This class was created by Brainscape user Sarah Pantaleon-Knowles. Visit their profile to learn more about the creator.

Decks in this class (15)

Vocab And Phrases
Sa inyo,
Magandang gabi po,
Kumusta kayo
582  cards
Tagalog For Beginners Part 2
Ang jeepney papuntang unibersidad...,
Ano ang hinihintay mo,
Pupunta ako sa opisina ko sa makati
91  cards
From Facebook
Hindi lahat ng post ko tungkol sa...,
Di ko man maisigaw sa buong mundo...,
Ang tatlong magkakapatid isang ar...
3  cards
App
Tag init,
Mga panahon,
Tag lagas
137  cards
Useful Sentences (app)
Paki off nga ang ilaw,
Nakakairita ka,
Maaari ka bang lumabas kasama ako
93  cards
Torete
Maaari bang pagbigyan,
Sandali na lang,
Aalis na nga
18  cards
Adjectives
Scared the film is scary i am sca...,
Lazy sarah is lazy,
Quiet the boy is quiet
32  cards
Pimsleur Tagalog
Magandang tanghali,
Kumusta,
Nakaka intindi ako ng tagalog
363  cards
Tagalog For Beginners
Siya si dane,
Ako si sarah,
Ano
406  cards
Dialogue
Ang kaibigan kong filipino ay nag...,
A liwayway b ano iyon isagani a k...,
A gusto mo bang kumain kasama ako...
9  cards
Ang Paboritong Libro Ni Hudas
Ilang beses mo bang gustong marin...,
Patay na ako,
Kung may bayad ang bawat tanong m...
70  cards
From Tv, movies and website
Siyempre naman,
Anong ginagawa mo,
Kain na
17  cards
Grammar Points
To make a you did something conju...,
How to make the you doing somethi...
2  cards
FilipinoPod101
Pwede mo bang isulat ang iyong pa...,
Anong lasa,
Naaalala mo ba ang pangalan ko
90  cards
Sentences!
Aabot sa apatlumpung kilo ang tim...,
Aabot sa limang metro ang lapad nito,
Aahon sa tubig ang babae
60  cards

More about
tagalog

 • Class purpose General learning

Learn faster with Brainscape on your web, iPhone, or Android device. Study Sarah Pantaleon-Knowles's Tagalog flashcards now!

How studying works.

Brainscape's adaptive web mobile flashcards system will drill you on your weaknesses, using a pattern guaranteed to help you learn more in less time.

Add your own flashcards.

Either request "Edit" access from the author, or make a copy of the class to edit as your own. And you can always create a totally new class of your own too!

What's Brainscape anyway?

Brainscape is a digital flashcards platform where you can find, create, share, and study any subject on the planet.

We use an adaptive study algorithm that is proven to help you learn faster and remember longer....

Looking for something else?

Tagalog
 • 27 decks
 • 486 flashcards
 • 23 learners
Decks: Numbers, Parts Of The Body Mga Bahagi Ng Katawan, Clothes And Colors Damit At Kulai, And more!
French
 • 121 decks
 • 6695 flashcards
 • 1288 learners
Decks: Expressions 3, Vocab 68, Vocab 66, And more!
(My Phrs - Tagalog Basic)
 • 75 decks
 • 2866 flashcards
 • 31 learners
Decks: Basic Words Phrases X 106 General, Basic Words Phrases X 055 General Nice, Basic Words Phrases X 025 General, And more!
English Vocabulary in Use Advanced
 • 101 decks
 • 2211 flashcards
 • 700 learners
Decks: Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, And more!
Make Flashcards