Farmakologia Kejti&Kociczka Flashcards

Decks in this Class (16):

 • Zespoly Otepienne Parkinson Huntington Al
  72 Cards
  Preview Flashcards
 • Opioidowe Leki Przeciwbolowe
  60 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Przeciwdepresyjne Nasenne I Neurolep
  194 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Przekaznictwo Choliner
  79 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Zlacze Nerwowo Miesnio
  20 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Wplywajace Na Przekaznictwo Adrenerg
  51 Cards
  Preview Flashcards
 • Antybiotyki Hamujace Synteze Sciany Bakte
  93 Cards
  Preview Flashcards
 • Aminoglikozydy
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Tetracykliny
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Makrolidy Azalidy Linkozamidy I Ketolidy
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Przeciwwirusowe
  288 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Przeciwgrzybicze
  85 Cards
  Preview Flashcards
 • Leki Uzywane W Zakazeniach Pierwotniakami
  109 Cards
  Preview Flashcards
 • Robaczki
  54 Cards
  Preview Flashcards
 • Hormony I Farmakologia Podwzgorza I Przys
  60 Cards
  Preview Flashcards
 • Rdzeniowy Zanik Miesni I Stwardnienie Roz
  23 Cards
  Preview Flashcards