Zkouška 2 Flashcards Preview

Elektroinstalace budov > Zkouška 2 > Flashcards

Flashcards in Zkouška 2 Deck (11):
1

Internet

Malé lokální sítě mezi sebou propojené. Propojené protokolem TCP/IP. Na internetu jsou aplikační protokoly které využíváme.

2

TCP/IP

Skládá se z 4 vrstev
Fyzická vrstva- Mac adresa
Síťová vrstva- IP adresa
Transportní vrstva-TCP/UDP
Aplikační vrstva- aplikace

3

Adresace uzlu sítě

U všech protokolů je potřeba určit adresu uszlu. Musí ale být v jednom okamžiku na síti každému počítači přiřazena vlastní. Nesmí být 2 stejné.

4

MAC Adresa

Fyzická adresa počítače- číslo síťové karty v počítači.
Využívaná protokolem IPX a fyzická vrstva IP. Jsou použitelný jen na lokálních sítích.
Rozsah adres už nestačí a proto se opakuje.

5

IP adresa

Pro větší sítě. Není vázána na hw. IP by měla být vždy jeďinečná. IP4 se skládá ze 4 číslic. Je jich celkem 2na 32. Je nedostatek IP adres. Všechny už sou prodány a proto nejde připojovat další uživatele, velkej problém.

6

IPv6

2na 128 adres. Zapisuje se jako 8 skupin po ctyřech číslicích. Umožňuje párovat přenosy, Při streamu se přenáší obraz a zvuk na jednom kanálu. Přechod na IPv6 bude hrozně drahej hlavně pro providery.

7

IPv4- Třídy

IPv4 jsou rozděleny do určitých tříd.

8

IPv4- Privátní adresy

Protože je málo adres tak se zavedly privání adresy. Ty jsou schované za večejnou adresou. To znamená že privátní se nikdy nesmí objevit přímo na internetu. To znamená že se můžou opakovat do nekonečna.

9

Překlad IP adres

Router má 2 IP adresy jednu veřejnou a jednu neveřejnou. Přijmá informace na veřejnou kterou přeloží na neveřejnou. A naopak.

10

DHCP server

Služba (program) který počítačům v síti půjčuje ze správného rozsahu IP adresu. Adresa se pořizuje buď dynamicky(pro pracovní stanice-může se měnit)
nebo staticky(pro servry a prvky s pevnou IP adresou)

11

DHCP přiřazování.

Přiděluje IP adresy na základě kontroly MAC adres.