Χειρουργική Flashcards

Decks in this Class (58):

 • καρκίνος δέρματος
  59 Cards
  Preview Flashcards
 • σάρκωμα μαλακών μορίω
  28 Cards
  Preview Flashcards
 • χειρουργικές παθήσει
  37 Cards
  Preview Flashcards
 • οξεία παγκρεατίτιδα
  44 Cards
  Preview Flashcards
 • χρόνια παγκρεατίτιδα
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • νεοπλάσματα του παγκρ
  66 Cards
  Preview Flashcards
 • πυλαία υπέρταση
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • νεοπλάσματα του ήπατο
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • εχινόκοκκος κύστη ήπ
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • λιθίαση των χοληφόρων
  42 Cards
  Preview Flashcards
 • νεοπλάσματα των χοληφ
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • τραύματα και στενώσει
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • σκληρυντική χολαγγει
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • αποστήματα του ήπατος
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • κυστική νόσος των χολ
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • παθήσεις παχέος εντέρ
  79 Cards
  Preview Flashcards
 • χειρουργικές παθήσει
  81 Cards
  Preview Flashcards
 • ιφνε
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • παθήσεις οισοφάγου
  73 Cards
  Preview Flashcards
 • παθήσεις μαστού
  87 Cards
  Preview Flashcards
 • χειρουργικές παθήσει
  38 Cards
  Preview Flashcards
 • χειρουργικές παθήσει
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • επινεφρίδια
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • μεν
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • σπλήνας
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • επίπλουν περιτόναιο
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • οπισθοπεριτοναϊκός χ
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • κήλες
  54 Cards
  Preview Flashcards
 • γαστροδωδεκαδακτυλικ
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • νεοπλάσματα στομάχου
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • λεπτό έντερο
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • εισαγωγή στις παθήσει
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • παθογένεια αποφρακτι
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • αρτηριοσκληρυντική α
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • εντερική ισχαιμία
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • ανευρύσματα αρτηριών
  38 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση μελανώμ
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • παθήσεις της σκωληκοε
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση σαρκωμά
  15 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση μαστού
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση στομάχο
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση παχέος ε
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση ηκκ
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση παγκρέα
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση εξωηπατ
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση χοληδόχ
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • σταδιοποίηση οισοφάγ
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • Nhl
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • γαστροδωδεκαδακτυλικ
  60 Cards
  Preview Flashcards
 • νεοπλάσματα στομάχου
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • λεπττό έντερο θεραπε
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • οξεία παγκρεατίτιδα
  32 Cards
  Preview Flashcards
 • παθήσεις παχέος εντέρ
  44 Cards
  Preview Flashcards
 • χρόνια παγκρεατίτιδα
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Sos
  185 Cards
  Preview Flashcards
 • παθήσεις μαστού θερα
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Sos 2
  64 Cards
  Preview Flashcards
 • παθήσεις οισοφάγου θ
  50 Cards
  Preview Flashcards