T3 CREN Cirk. Flashcards

Decks in this Class (20):

 • F14 Olika Lipoproteiner
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • F14 Matning Av Lipoproteiner
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • F14 Behandling Lipidrubbningar
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • F14 Ateroskleros
  27 Cards
  Preview Flashcards
 • F14 Coronary Artery Stenosis
  31 Cards
  Preview Flashcards
 • F15 Patofysiologi Vid Hjartsvikt
  39 Cards
  Preview Flashcards
 • F16 Karlsjukdom Och Karlkirurgi
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • F16 Aneurysm
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • F17 Primar Och Sekundar Hemostas
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • F17 Analyser Av Hemostas
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • F17 Blodning
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • F17 Tromboembolism
  29 Cards
  Preview Flashcards
 • F17 Behandling Hemostas
  22 Cards
  Preview Flashcards
 • F18 Mitralisklaffel
  25 Cards
  Preview Flashcards
 • F19 Aortaklaffel
  34 Cards
  Preview Flashcards
 • F20 Perimyokardit
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • F21 Primar Hypertoni
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • F22 Sekundar Hypertoni
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • F22 Behandling Hypertoni
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • F22 Blodtrycksmatning
  11 Cards
  Preview Flashcards