Ιατροδικαστική (Φυλλάδια + Θέματα) Flashcards

Decks in this Class (11):

 • 2 9 64
  46 Cards
  Preview Flashcards
 • βλάβες από την επίδρα
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • θάνατοι από ναρκωτικά
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • αίτια αιφνίδιου θανάτ
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • 22 23 64
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • νομικές και δεοντολογ
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • η σωματική βλάβη
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • δικαστική τοξικολογί
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • 9 21 64
  43 Cards
  Preview Flashcards
 • παλια θεματα
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • σημειώσεις
  29 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)