Zgodovina Flashcards Preview

Glasba > Zgodovina > Flashcards

Flashcards in Zgodovina Deck (48)
Loading flashcards...
1

DRUŽBA IN ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI srednji vek

fevdalizem, križarske
vojne, epidemija
kuge

2

MISELNOST srednjega veka

teocentrizem

3

LITERATURA srednjega veka

malo ohranjenega,
Stiški rokopis,
Kranjski antifonal

4

LIKOVNA UMETNOST srednjega veka

romanika

5

ZNAČILNOSTI srednjega veka

ars antiqua (1170–1310), razvoj večglasja, ars nova
(od 1310 naprej)

6

VRSTE IN OBLIKE srednjega veka

motet, koral, koralni napev

7

SKLADATELJI srednjega veka

Guillaume de Machaut, Leoninus, Perotinus,
Jurij Slatkonja

8

DELA srednjega veka

M: Notredamska maša (1. polifona maša)

9

DRUŽBA IN ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI renesanse

kapitalizem, kriza Cerkve, izum tiska

10

MISELNOST renesanse

humanizem, racionalizem

11

LITERATURA renesanse

W. Shakespeare

12

LIKOVNA UMETNOST renesanse

L. da Vinci, M. Buonarroti, perspektiva

13

ZNAČILNOSTI renesanse

sakralna umetnost ni več pomembnejša od posvetne, tisk pripomore k širjenju glasbe, zlata doba vokalne glasbe

14

VRSTE IN OBLIKE renesanse

maša, motet, madrigal

15

SKLADATELJI renesanse

Jakob Petelin Gallus,
Orlando di Lasso, Claudio
Monteverdi, Palestrina

16

DELA renesanse

G.: Pater Noster + Quam Gallina; G. P. da Palestrina: Agnus Dei

17

DRUŽBA IN ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI baroka

fevdalizem, 30-letna vojna, Westfalski mir

18

MISELNOST baroka

racionalizem, empirizem, subjektivizem

19

LITERATURA baroka

nabreklo pisanje, J. V.Valvasor, Slava vojvodine Kranjske

20

LIKOVNA UMETNOST baroka

Peter Paul Rubens,
Anton Cebej,
Caravaggio

21

ZNAČILNOSTI baroka

obdobje generalnegabasa, cenjeno okraševanje melodij, ustanavljanje akademij

22

VRSTE IN OBLIKE baroka

koncert, opera, fuga

23

SKLADATELJI baroka

Georg Friederich Händel, Antonio Vivaldi, J. S. B.,
Janez Krstnik Dolar

24

DELA baroka

B.: Magnificat; V.: Štirje letni časi;
H.:Water Music

25

DRUŽBA IN ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI klasicizma

francoska rev., angleška rev., Napoleon osvaja
Evropo

26

MISELNOST klasicizma

razsvetljenstvo

27

LITERATURA klasicizma

Voltaire, A. T. Linhart,
V. Vodnik

28

LIKOVNA UMETNOST klasicizma

neoklasicizem, idealizirana lepota, Franc Kavčič

29

ZNAČILNOSTI klasicizma

dvotematičnost, umetnikom pomagajo meceni,
variiranje

30

VRSTE IN OBLIKE klasicizma

koncert, so., opera

31

SKLADATELJI klasicizma

Jakob Zupan, Haydn,
Mozart, Beethoven

32

DELA klasicizma

M.: Alleluia; B.: V
mesečini; Z.: Berlin

33

DRUŽBA IN ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI romantike

industrializacija; telefon, parni stroj

34

MISELNOST romantike

idealizem, materializem

35

LITERATURA romantike

opisov. real. življ., realizem, F. Prešeren

36

LIKOVNA UMETNOST romantike

Janez in Jurij Šubic, Ivana Kobilca

37

ZNAČILNOSTI romantike

čustveno razgibana mel.,nac. kompoz. šole, m. oblike

38

VRSTE IN OBLIKE romantike

koncert, so., si.

39

SKLADATELJI romantike

Gregor Rihar, Viktor Parma, Emil Adamič, Beethoven,
Franz Schubert,
Robert Schumann

40

DELA romantike

R.: Oda vinski trti;
P.: Zlatorog; A.:
Prvi sneg

41

DRUŽBA IN ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI 20.stoletja

1. in 2. sv. v., revolucija v Rusiji

42

MISELNOST 20.stoletja

anomalije v podobi totalitarizma.,
liberalizem

43

LITERATURA 20.stoletja

Tone Pavček,
Drago Jančar,
Dane Zajc

44

LIKOVNA UMETNOST 20. stoletja

R. Jakopič, I. Grohar, M. Jama

45

ZNAČILNOSTI 20. stoletja

impresionizem, ekspresionizem, serializem

46

VRSTE IN OBLIKE 20. stoletja

koncert, su., si.

47

SKLADATELJI 20. stoletja

Sergej Prokofjev, Bela Bartok, M. Kozina

48

DELA 20. stoletja

Ko.: Domovina + Partizanska; P.: Romeo in Julija