która sfagocytowała zdenaturowane jądro uszkodzonej komórki (dawny test diagnostyczny).

 

w SLE

50

Typy nadwrażliwości w toczniu:

Przeciwciała tworząc kompleksy powodują uszkodzenie tkanek (typ III reakcji nadwrażliwości), natomiast komórki krwi są niszczone w mechanizmie II typu reakcji.

51

Ciałka RUssella i komórki Mikulicza - gdzie

twardziel

52

Leukoplakia włochata - w czym

w AIDS

53

Jakie nowotwory w AIDS:

 • mięsak Kaposiego
 • chłoniaki B-komórkowe (systemowe, pierwotne mózgu, pierwotne jam ciała)
 • rak szyjki macicy
 • rak odbytu

 

54

Patomechanizm AIDS:

 • upośledzenie funkcji LT CD4, spadek liczby z towarzyszcącą dysfunkcją innych komórek, zahamowanie odpowiedzi komórkowej
 • aktywacja limfocytów B - produkcja przeciwciał, zahamowanie odpowiedzi humoralnej

55

Fazy AIDS:

 • faza wczesna (ostry zespól retrowirusowy) - objawy pseudogrypowe
 • faza bezobjawowa przewlekła
 • pełnoobjawowy AIDS

 

56

Infekcje oportunistyczne przy aids:

 • kryptosporidioza (enteritis),
 • pneumocystoza,
 • toxoplazmoza (pneumonia, OUN)
 • kandidiaza (jama ustna, przełyk)
 • kryptokokoza (OUN)
 • kokcidioidomykoza
 • histoplazmoza
 • mykobakteriozy
 • nokardioza
 • salmonellozy
 • CMV(płuco, jelito, oko, OUN)
 • HSV
 • Varicella-zoster

57

Najmniejsze prawdopodobieństwo zakażenia związane z AIDS

enterobius vermiformis (owsik)

58

Białaczka o łagodnym przebiegu

białaczka limfatyczna CLL

59

Etiopatogeneza raka nosogardłą non differentiatum:

zakażenie EBV

60

Zespół Sjögrena:

przewlekła choroba autoimmunologiczna, cechującą się zajęciem:

 • gruczołów łzowych manifestuje się klinicznie objawami keratoconjunctivitis sicca (suche zapalenie spojówki i rogówki),
 • zajęcie ślinianek wywołuje suchość jamy ustnej w związku z upośledzonym wydzielaniem śliny (xerostomia)

61

Objawy zespołu Sjogrena:

 • xerostomia (upośledzone wydzielanie śliny)
 • xerophtalmia (suchość gałki ocznej)
  • keratoconjunctivitis sicca (suche zapalenie spojówki i rogówki)
 • może być w zespole Mikulicza = obustronne i asymptomatyczne powiększenie ślinianek i gruczołó łzowych występujące na tle określonej choroby
  • tuberculosis
  • sarcoidosis
  • amyloidosis
  • lymphoma (chłoniak)

 

62

Choroba Hashimoto - na początku i potem

najpierw jako niedoczynność, a potem jako nadczynność

63

tuberculosis miliaris to

gruźlica prosówkowa (uogólniona, rozsiana do innych narządów)

64

Rak Pancoasta to

rak rosnący w szczycie płuca, który może naciekać szyjne sploty sympatyczne, dając objawy zespołu Hornera

65

Co to polyarteritis nodosa?

guzkowe zapalenie tętnic

66

Charakterystyka guzkowego zapalenia tętnic (polyarteritis nodosa)

 • martwica włóknikowata ścian naczyń
 • choroba małych i średniej wiekości tętnic miesniowych,
 • typowo nerek, ale też serca, wątroby, przewodu pokarmowego
 • ale nie płuc!
 • może zajmować tylko część obwodu naczynia, z tendencją do zajmowania miejsc podziału naczyń
 • występowanie zmian o różnym czasie trwania i aktywności
 • zwiążek z HBV

 

67

Jakie wycinki pobieramy z polyarteritis nodosa (guzkowe zapalenie tętnic)?

z guzków świeżych

68

Jaką chorobę spowoduje nowotwó z komórek zasadochłonnych przysadki?

Cushinga

69

Co to są ciałka Mallory'ego i gdzie występują?

kwasochłonne nieregularne wewnątrzcytoplazmatyczne złogi powstałe przez agregację filamentów pośrednich białek

głównie w alkoholowym zapaleniu wąstroby, ale też:

 • przewlekłe zespoły cholestatyczne
 • pierwotna marskość wątroby
 • choroba Wilsona
 • non-alcoholic steatohepatitis

 

70

Co to jest cukrzyca brunatna?

Hemochromatoza pierwotna lub hemochromatoza wrodzona, dawniej stosowane nazwy to: cukrzyca brunatna i cukrzyca brązowa (diabetes bronze) jest dziedziczną chorobą metaboliczną, w której dochodzi do nadmiernego wchłaniania żelaza z pożywienia.

 

 • Histologicznie hemosyderyna tworzy złote ziarna leżące w cytoplazmie komórek. W procesie lokalnym barwnik lokalizuje się początkowo w makrofagach w zajętym obszarze.
 • W uogólnionej hemosyderozie barwnik pojawia się początkowo w makrofagach wątroby, śledziony, szpiku, węzłów chłonnych oraz skóry, trzustki i nerek.
 • W większości przypadków uogólnionej hemosyderozy pigment nie uszkadza komórek miąższowych i nie zaburza funkcji.
 • W miarę narastania akumulacji gromadzi się także w komórkach miąższowych, głównie w wątrobie i komórkach kanalików żółciowych (cecha patognomoniczna),komórkach beta wysp trzustkowych, sercu i narządach endokrynnych)= HEMOCHROMATOZA.

71

Czynniki prognostyczne nowotworów tkanek miękkich

 • głębokość wzrastania
 • typ histologiczny
 • wielkość 
 • margines wycięcia chirurgicznego
 • wiek

 

72

Co to jest glomangioma:

kłębczak

 • niezłośliwy nowotwór skóry
 • najczęsciej występuje pod paznokciem
 • zawsze bolesny (pulsujący ból)

73

Który nowotwór pomino niewielkich rozmiaró spowoduje spory ból:

kłębczak (glomangioma)

74

Co to jest szpiczak?

to nowotworowy rozrost komórek plazmatycznych rozwijający się pierwotnie w szpiku kostnym

75

Jakie wyróżniamy szpiczaki:

 • mnogie (szpiczak mnogi - myeloma multiplex)
 • odosobnione - plasmocytoma

 

76

Szpiczak mnogi - co to znaczy

myeloma multiplex

 

szpiczak mnogi jest wieloogniskowy  → nie ma zwykle białaczkowego obrazu krwi obwodowej

77

Objawy szpiczaka:

 • objawy osteolityczne
  • bóle krzyża
  • złąmania patologiczne
  • obraz RTG - "kości wyjedzone przez mole" (o ja pierdole...)
  • hiperkalcemia i odwodnienie (z powodu nasilonego zniszczenia kości) co przyczynia się do spotykanej w szpiczaku niewydolności nerek
 • anemia z powodu utraty funkcji krwiotwórczej szpiku
 • niewydolność nerek bo:
  • hiperkalcemia, odwodnienie, zagęszczenie krwi przez polimery IgA lub IgM
  • bezpośrednie nefrotyczne oddziaływanie paraprotein
  • amyloidoza
  • naciekanie nerek przez komóko nowotworowe

 

78

CO to POEMS?

rzadka odmiana szpiczaka mnogiego (plazmocytowego)

79

Xerostomia, gdzie występuje:

 • Sjogren
 • anemia złośliwa
 • antycholinergiczne leki
 • radioterapia ślinianki

 

80

Liczne zmiany osteolityczne w czaszcze - w czym?

szpiczak mnogi

81

Co powoduje H. Pylori:

 • MALToma
 • choroba wrzodowa
 • wieloogniskowe zapalenie zanikowe żołądka
 • rak żołądka

82

Czego nie powoduje H. Pylori:

zanikowego zapalenia trzonu żołądka 

 

jest ono autoimmunologiczne

83

Purpura to

skaza krwotoczna, krwawe wybroczyny wielkości 1-3 mm

84

Stwardnienie zastoinowe to

dotyczy płuc 

 • jego przyczyną jest przewlekła niewydolność serca
 • płuco zastoinowe:
  • powiększone, cięższe
  • na przekrojach barwa rdzawa wskutek zwiększonej ilości hemosyderyny
  • wzmożona konsystencja płuca z powodu pomnożenia tkanki łącznej w zrębie płuc
  • w pęcherzykach płucnych liczne makrofagi obładowane hemosyderyną, a w zrębie przepełenienie drobnych naczyń krwią

85

Hepar moschatum to

tzw. wątroba muszkatołowa

 • Atrofia wątroby wskutek zastoju żylnego
 • zastój żylny w wątrobie z powodu niewydolności prawokomorowej serca

86

Haemarthros

krew w jamie stawowej

87

Cholesterolosis to

akumulacja cholesterolu w makrofagach w postaci komórek piankowatych w błonie śluzowej pęcherzyka żółciowego

88

Serce płucne (cor pulmonale) to

przerost albo rozstrzeń mięśnia prawej komory serca u chorych na nadciśnienie płucne, spowodowany głównie chorobami miąższu i naczyń płucnych (a nie niewydolnością lewokomorową!!!!!!!!!!!!!!), które w konsekwencji prowadzi do niewydolności prawej komory

89

CO to jest carcinoma adenocystica?

rak gruczołowato-torbielowaty

 

najczęstszy złośliwy nowotwór gruczołów ślinowych w jamie ustnej

90

CO jest charakterystyczne dla carcinoma adenocystica

rozprzestrzenia się w przestrzeniach okołonerwowych

 

nacieka perineurium, a także nacieka pnie nerwowe przez gniazka komórek rakowych

91

Gdzie pierwotne zmiany w gruźlicy:

 • płuca (najczęściej)
 • błona śluzowa jamy ustnej, migdałków i gardła
 • jelita
 • skóra

 

92

Wtórne zmiany w gruźlicy

 • płuca
 • układ moczowo-płciowy
 • obwodowe węzły chłonne
 • ukłąd kostny

93

Zespół Ghona to:

pierwotny zespół gruźliczy

 

powstaje on, gdy z ogniska pierwotnego gruźlicy naczyniami chłonnymi prątki przedostaną się do najbliższych węzłów chłonnych

 

Zespół Ghona skłąda się z:

 • ogniska pierwotnego
 • okolicznych węzłów chłonnych z martwicą serowatą
 • naczyń limfatycznych, którymi zakażona chłonka spływa z ogniska pierwotnego do węzłów chłonnych

 

94

Zołzy (scrophulosis) - gdzie?

powiększenie i serowacenie węzłów chłonnych podżuchwowych, które mogą tworzyć pakiety (zołzy właśnie)

95

Suchoty krezkowe to

serowacenie węzłów chłonnych krezkowych w gruźlicy

96

Tuberculum anatomicum - gdzie

zgrubienie w skórze w gruźlicy

97

Naciek Assmana - co to i gdzie

gruźlica wtórna w płucach

98

Pozapłucne, odosobnione gruźlice narządowe:

 • gruźlicze zapalenie najądrza
 • gruźlicze zapalenie gruczołu krokowego
 • gruźlicze zapalenie jajowodu
 • gruźlica nerek
 • gruźlica jelit
 • gruźlica nadnerczy
 • gruźlica sutka
 • gruźlica kości
 • gruźlica skóry

 

 

99

Cystis follicularis to inaczej

Torbiel zawiązkowa

100

Torbiele zębopochodne:

 • Torbiel zawiązkowa (Cystis follicularis)
 • Torbiel korzeniowa (Cystis radicularis)
 • Torbiel szczątkowa (cystis residualis)
 • Torbiel przyzębna (erupcyjna; cystis paradentalis)

101

Torbiel zawiązkowa (Cystis follicularis)

 • Jest to najczęściej spotykana torbiel pochodzenia rozwojowego.
 • Powstaje w woreczku zębowym i może osiągać duże rozmiary powodując zanik otaczającej kości.
 • W ścianie torbieli, która posiada łączność z jamą ustną, może wystąpić odczyn zapalny. Ściany pozostałych torbieli nie są nacieczone zapalnie.

102

ZAPALENIE PLEŚNIAWKOWE to inaczej

candidasis

 

Candida albicans

103

Zapalenie pleśniawkowe u kogo:

u osób z:

 • immunosupresją
 • cukrzycą
 • neutropenią
 • kserostomią
 • ciężką niedokrwistością
 • leczonych długotrwale antybiotykami

 

104

Jakie wyróżniamy postaci promienicy:

 • szyjnoptwarzowa (najczęstsza)
 • brzuszna
 • płucna
 • midniczna

 

105

Błonica może powodować:

zapalenie mięśnia sercowego

106

Najczęstszy nowotwó złośliwy jamy ustnej

RAK PŁASKONABŁONKOWY (carcinoma planoepitheliale)
(ok. 95%)

107

Zapalenie ropne (inflammatio purulenta) to:

zapalenie wysiękowe w którym gromadzi się wysięk zawierający liczne neutrofile.

108

Ropa (pus)

 • wysięk zawierający w znacznej liczbie żywe granulocyty obojętnochłonne i resztki obumarłych tkanek i granulocytów oraz bakterie i ich toksyny, enzymy proteolityczne z granulocytów i rozpadłych tkanek.
 • Ropa jest przeważnie żółta, czasem zielonkawa lub niebieska (pałeczka ropy błękitnej).
 • Zapalenie ropne wywołują bakterie ropotwórcze (zwykle gronkowce lub paciorkowce, pałeczka ropy błękitnej, pałeczka okrężnicy, dwoinki zapalenia opon mózgowych, dwoinki rzeżączki, promieniowce).

109

Zapalenie włóknikowe (inflammatio fibrosa)

 • powstaje, gdy uszkodzenie naczynia jest tak znaczne, że fibrynogen wydostaje sie poza naczynia
 • dominacja wysięku w włókniku
 • gromadzi się na powierzchni błon śluzowych

 

110

Zapalenie surowicze:

 • cechuje sie przedostawaniem przez ścianę naczyń bogatobiałkowego płynu (wysięku surowiczego).
 • Zapalenie surowicze jest zwykle wykładnikiem niewielkiego nasilenia procesu chorobowego.
 • Może się cofnąć bez śladu lubstanowić wstęp do innych form zapalenia.

111

Zapalenie nieżytowe (i. catarrhalis)

jest to zapalenie surowicze błon śluzowych. Do wysięku surowiczego dołącza się obfita wydzielina błony śluzowej (zwykle śluz). W ostrej fazie wysięk jest lepki i ma szklisty wygląd. W późniejszych fazach może dołączyć się zapalenie ropne, zabarwiające wysięk na kolor żółtawy.

 • nieżyt („katar”) nosa
 • bronchopneumonia catarrhalis (zapalenie nieżytowe oskrzeli)

112

CO to jest rak wodny?

bakteryjne, zgorzelinowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

113

Gdzie lokuje się większość rakó oskrzela(płuc)?

w okolicy wnęki płuca, w sąsiedztwie dużych oskrzeli

114

Klinika raka oskrzela(płuc)

 • kaszel
 • krwioplucie
 • w fazie zaawansowanej: duszność, bóle w klatce piersiowej, spadek wagi ciała, gorączka
 • mogą towarzyszyć zespoły paraneoplastyczne:
  • produkcja przez komórko nowotworowe niektórych hormonów (ADH, ACTH, parathormon, kalcytpnina itd.) - wapń
  • zmiany skórne
 • zespól Hornera, gdy nacieka sploty szyjne sympatyczne (rak Pancoasta)