יחסים: זמן - אחרי / בסוף / לאחר Flashcards Preview

Words > יחסים: זמן - אחרי / בסוף / לאחר > Flashcards

Flashcards in יחסים: זמן - אחרי / בסוף / לאחר Deck (12):
1

following

בעקבות

2

later

מאוחר יותר

3

eventually

לבסוף

4

in the long run

בטווח הארוך

5

after

אחרי

6

subsequently

לאחר מכן

7

ultimately

בסופו של דבר

8

succeeding

בא אחרי

9

afterwards

אחרי

10

finally

לבסוף

11

at the end

בסוף

12

next

הבא

Decks in Words Class (60):