יחסים: זמן - עכשיו / במקביל / עכשווי / עודנו נמשך Flashcards Preview

Words > יחסים: זמן - עכשיו / במקביל / עכשווי / עודנו נמשך > Flashcards

Flashcards in יחסים: זמן - עכשיו / במקביל / עכשווי / עודנו נמשך Deck (12):
1

current

נוכחי

2

contemporary

בן זמננו

3

at the same time

בו זמנית

4

at the moment

בו ברגע

5

present

עכשווי

6

simultaneous

בו זמנית

7

recent

שהתרחש לאחרונה

8

during

במהלך

9

now

עכשיו

10

at the height of

בשיא

11

modern

מודרני

12

nowadays

כיום

Decks in Words Class (60):