פרמקולוגיה Flashcards

Decks in this Class (13):

 • מערכת אוטונומית כולינ
  48 Cards
  Preview Flashcards
 • מערכת אוטונומית אדרנר
  45 Cards
  Preview Flashcards
 • משתנים נלי
  51 Cards
  Preview Flashcards
 • מערכת עצבים מרכזית נ
  41 Cards
  Preview Flashcards
 • הפרעות קצב נינה
  63 Cards
  Preview Flashcards
 • סכרת נינה
  69 Cards
  Preview Flashcards
 • מבוא פרמקודינמיקה פרמ
  73 Cards
  Preview Flashcards
 • יתר לחץ דם רותי
  70 Cards
  Preview Flashcards
 • ניטראטים נלי
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • אנטיביוטיקה נינה
  62 Cards
  Preview Flashcards
 • מערכת עיכול בקי
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • אסתמה אלרגיה ושחלוף ע
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • סטרואידים בקטנה
  7 Cards
  Preview Flashcards