Zeven stijlfouten Flashcards Preview

HTF Taalvaardigheid 2 > Zeven stijlfouten > Flashcards

Flashcards in Zeven stijlfouten Deck (12):
1

Tautologie betekend

Foutieve herhaling van een geheel begrip.

Bijvoorbeeld : tevens/ ook, al/reeds, maar/ geheel.

2

Tautologie betekend

Wanneer twee woorden of begrippen twee keer precies hetzelfde uitdrukken, noemen we dat een tautologie.

Het is een foutieve herhaling van een geheel begrip.

Bijvoorbeeld : tevens/ ook, al/reeds, maar/ geheel.

3

Tautologie betekend

Wanneer twee woorden of begrippen twee keer precies hetzelfde uitdrukken, noemen we dat een tautologie.

Het is een foutieve herhaling van een geheel begrip.

Bijvoorbeeld : tevens/ ook, al/reeds, maar/ geheel.

Sommige tautologieën zijn goed. Bijvoorbeeld :
- frank en vrij
- wikken en wegen
- enkel en alleen

4

Pleonasme betekend

Het is een foutieve herhaling van een deel van een begrip.
Je benoemt dan een kenmerk of eigenschap van een woord extra. Je gebruikt dan meer woorden dan voor een goed begrip nodig is.

Bijvoorbeeld :
- een ronde cirkel ( een cirkel is altijd rond)
- onnodig verspillen ( verspillen is altijd onnodig)
- een mondeling gesprek ( ieder gesprek is mondeling)
- er valt witte sneeuw ( verse sneeuw is altijd wit)
- overbodige luxe ( luxe is altijd overbodig)
- een lastig dilemma ( een dilemma is een lastige keuze)


Soms is een pleonasme goed indien je iets extra wil benadrukken.

5

Contaminatie betekend

Twee verwante uitdrukkingen of woorden worden foutief gecombineerd ( door elkaar gehaald/ met elkaar verward).

Contaminaties kunnen altijd op twee manieren verbeterd worden.

Voorbeelden :
- ik besef me -> ik realiseer me of ik besef
- duur kosten -> duur zijn of veel kosten
- opnoteren -> opschrijven of noteren
- overkopen -> overnemen of kopen
- uitselecteren -> uitzoeken of selecteren
- met een kluitje het bos in sturen -> het bos insturen of
met een kluitje het riet in sturen
- tot een van de beste behoren -> behoren tot de beste
of een van de beste zijn
- daar irriteer ik me aan -> dat irriteert mij of daar erger
ik me aan
- wegdeponeren -> weggooien of deponeren
- ik erger me bont en blauw -> ik erger me groen en
geel of ik ben bont en blauw geslagen
- de handschoen in de ring werpen -> de handschoen
opnemen of de handdoek in de ring werpen
-

6

Pleonasme betekend

Het is een foutieve herhaling van een deel van een begrip.
Je benoemt dan een kenmerk of eigenschap van een woord extra. Je gebruikt dan meer woorden dan voor een goed begrip nodig is.

Bijvoorbeeld :
- een ronde cirkel ( een cirkel is altijd rond)
- onnodig verspillen ( verspillen is altijd onnodig)
- een mondeling gesprek ( ieder gesprek is mondeling)
- er valt witte sneeuw ( verse sneeuw is altijd wit)
- overbodige luxe ( luxe is altijd overbodig)
- een lastig dilemma ( een dilemma is een lastige keuze)
- ouderloze wees ( een wees s altijd ouderloos)
- ongetrouwde vrijgezel
- graag hopen
- toestemming vragen om iets te mogen doen

Soms is een pleonasme goed indien je iets extra wil benadrukken. Bijv. Een mooie, ronde cirkel, tussen allemaal lelijke, ongelijkmatige cirkels.

7

Wat is de stijlfout en hoe verbeter je de zin ?

Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk per ommegaande bezorgen.

Tautologie

Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk bezorgen.
of
Wij zullen uw bestelling per ommegaande bezorgen.

8

Wat is de stijlfout en hoe verbeter je de zin ?

Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk per ommegaande bezorgen.

Tautologie : zo spoedig mogelijk/ per ommegaande

Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk bezorgen.
of
Wij zullen uw bestelling per ommegaande bezorgen.

9

Wat is de stijlfout en hoe verbeter je de zin ?

Hij heeft een stuk grond gekocht van ongeveer 2 vierkante hectare.

1 hectare is 10.000 m2. ( 100 x 100 meter)

Pleonasme : een hectare is altijd vierkant.

Hij heeft een stuk grond gekocht van ongeveer 2 hectare.
of
Hj heeft een stuk grond gekocht van ongeveer 20.000 vierkante meter.

10

Wat is de stijlfout en hoe verbeter je de zin ?

Toen wij in Oostenrijk aankwamen, zagen wij de witte sneeuw in grote vlokken op de piste vallen.

Pleonasme. Verse gevallen sneeuw is altijd wit.
"witte"is dus overbodig.

Toen wij in Oostenrijk aankwamen, zagen wij de sneeuw in grote vlokken op de piste vallen.

11

Wat betekend incongruentie ?

Incongruentie is het gebrek aan overeenstemming tussen :
a. onderwerp en persoonsvorm ( niet in hetzelfde getal)
b. verwijswoord en antecedent ( woordgeslacht/ getal).

12

Incongruentie tussen onderwerp en persoonsvorm komt met name voor bij :

Woorden die grammaticaal enkelvoud zijn, maar in werkelijk naar een meervoud verwijzen :

Bijvoorbeeld :
- een aantal
- de menigte
- die massa
- tien procent
- de reeks

Een aantal studenten waren te laat -> fout
Moet zijn : Een aantal studenten was te laat.