მნიშვნელოვანი სახელწოდებები Flashcards Preview

ქიმია > მნიშვნელოვანი სახელწოდებები > Flashcards

Flashcards in მნიშვნელოვანი სახელწოდებები Deck (19):
1

მოლეკულა

ნივთიერების შეუდარებლად პატარა ერთეული

A image thumb
2

ატომი

ელემენტის ყველაზე პატარა ნაწილაკი თავისი ელემენტის ხარისხთან ერთად  (განუყოფელი)

3

ნარევი(მიქსტურა)

ორი ან მეტი ნივთიერება შერეული ერთად მაგრამ არა ქიმიურად ერთობლივი და შეუძლება განსხვავდებოდეს პროპორციაში

4

ნარები

ორი ან მეტი ელემენტი რომელიც არიან ქიმიურად შერწყმული და წარმოქმნიან რაღაც ახალს

A image thumb
5

პერიოდული სისტემა

ქიმიური ელემენტების წყობა ატომური ნომრის მიხედვით რაც თავს უყრის ელემენტებს თავისი საერთო მახასიათებლებით სისტემის ერთ ზონაში
ის მენდელევმა გამოიგონა  

6

ჯგუფი

ელემენტების ახლოს მონათესავე მწკრივი,  ვერტიკალურად (ზემოდან ქვემოთ)

A image thumb
7

პერიოდი

ელემენტების მწკრივი ატომის ნომრის ზრდის მიხედვით და ჩამოთვლილია ჰორიზონტალურ პეროიდული ცხრილის მწკრივებში

8

Cl

ქლორიდი

A image thumb
9

Na 

ნატრუმი

A image thumb
10

N

აზოტი

A image thumb
11

ქიმიური ცვლა ჟანგბადის და ნავთის მონაწილეობით

წვა

A image thumb
12

ქიმიური ცვლა ყანგბადით და წყლით

ჟანგვა

A image thumb
13

ფიზიკური ცვლა

მდგომარეობა, ზომა, ფორმა

14

ლაკმუსის ქაღალდი

ლურჯი ტუტედ,

წითელი მჯავებისთვის

იისფერი - ნატრიუმის არე

A image thumb
15

ფენოლფტალეინი

უფერო- ნატრიუმის არე

ვარდისფერი - მჟავა არე

ყვითელი - ტუტე არე

16

17

 რეაგენტი ( რეაგირებადი ნივთიერება)

Na+Cl ისრის მარცხნივ

A image thumb
18

ფიზიკური თვისება

სუნი, ფერი, სტრუქტურა , მდგომარეობა, დუღილის წერტილი, დნობის წერტილი, სიმჭიდროვე

19

ქიმიური თვისება

წვის, დაჟანგვის ან აალების შესაძლებლობა