ג"ג פיזית של א"י Flashcards

Decks in this Class (8):

 • אקלים (עקרונות וא"י)
  70 Cards
  Preview Flashcards
 • מבנה כדור הארץ
  41 Cards
  Preview Flashcards
 • טופוגרפיה
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • טקטוניקת הלוחות
  45 Cards
  Preview Flashcards
 • מושגי יסוד
  9 Cards
  Preview Flashcards
 • שאלות אקסטרה ואיזוטרי
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • מינרלים וסלעים
  30 Cards
  Preview Flashcards
 • הזמן הגיאולוגי
  11 Cards
  Preview Flashcards