zkouška 3 Flashcards Preview

Elektroinstalace budov > zkouška 3 > Flashcards

Flashcards in zkouška 3 Deck (13):
1

DNS Server

Zjednodušení v tom že si nemusíme pamatovat číselné IP adresy ale nastavíme jméno Počítače které si DNS server spojí s IP adresou.

2

Příklad DNS adresy

moodle.tf.czu.cz- konečný uzel urcuje první jméne.

3

Adresa URL

Podobná jako DNS adresa.
Definuje aplikační protokol který chci v tom servru použít.
Na jedné IP adrese může probíhát několik protokolů(poštovní, stahování) Proto začala URL adresa.
Příkladem je HTTP- http://www.vse.cz, ftp://alpha.cz

4

Další parametry síťového připojení: maska sítě.

Maska říká kolik počítaču ma v lokální síti. např: 255.255.0.0 znamená to že v síti může být 255 krát 255 počítačů.
Dělá se to kvůli bezpečnosti

5

Další parametry síťového připojení: Brána sítě

Je to uzel směrem ven. Počítače v lokální síti posílají na bránu, zpravidla router, aby komunikovali s vnější síti.

6

Počítačová síť

3 a více počítaču propojených.

7

Terminálové sítě

Centrální počítač který může používat více uživatelů najednou.

8

PAN

Personal area network- osobní počítačová síť.
Například mobil, tablet. Prostředky které používá jenom jeden člověk. To že se mi repráky propojí přes bt s reprakama. Nemá zabezpečení.

9

LAN

Lokální počítačová síť. Měkolik stovek metrů.v síti jsou pouze počítače jednoho druhu. uživatelsky přívětivé. bezpečné

10

MAN

Městská síť- do cca 75km - V současné době nejčastěji bezdrátové přípojné body.

11

WAN

Globální sítě- pro propojení všech metropolitních a lokálních sítí mezi sebou. koncipována aby neměla technologické omezeni- neomezený dosah.

12

Topologie počítačových sítí

Způsob jakým jsou počítače propojeny.

13

Sběrnicová topologie

Koaxiální kabel, optivké vlákno.
Rychlá instalace, postupné zapojení jedním vodičem který rozstříhám u uzlů. Je to jednovodičové médium. Dost často docházi ke kolizi paketů- narušení vlnění. Max přenosová rychlost 10 Mb/s, pro celou síť ne pro každej.
Na konci rozvodů se musí dát terminátor, ten pohlcuje odpor který dojde na konec.
Není možná diagnostika, a kdekoliv je přerušena tak celá síť lehne.