פסיכולוגיה Flashcards

Decks in this Class (12):

 • סמלים וסימנים
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • שפה
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • הלשון האילמת
  2 Cards
  Preview Flashcards
 • אינטרקציה סימבולית
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • מהי תרבות
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • סטריאוטיפים ודעות קדו
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • ערכים
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • נורמות וסנקציות
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • סטאטוס ותפקיד חברתי
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • מגדר
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • טכנולוגיה
  4 Cards
  Preview Flashcards
 • הגישה הפונקציונליסטי
  5 Cards
  Preview Flashcards
Current Learners (1)