Zenuwstelsel Flashcards Preview

Propedeutica GHD > Zenuwstelsel > Flashcards

Flashcards in Zenuwstelsel Deck (62):
1

doel neurologisch onderzoek

 • Is het een neurologisch probleem?
 • Neuro-anatomische lokalisatie
  • Cerebellum
  • Cerebrum
  • Hersenstam/kopzenuwen
  • Ruggenmerg – perifere zenuwen
  • Lokalisatie uitermate belangrijk voor (diff) diagnose
 • Overzicht dia !!!!!

A image thumb
2

definitie bewustzijn

 • Reactivitiet tov prikkels uit omgeving
 • Resultaat van normale functie zenuwstelsel
 • Verwerking thv cerebrale cortex en formatio reticularis
 • Bepaald door diersoort, ras en individu
 • Beoordeling vai houding en beweging van kop, oren en ogen en reactie op prikkels( acoustisch – visueel – tactiel - ..)
 • Jonge dieren: zuigreflex
 • Vergelijking met vergelijkbare dieren of info van eigenaar

3

vermindering van bewustzijn

 • Apathie
  • Lichte vermindering van bewustzijn
  • Suf, minder of tragere reatie dan normaal
  • Vaak bij algemeen ziek zijn
  • => eigenaar weet het best of er verschil is
 • Somnolentie of sopor
  • Veel liggen, moeilijk rechtstaan, slepende gang
  • Onzeker gang, half gesloten ogen, bij rund onvoldoende reiniging neusspiegel
  • Sterke prikkels nodig voor reactie
 • Coma: totaal bewustzijnsverlies
  • Onfysiologische houding – vermindering of verwijden van reflexen – oppervlakkige ademhaling
  • Syncope, apoplexie, (beroerte): plots verlies van bewustzijn
  • Kijken of het primair of secundair is
  • Aanpak
   • Naar hart gaan luistern voor aritmien
  • Narcolepsie
   • Kan primair of erfelijk
   • Trauma zonder dat we het weten
  • Sleep deprivation syndroom = dieren die eig nooit tot rust komen door lastige gewrichten en dan ineens in slaap vallen

4

apathie

 • Lichte vermindering van bewustzijn
 • Suf, minder of tragere reatie dan normaal
 • Vaak bij algemeen ziek zijn
 • => eigenaar weet het best of er verschil is

5

somnolentie of sopor

 • Veel liggen, moeilijk rechtstaan, slepende gang
 • Onzeker gang, half gesloten ogen, bij rund onvoldoende reiniging neusspiegel
 • Sterke prikkels nodig voor reactie

6

coma

 • Coma: totaal bewustzijnsverlies
  • Onfysiologische houding – vermindering of verwijden van reflexen – oppervlakkige ademhaling
  • Syncope, apoplexie, (beroerte): plots verlies van bewustzijn
  • Kijken of het primair of secundair is
  • Aanpak
   • Naar hart gaan luistern voor aritmien
  • Narcolepsie
   • Kan primair of erfelijk
   • Trauma zonder dat we het weten
  • Sleep deprivation syndroom = dieren die eig nooit tot rust komen door lastige gewrichten en dan ineens in slaap vallen

7

vermeerdering van bewustzijn

 • Excitatie of opwinding
 • Abnormaal sterke reactie op normale prikkels
 • Wilde blik, onrustig, brullen  of roepen, trappelen, rondlopen, bijten, onbehandelbaar, … etc

8

houding van dieren 

 • Paard: kop hoog
 • Rund: kop en half in een lijn
 • Gelijke belasting ledematen (tenzij in rust bij paard)
 • << rechte >> rug
 • Grotendeels bepaald door motorische vestibulopinale en reticulospinale banen
 • Input uit vestibulair systeem, zicht en druk- en strekreceptoren in licham en ledematen
 • Verwerking in hersenstam, cerebellum en grote hersenen
 • Positie hoofd, lichaam en ledematen
  • Opisthotonus/head tilt/ …
  • Scoliosc, lordose, kyphosc
  • Wijdbeense stand, knikken van ledematen, onfysiologische positief, zwakte :UMN of LMN
  • Stijve ledematen: (meestal) UMN
  • Bijkomend testen via houdingsreflexen

9

abnormale motiliteit

 • Kan neurologisch
 • Kan pijn
 • => bijkomend onderzoek nodig
 • Onwillekeurige bewegingen
  • Krampen
   • Onwillekeurige bewegingen dwargestreepte spieren
   • Tonisch: alegemeen (tetanus) of lokaal, constant in dezelfde graad of verhogend bij prikkeling
    • Trismus
    • Opisthototnus
    • Risus sardonicus
    • Torticollis
   • Klonisch: gelokaliseerde of algemene kortdurende contracties tremoren: spier of spiergroep
    • Fibrillaties: enkele spiervezels (grass disease)
    • Myocloniën: spier of spiergroep, doelloze en snokkende beweging
    • Nystagmus
    • Convulsies: hele lichaam
   • Combinatie: epilepsie: eerst tonisch, daarna klonisch

10

 • Tonisch: algemeen (tetanus) of lokaal, constant in dezelfde graad of verhogend bij prikkeling

 • Trismus
 • Opisthototnus
 • Risus sardonicus
 • Torticollis

11

 • Klonisch: gelokaliseerde of algemene kortdurende contracties tremoren: spier of spiergroep

 • Fibrillaties: enkele spiervezels (grass disease)
 • Myocloniën: spier of spiergroep, doelloze en snokkende beweging
 • Nystagmus
 • Convulsies: hele lichaam

12

verminderde motiliteit - hypokinesie

 • parese of paralyse
 • perifere paralyse (LMN)
 • centrale verlamming (UMN)

13

 • Parese of paralyse: indeling ngl lokalisait

 • Monoplegie
 • Paraplegie
 • Quadri- of tetraplegie
 • Hemiplegie
 • Alternerende of gekruiste hemiplegie: hersenstam en ledematen contralateraal

14

 • Parese of paralyse: indeling ngl oorzaak

 • Perifere verlamming: letsel in LMN (hersenstam of ventrale kern ruggenmerg)
 • Centrale verlamming (hoger gelegen motor neuron, hersenstam, motorische kernen,…)

15

 • perifere paralyse (LMN)

 • geen willekeurige motorische activiteit
 • strekreflex verdwenen
 • slappe paralyse: spieratonie en geen weerstand tegen passieve beweging
 • neurogee atrofie (vlug optredend)
 • indien ook sensiebele uitval: ook geen algemene reactie bij prikkelen

16

 • centrale verlamming (UMN)

 • verlies van willekeurige beweging
 • verhoogde (of normale) strekreflex: verlies van centrale remming
 • spastische verlamming: verhoogde tonus en weerstand bij passieve beweging (vaak)
 • geen spieratrofie (ten minste traag optredend)

17

localisatie van het letsel

 • cervicaal
  • tekeneing dia!!!!!!!!!!!!!!!1
 • quadriparese of quadriplegie
 • UMN-tekenen p[ alle 4 de ledematen
 • (nekpijn)
 • Cervi-thoracal
  • Quadirparese of quadriplegie
  • Sympt. Voorbenen gelijk of erger…
 • T2-L4
  • Paraparese of paraplegie
  • UMN-tekenen thv achterbenen
  • (rugpijn)
 • L4-S2
  • Paraparese of paraplegie
  • LMN-tekenen thv de achterbenen
 • Cauda equine
  • Minimale parese
  • LMN-teenen thv de staart, anus en urineblaas

18

letsel cervi-thoracaal

 • Quadirparese of quadriplegie
 • Sympt. Voorbenen gelijk of erger…

A image thumb
19

letsel T2-L4

 • Paraparese of paraplegie
 • UMN-tekenen thv achterbenen
 • (rugpijn)

A image thumb
20

L4-S2

 • Paraparese of paraplegie
 • LMN-tekenen thv de achterbenen

A image thumb
21

letsel cauda equine

 • Minimale parese
 • LMN-teenen thv de staart, anus en urineblaas

22

abnormale beweging

 • ataxie
 • dwangbewegingen
 • dwanghoudigen

23

ataxie

 • Storing in coordinatie
 • Waggelende en onzekere gang
 • Oorzaak in diepe gevoeligheid (vaak samen met motorische letsel), cerebellaire letsels of vestibulaire letsels
 • soorten
  • Proprioceptieve letsels – sensorische spinale ataxie
  • vestibulaire letsels
  • cerebellaire ataxie
 • Differentiatie ataxie en spierzwakte / manken !!!!
  • Die gaan misschien zwakt zijn, maar als ze stappen is het wel fysiologisch

24

 • Proprioceptieve letsels – sensorische spinale ataxie

 • Diepe gevoeligheid
 • Te sterke horizontale beweging bekkenneerploffen en strijken van voeten
 • Stappen op reche lijn mogelijk
 • Geen spierzwakte
 • Positief teken van romberg
 • => bv wobbler
  • Druk door cervicale instabiliteit => buitenkant ruggenmerg aangetast = sensorische
 • met blinddoek op verergert het

25

ataxie door vestibulaire letsels

 • Bijna altijd scheve kop
 • Vaak dor unilaterale aantasting vestibylair systeem centraal of thv oor zelf
 • Onzekere gang
 • Scheve kop

26

ataxie door cerebellaire letsels

 • Hier ook in rust ataxie
 • Abnormale stand (wijdbeens – statisch ataxie)
 • Intentionele tremor
 • Onzekere gang
 • Parapedas
  • Ledematen heel gestrekt naar voren
 • Moeilijk om op een rechte lijn te lopen

27

 • Differentiatie ataxie en spierzwakte / manken !!!!

 • Die gaan misschien zwakt zijn, maar als ze stappen is het wel fysiologisch

ent-->

28

dwangbewegingen

 • Ongemotiveerde maar goed gecoördineerde bewegingen van hetzelfde type
 • Vb
  • Grote hersenen
   • Dwanglopen
   • Looskauwen
    • Bij runderen denken aan ketonemie
  • Kleine hersenen / vestibulum
   • Wijzerbewegingen
   • Manege bewegingen
   • Rolbewegingen
   • Zeilen

29

dwanghoudingen

 • Head pressing
  • Meestal eindstadium
  • Ze stappen tot ze ergens tegenaan lopen en daar blijven ze duwen
 • spreidstand
 • head tilt

30

31

klinisch onderzoek van het zenuwstelsel

 • onderzoek van schedel
 • onderzoek van wervelkolom
 • onderzoek cerebrospinaal vocht
 • passieve bewegingen 
 • reflexen
  • paraesthesie
  • verlaagde of verdwenen reflexen
 • kopzenuwen
 •  

32

onderzoek van schedel: neurologi

 • Onderzoek van schedel
  • Hydrocephalus / trauma/ …etc
  • Palpatie beter mogelijk bij paard dan herkauwers (sinussen)
  • Zoeken naar deformaties en verwondingen
  • Bijkomende onderzoeken: RX-scan

33

neurologie: onderzoek op wervelkolom

 • Ivm khd beperkt in klinsich onderzoek
 • Lordose, kyphose, scoliose: zelden oorzaak van neurologische afwijkingen
 • Palpatie wervelkolom beperkt bij GHD
 • Palpatie voor regelmaat, pijnlijkheid (percussie)
 • Pijnlijkheid differentiern van spier, huid of buikpijn
 • Rectaal onderzoek
 • Enkel detectie grove afwijkingen
 • Beter radiografie, echografie en EMG/MMEP
 • Beperkingen diagnostische technieken door volume van GHD

34

 • Onderzoek cerebrospinaal vocht (atlanto-occipitale punctie, lumbosacrale punctie)

 • Kijken of er ontstekingscellen in zitten
 • Of evt bloed (trauma)

35

neurologie: passieve bewegingen

 • Hals en kop: spontane en geïnduceerde bewegingen
 • Rug: moeilijk te manipuleren, lendenreflex

36

reflexen

 • Onwillekeurige activiteit van een effector na prikkeling van een receptor
 • Bij onderzoek zenuwstelsel: effector is spier
 • Versterkte reflexen
 • Paraesthesie
 • Verlaagde of verdwenen reflexen
 • Soorten reflexen
  • Testen op proprioceptie
   • Hopping reflex
   • Kruisreflex
   • Stelreflex
   • Optische en tactiele plaatsingsreactie
    • Stappen over stoep
     • Bij botsen of struikelen: gezichtsstoornis of coordinatiestoornis
    • Stappen over stoep na blinddoeken
     • Normaal optillen voet bij stoten tegen stoep
     • Indien …….

37

versterkte reflexen

 • Verhoogde prikkelbaarheid zenuwstelsel (hypomagnesiemie)
  • Bij hypomagnesiemie krijg je bij in oog prikken dat ze vakker knipperen
 • Daling drempelwaarde receptor
 • Overprikkelbaarheid reflexboog (bv. ontsteking, neuritis)
 • Verbreking van contact met hogere centra (sectie ruggenmerg)

38

paraesthesie

 • Abnormale gevoeligheid
 • Automutilatie mgoelijk (psychisch – aujezsky-..)

39

verlaagde of verdwenen reflexen

 • Verlaging prikkelbaarheid zenuwstelsel (anesthsie, metabole stoornissen, ..)
 • Uitschakeling één of meerdere elementen van de reflexboog:
  • Receptor (huidnecroe)
  • Afferente of efferente zenuw (sectie, EMND)
  • Letsel effector (spierdegeneratie – botulisme)
 • Remming spiercontractie door bv pijn (lendenreflex)

40

soorten reflexen

 • Testen op proprioceptie
  • Hopping reflex
  • Kruisreflex
  • Stelreflex
  • Optische en tactiele plaatsingsreactie
   • Stappen over stoep
   • Stappen over stoep na blinddoeken.

41

hopping reflex

doen we nie tzo vaak

 

42

kruisreflex

 • Terugplaatsen lidmaat na kruisen
 • Dikwijls gebruikt

43

stelreflex

 • Ook vaak gebruikt
 • Duwen tegen schoft of trekken aan staart
 • Zowel in rust als op stap
 • Op stap ook korte bochten maken: strijden en uitzwaaien
 • Onderscheid maken tussen zwakte en ataxie

44

optische en tactele plaatsingsreactie

 • Stappen over stoep
  • Bij botsen of struikelen: gezichtsstoornis of coordinatiestoornis
 • Stappen over stoep na blinddoeken
  • Normaal optillen voet bij stoten tegen stoep
  • Indien slepen of struikelen: zenuwstoornis of extreme zwakte

45

kopzenuwen

 • I: olfactorius
 • II: opticus
 • III: oculomotorius
 • IV: trochlearis
 • V trigeminus
 • VI: abducens
 • VII: facialis
 • VIII: vestibulo-cochlearis
 • IX glossopharyngeus
 • X: vagus
 • XI: accessorius
 • XII: hypoglossus
 •  

46

n olfactorius

 • Moeilijk objectief te onderzoeken
 • Als ze niet goed ruiken willen e niet meer goed eten

47

n. opticus

 • Dreigreflex
  • N. opticus = visuele cortex – facialis
  • Dichtknijpen oog of wegtrekken kop
  • Opletten voor luchtverplaatsing
  • Snelle beweging vinger (geen volledige hnd / zonder aanraken oog)
  • Moeilijk te interpreteren bij dieren met verminderde bewustzijn
  • Watte bal test van KHD: minder goed voor herkauwers
  • Afwezig bij blinde dieren, bij neonaite en erge cerebellaire stoornissen
 • Algemene test voor zicht: laten rondlopen in ruimte met obstakels, evt na afdekken één oog
 • Pupilreflex
  • N. opticus en oculomotorius
   • Dilatatie in donker of na afdekken oog
   • Contractie oiv licht (tragerbij rund/excitatie)
   • Negatieve dreigreflex en positieve pupilreflex: centrale blindheid
   • Negatieve (directe) pupilreflex: letsel oog – kopzenuw II tot laterale nucleus geniculatus – kopzenuw III)

48

pupilreflex

 • N. opticus en oculomotorius
  • Dilatatie in donker of na afdekken oog
  • Contractie oiv licht (tragerbij rund/excitatie)
  • Negatieve dreigreflex en positieve pupilreflex: centrale blindheid
  • Negatieve (directe) pupilreflex: letsel oog – kopzenuw II tot laterale nucleus geniculatus – kopzenuw III)

49

dreigreflex

 • N. opticus = visuele cortex – facialis
 • Dichtknijpen oog of wegtrekken kop
 • Opletten voor luchtverplaatsing
 • Snelle beweging vinger (geen volledige hnd / zonder aanraken oog)
 • Moeilijk te interpreteren bij dieren met verminderde bewustzijn
 • Watte bal test van KHD: minder goed voor herkauwers
 • Afwezig bij blinde dieren, bij neonaite en erge cerebellaire stoornissen

50

n oculomotorius

 • Anisocora
  • Ongelijke pupilstand door sympatisch letsel (miosis en geen of onvoldoende dilatatie in donker) of letsel in kopzenuw III (mydriasis en geen tot onvolledige constrictie oiv licht)
 • Motorische functie
  • Uitval III: ventrale en laterale strabismus/nystagmus en ptosis door uitval m. levator palpebrae. Soms enkel strabismus bij lateraal bewegen kop
 • Zelden als alleenstaand letsel

51

 • N. trochlearis (IV) en abducens (VI)

 • Uitval IV: rotatie oogbol naar mediaal en dorsaal met schuine pupilstand
 • Uitvat VI: ventromediale strabismus
 • CCN: dorsomediaal strabisme: hogere behoefte aan B1 voor nucleus trochlearis !!!

52

 • N. trigeminus (V)

 • Sensiebele innervatie lippen, tong, wang., neusslijmvlies, gehemelte, tanden, derde ooglid, conjunctiva, cornea, oogleden, mediale ooghoek, buitenkant oor, parotis, voorhoofd
 • Motorische innervatie kauwspieren
  • Je kunt hand in mond leggen zonder dat ze kunnen bijten
  • Trekt toch uit bek en trekt niet terug
 • Hard gehemelte reflex
  • Wanneer we duwen tegen hard gehemelte gaat normaal mond open
  • Ooglidreflex (med ooghoek- efferent via VI en VII)
  • Cornearefle( efferent via VII)
  • zuigreflex

53

N. facialis

 • N. facialis (VII)
  • Motorische innervatie lippen en kopspieren
   • Uitval: afhangende lippen, oren, oog
  • Sensorisch: binnenzijde oorschelp, smaakgevoel
  • Testen vaak samen met trigeminus
   • Afferent en efferent gedeelte
  • Klinisch aspect duidelijk
  • Onderscheid soms mogelijk tussen centraal en perifeer letsel

54

 • N. vestibulo-cochlearis (VIII)

 • Innervatie gehoor en evenwichtsorgaan
 • Test gehor
  • Geluiden maken zonder trillingen of bewegingen
  • Unilaterale gehoorstoornissen: BAEP
 • Testen/evaluatie evenwichtsorgaan
  • Ataxie (proprioceptieve letsel ipsilateraal verhoogde extensor activiteit contralateraal)
  • Head tilt (nr letsel teo)
  • Nystagmus
   • Trage fase naar letsel toe
   • (Verticale nystagmus: centraal vestibulair letsel)
   • (horizontale of cirkelvormige nystagmus: centraal of perifeer)
   • (positionele nystagmus: vaak centraal, perifeer meestal niet positioneel)
  • Hemiparese of cirkelgang bij centrale letsels mogelijk
  • Ipsilaterale decubitus bij hemiparese

55

 • N. glossopharyngeus (IX)

 • Autonome innervatie parotis, smaakgevoel, sensiebele en motorische innervatie farynx
 • Test: slikreflex (sonde of manueel)
  • Larynx stimuleren
  • Ook zien dat eten terug komt en soms elimentaire neusvloei

56

 • N. vagus (X)

 • Gevoel en beweging larynx/farynx
 • Autonome functies (hart, ADH, SVS, …)
 • Testen
  • Larynx/farynx functie (DDSP/slap test ivm cornage)
  • Hartfrequentie (hoflund)

57

 • N. accessories (XI)

 • Motorische vezels nr halsspieren (vb. trapezius)
 • Zelden selectieve letsels
 • Atrofie trapezius mogelijk

58

 • N. hypoglossus XII

 • Motoriek tong
 • Tst: trekken aan tong
 • Indien niet terugtrekken: hypoglossus – depressie – tongbeetjes – tongletsels - … etc

59

 • Kernen III tm XII in hersenstam

60

Vaak combinatie pathologie kopzenuwen

= bulbair paralyse

 • Bij slikbezwaren
 • Verandering motoriek larynx

61

 • Listeriose – hypofyseabces – botulisme - …

 • Listeriose !!! we zeggen dat het dit is bij uitval slik ed tot het tegendeel bewezen is
 • Bij botulisme vooral type B = type dat doorgaans eerst aan hoofd begint en uitvalvan motorische functies krijgt, slikbewzwaren en verminderde tonus tong

62

onderzoek van het ruggenmerg

 • Spinale reflexen
  • Prikkeling huid C1-C2: beweging oor
  • Prikkeling huid boven jugularis: contractie brachiocephalicus met vooruittrekken schouder
  • Huidspier of panniculus reflex (vooral duidelijk bij paard)
  • Buikwandreflex (vooral paard)
  • Schoft en lendenreflex)
  • Staartreflex
  • Anaalreflex
  • Uierreflex bij rund
  • Cremasterreflex
  • Kroonreflex
   • Moet afwezig zijn bij drukken
  • Peesreflexen: buigpeesreflex of strekreflex (patlla-achillespees- anconeus; moeilijk uitvoerbaar bij GHD)