Pitanja sto je poslala (5/20 ce biti) Flashcards Preview

Biometrika parcijala 2 pitanja+iz prezentacija u okvirima+Patologija zavrsni+Entomologija zavrsni > Pitanja sto je poslala (5/20 ce biti) > Flashcards

Flashcards in Pitanja sto je poslala (5/20 ce biti) Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Koji se tipovi uzoraka najčešće koriste u šumarstvu?

A

Jednostavni slučajni, jednostavni sistematski, stratificirani, višefazni, višeetapni, uzorak skupina…

2
Q

Koji se parametri osnovnog skupa najčešće intervalno procjenjuju?

A

aritmetička sredina, total skupa, varijansa i devijacija skupa, proporcija skupa

3
Q

Koja se veličina slucajnog uzorka preporučuje za intervalnu procjenu proporcija?

A

Za intervalne procjene proporcija na bazi slucajnog uzorka preporucuje se minimum 40 podataka

4
Q

Sta se provjerava statistickim testovima?

A

Provjeraju se razlicite pretpostavke ili hipoteze o velicinama parametra u osnovnom skupu na osnovu statistika uzoraka

5
Q

Koji se statisticki pokazatelji najcesce testiraju?

A

1.Aritmeticka sredina, standardna devijacija, proporcija,
2.Razlike empirijskih i teorijskih frekvencija,
3. Pokazatelj regresije i korelacije.

6
Q

Koji su najvazniji parametrijski testovi?

A

2-test (veliki uzorci), Studentov t test (mali uzorci) i Fišerov F test.

7
Q

Kako se dijele statisticki testovi prema broju uzoraka?

A
  1. Testovi na bazi 1 uzorka
  2. Testovi na bazi 2 uzorka
  3. Testovi na bazi vise uzoraka
8
Q

Kojim se testom testira značajnost razlika varijabiliteta dva uzorka?

A

F testom varijabiliteta dva uzorka

9
Q

Kojim se testom testira znacajnost razlika prosjeka dva nezavisna uzorka?

A

T testom prosjeka dva nezavisna uzorka

10
Q

Koji se test koristi za utvrdjivanje znacajnosti razlika velicina dva zavisna uzorka?

A

T testom dva zavisna uzorka -test parova

11
Q

Koji se test koristi za utvrdjivanje znacajnosti razlika proporcija dvije populacije

A

Z test proporcija dva nezavisna uzorka

12
Q

Koji se test koristi za testiranje saglasnosti frekvencija empirijske i teorijske raspodjele?

A

X^2 test saglasnosti empirijske I teorijske raspodjele