Farma D3B4 Flashcards

1
Q

BETALAKTAM HALKASI

A

1 AZOT 3 KARBON

4LÜ HETEROSİKLİK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

PENİSİLİN TEMEL YAPISI

A

6-aminopenisilanik asit 6APA

1 tiazolidin halkası ve buna bağlı 4lü beta laktam halkasından oluşur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

beta laktamazla oluşan

A

penisiloik asit allerji yapan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

penisilin etki mekanizması

A

1) bakterinin MÜREİNden oluşan HÜC DUVAR SENTEZİNİ TRANSPEPTİDASYON basamağında transpeptidaz enzimini irreversible İNH EDER
2) MÜREİN HİDROLAZLAR denilen ve müreini parçalayan OTOLİTİK enzimleri baskılayaninh faktörleri inh ederek HÜC DUVARININ OTOLİZLE ERİMESİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

BENZİLPENİSİLİN

A

PENİSİLİN G
PROKAİN
BENZATİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

FENOKSİPENİSİLİN

A

ASİDE DAYANIKLI PO ALINABİLİRLER
PENİSİLİN V
FENETİSİLİN
PROPİSİLİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

BETA LAKTAMAZA DAYANIKLI PENİSİLİNLER

A

YAN ZİNCİRLERİNDE BÜYÜK ARİL GRUBU
HALOJENLİ İZOKSAZOLİL
NAFTİL
DİMETOKSİFENİL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

AMİNOPENİSİLİNLER

A

PİVAMPİSİLİN
LENAMPİSİLİN
TELAMPİSİLİN
GENİŞ SPEKTRUM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

KARBOKSİPENİSİLİNLER

A

KARBENİSİLİN
TİKARSİLİN
KARİNDASİLİN (PO)
GENİŞ SPEKTRUM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

ASİLÜREİDOPENİSİLİN

A

MEZLOSİLİN
PİPERASİLİN
AZLOSİLİN
GENİŞ SPEKTRUM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

DAR SPEKTRUMLU PENİSİLİNLERE DUYARLILAR

A
S PYO VİRİDANS
S PNE
ENTEROKOK
N MEN
B ANTHRACİS
C DİPH
L MONO
T PALLİDUM
BORRELİA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

GENİŞ SPEKTRUMLU PENİSİLİNLERE DUYARLILAR

A
BUNLARA İLAVETEN
H İNF
MORAXELLA CATARRHALİS
E COLİ 
SALMONELLA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

ANTİPSEUDOMONAL PENİSİLİNLER

SADECE PE KULLANILIRLAR

A

P AERUGİNOSA
İNDOL POZİTİF PROTEUS
B FRAGİLİS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

P AERUGİNOSAYA OLAN ETKİNLİKLERİNE GÖRE

A

PİPERASİLİN>AZLOSİLİN>TİKARSİLİN-MEZLOSİLİN>KARBENİSİLİN

BU GRUPTAKİLER AG GEÇİMSİZLİK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

DİSODYUM TUZU ŞEKLİNDE

A

KARBENİSİLİN VE TİKARİSİLİN

KARBENİSİLİN GÜNÜMÜZDE KULLANILMIYOR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

SADECE PE KULLANILANLAR

A

PROKAİN BENZATİN
TİKARSİLİN
ASİLÜREİDOPENİSİLİNLER(MEZLO PİPER AZLO)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

SADECE PO KULLANILANLAR

A

FENOKSİPENİSİLİNLER

KLOKSASİLİNLER

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

HEM PE HEM PO PENİSİLİN

A

OKSA VE FLUKLOKLASİSİLİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

izoksazolil penisilinler plazma pro iyi bağlanırlar

A

oksasilin
fluklosasilin
kloksasilin
dikloksasilin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

kcden atılan penisilinler

A

nafsilin
oksasilin
penisilin V

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

gebelerde kullanılan

A

aminopenisilinler çünkü fluorokinolonlar teratojen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

penisilin yan etkileri

A
çapraz aleji
akut anaflaksi insidans düşük
yüzde 10 mortalite
ürtiker
anjioödem
rinit astım
süperinf
gis
kanama bozukluğu
hiperkalemi by kky ödem
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

DAP penisilin kit

A
penisilanik asit ve polilizin
sadece tip 1 reaksiyon
buzdolabında 2-8 derecede saklanmalı
gebe emziren 6y- kontrendike
testten 1 hf önce ims ks antihis ve antialerjik kullanılmamalı
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

kanama bozukluğuna yol açan penisilinler

A

karbenisilin tikarsilin
piperasilin
trombositlerde adenozin difosfatı bağlayarak antiagregan etki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

SEFALOSPORİNLERİN TEMEL YAPISI

A

7 ASA
mantardan fermentasyonla oluşan sefalosporin cden elde edilir
dihidrotiazin halkası
r1 antibak
r2 ilacın met ve farmakokin
r3 betalaktamaz direnci(1 ve 2. kuşakta yok sefamisin ve 3.kuşakta mevcut)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q
  1. KUŞAK S
A

PE SEFALOTİN SEFAZOLİN SEFASETRİL SEFAPİRİN
PO SEFALEKSİN SEFADROKSİL SEFALOGLİSİN
PO VE PE SEFRADİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q
  1. KUŞAK S
A

GONOKOKLARA KARŞI DAHA ETKİLİ
SEFAKLOR SEFUROKSİM SEFTİBUTEN SEFPROZİL SEFİKSİM LORAKARBEF SEFAMANDOL SEFOTETAN SEFONİSİD SEFMETAZOL SEFOTİAM SEFETOMET

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

SEFAMİSİN NEDİR

A
BAKTERİDEN ELDE EDİLİR
GERÇEK SEFALOSPORİN DEĞİL
BETA LAKTAMAZA DAYANIKLI 7 METOKSİ GRUBU
SEFOTETAN
SEFMETAZOL
SEFOKSİTİN
B FRAGİLİS VE SERRATİAYA KARŞI DAHA ETKİLİ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

3.KUŞAK S

A

P AERUGİNOSAYA KARŞI ETKİLİ
SEFTAZİDİM VE SEFSULODİM. SEFSULODİM SADECE BUNA ETKİLİ OLDUĞUNDAN EN DAR SPEKTRUMLU
SEFOTAKSİM ACİNETOBACTER
SEFTİZOKSİM SERRATİA
BUNLAR GRAM- BETA LAKTAMAZ İNDÜKLEYEBİLİRLER
MULTİPL BETA LAKTAMAZ REZİSTANSI AG İLE VERİLMELİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

4.KUŞAK S

A

İLK ÜYE SEFEPİM DİĞERİ SEFPİROM
NÖTROPENİK ATEŞLİ CA HST
KROMOZOMAL C SINIFI BETA LAKTAMAZ ÜRETENLERDE
HASTANE GR - KARŞI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q
  1. KUŞAK S
A
ENTEROKOK VE MRSA İÇİN
SEFTAROLİN FOSAMİL TOPLUM PNÖ
SEFTOBİPROL MEDOKARİL
HER İKİSİ DE ÖN İLAÇ VE PE
STAFLARIN PBP 2ASINA YÜKSEK AFİNİTE
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

SEFALOSPORİNLER İÇİNDE

A

PLAZMA PROYA EN AZ BAĞLANANLAR SEFADROKSİL SEFRADİN SEFALEKSİN

EN FAZLA BAĞLANANLAR SEFOPERAZON SEFAZOLİN SEFTRİAKSON SEFOKSİTİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

SEFALOS KCDEN İTRAH

A

SEFOPERAZON
SEFTRİAKSON
SEFPİRAMİD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

EN UZUN ÖMÜRLÜ SEFALO

A

SEFTRİAKSON 8 SAAT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

DİYAREYE EN SIK NEDEN OLAN

A

SEFTRİAKSON SEFOPERAZON

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

NEFROTOKSİK KC FONK BOZAN

A

SEFALOTİN SEFAZOLİN
BUN VE KCFT YÜKSELİR
REVERSİBLE BÖB HASARI
SEFALORİDİN NEFROTOKSİK ETKİSİYLE ÇEKİLMİŞTİR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

MOLEKÜLÜNDE N METİTİOTETRAZOL BULUNDURANLAR

A

MOKSOLAKTAM
SEFOTETAN
SEFAPERAZON
K VİT MET VE PIHTILAŞMA F BOZARAK KANAMA EĞİLİMİ SEYREK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

DİSÜLFİRAM RXN

A

ADH BASKILANDIĞI İÇİN ALKOL ASETİK ASİTE DÖNÜŞEMEZ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

2 HF UZUN SEFALO

A
HEPATOSEL ZEDELENME
İNTERSTİSYEL NEFRİT
LÖKOPENİ
TROMBOSİTOPENİ
COOMBS POZİTİF
HEMOLİTİK ANEMİ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

KARBAPENEMLER

A

EN GENİŞ SPEKTRUM
BAKT ÇEPERİ PBP1.2YE YÜKSEK AFİNİTE
İLKİ İMİPENEM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

İMİPENEM YAN ETKİLERİ

A
HIZLI İNF İLE BULANTI 
CİLTTE DÖKÜNTÜ
BAŞ DÖNMESİ
SOMNOLANS
KONFÜZYON
FLEBİT
SÜPERİNF
KCFT YÜKSELME
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

MEROPENEM

A

DAHA STABİL ENZİM İNH OLMADAN KULLANILIR
GR- DAHA ETKİLİ
AZ BULANTI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

ERTAPENEM

A

1-METİL KARBAPENEM
PLAZMA PROYA YÜZDE DOKSAN 2 BAĞLANIR
GR +
ORAL KULLANILABİLENLER: FAROPENEM, MEDOKSAMİL, DALOKSAT, TEBİPENEM PİVOKSİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

AZTREONOM

A
İLK VE TEK MONOBAKTAM İLAÇ
SADECE GR-
PBP 3E SIKI BAĞLANIR
BETA LAKTAMAZA DAYANIKLI
DAR SPEKTRUM
ÇAPRAZ ALERJİ RİSKİ DÜŞÜK
NEFROTOKSİK OTOTKSİK OLMADIKLARINDAN AG YERİNE KULLANILABİLİRLER
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ
KLAVULONİK ASİT
SULBAKTAM
TAZOBAKTAM

A

AMOKSİSİLİN+KLAV ASİT
AMPİSİSİLİN+ SULBAKTAM
EN GENİŞ SPEKTRUMLU TİKARSİLİN+ KLAV ASİT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

BETA LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ
KLAVULONİK ASİT
SULBAKTAM
TAZOBAKTAM

A

AMOKSİSİLİN+KLAV ASİT
AMPİSİSİLİN+ SULBAKTAM
EN GENİŞ SPEKTRUMLU TİKARSİLİN+ KLAV ASİT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

cilt altı mantar enf

A

sporotrikozis
kromomikozis
misetoma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

sistemik

A
amfoterisin b
ketokonazol
itrakonazol
flukonazol
vorikonazol
posakonazol
flusitozin
ekinokandinler
alilamin
terbinafin
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q
hüc memb sterollerr irreversbl bağ
memb geçirgenliğini bozar
fungisid
emilim kötü
plazma pro yüzdw 90 bağ
beta lipoprotein
sadece iv form
kcde met
yarı ömr uzun 24 saat 15 gün
A

amfoterisin b

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q
vücut sıvılarına 2/3 geçer
sss e iyi değil
HEPTAEN BAZİK
DEOKSİKOLAT TUZUYLA KOMPLEKS
asidik elektrolitten zengin sıvılarda SF ringer sol. çökelti yapar
ag ve penisilinlere geçimsizlik
A

amfoterisin b

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

amfoterisin b yan etkiler

A

iv ilişkili toks yüzde 80(ateş titreme kas spazmı kusma BA hipotermi)
kümülatif toks (nefrotoks)
flebit
anemi
kilo kaybı
intratekal tdv nöbet ve kimyasal araknoidit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

amfoterisnin vd düşük yavaş renal eli böb uğramayan ve plazma kons yüksek hali

A

lipozomal form

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

5-florourasil ilişkili kematerapötim ajana dönüşen
DNA SENTEZİNİ İNH EDEN
etki spektrumu: c.neoformans,candida, kromoblastomikoz

A

FLUSİTOZİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q
oral %90 emilim
1-2 saat pik
pro DÜŞÜK BAĞ
TÜM VÜCUT SIVILARINA DAĞILIM İYİ
GF ELİMİNASYON
A

flusitozin

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

flusitozin yan etkiler

A
anemi
Kİ DEPRESYONU
LÖKOPENİ TROMBOSİTOPENİ
TOKSİK ENTEROKOLİT
KCFT YÜKSELME
güv aralığı dar
genellikle amfoterisin b ile kullanılır direnci önlemek için
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

geniş spektrumlu
largosterolden ergosterol sentezini 14a demetilaz bas inh eder
FUNGİSTATİK
sistemik mantar enf’da amfoterisinden daha az etkili ve daha az toksik
cilt ve mukoza enf kromik mukokutanöz kandida diğer ilaçlara üstün

A

AZOL TÜREVİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

triazolün imidazole üstünlükleri

A

yavaş met doz intervalleri uzun etkisi uzun
insana daha az etki
toksik etkisi az
imidazolün sis verimişte yaptıkları endokrin yan etkileri yapmazlar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q
kronik mukokutanöz kandidiazisin en etkili ilacı
gisten iyi emilir
ASİTTE DAHA İYİ
dağılım sss dışında iyi
CYP3A4 ETKİLEŞİMİ İNHİBİTÖR
safrayla feçesle atılır
p gp inhibitörü
A

ketokonazol (imidazol türevi)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

ketokonazol yan etkileri

A
HEPATİT
MASİF KC NEKROZU
bulantı kusma karın ağrısı ishal
döküntü
JİNEKOMASTİ
İMPOTANS
LİBİDO AZALMASI
GEBE VE EMZİREN KONTRENDİKE
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q
lipofik küçük oral emilim iyi
oral dozun %80i DEĞİŞMEDEN İDRARLA 
plazma pro DÜŞÜK BAĞ
BOSA İYİ GEÇERRRRRRRRRR
hepstik enzimlerle etkileşimi az
A

flukonazol (triazol türevi)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

flukonazol yan etkileri

A

gis
gebe ve emzirenlerde dikkatli kullanılmalı
endokrin yan etki görülmez
ketokonazole göre daha az fototoksik
birlikte alınan fenitoin,sülfonilüre,varfarin,siklosporinin plazma kons az miktarda yükselir

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

antifungal akt yüksek ama BİYOYAR DÜŞÜK
kc mikrozomal etkileşim
BOSA GEÇİŞ ZAYIF

A

ITRAkonazol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

itrakonazok yan etkiler

A

bulantı kusma

zayıf nefrotoks

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

%90 BİYOYAR
CYP3A4 inh (siklosporin,takrolimus,HMG-KOA REDÜKTAZ İNH)
flukonazole dirençli kandida enf

A

vorikonazol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

vOrikOnazOl yan etkileri

A
periderik Ödem
retinit
Optik nÖrit
SARILIK
ateş
Kİ DEP
tirOid bOz
ARİTMİ
anatlaktOid rxn
tOksik epidermal nekrOlizis
gis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

nötropeni ve ims hast yanıt yoksa
aspergillus,kandida proflaksisi
YAĞLI YEMEKLERDE EMİLİM ARTAR
DOKUKARA DAĞILIM İYİ

A

POSAkonozol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

invaziv aspergilloz ve mukormikoz tdv
oral iv uygulanabilen BİR ÖN İLAÇ
CYP3A4 ile met ilaçlarla etkileşim

A

isavukonazol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q
polipeptit
1,3 b d glukanin sentezini inh fungisid
kaspoFUNGİN
aniludaFUNGİN
mikaFUNGİN
A

ekinokandinler

68
Q

febril nötropeni

invaziv aspergillos ve kandidiazis

A

kaspofungin

69
Q

intraabd,peritoneal,özofagial kandida

A

aniludafungin

70
Q

Mukokutanöz kandida kandidemi

Kİ TRANSPLANTASYONU

A

Mikafungin

71
Q

ekinokandinler yan etkiler

A
HİSTAMİN ARTIŞI
flebit
KREATİNİN ARTIŞI
HİPOKALEMİ
diyare
lökopeni
EOZİNOFİLİ
sadece iv
72
Q
sadece dermatofit tdv
mikrotübül pro bağlanarak mitozu inh eder FUNGİSTATİK
mikrozomal enzim İNDÜKSİYONU
ORAL ANTİKOA ETKİSİNİ AZALTIR
ALKOLLE DİSÜLFİRAM RXN
A

griseofulvin

73
Q

griseofulvin yan etkileri

A
gis
DÖKÜNTÜ
BA
PORFİRİ
FOTOSENSİTİVİTE
VERTİGO
İŞİTMEDE AZALMA
Kİ DEP
PROTEİNÜRİ
74
Q

sadece dermatofit tdv
squalen epoksidazı selektif inh
fungisid
ergosterol sentezini erken bas bloke eder

A

alilamin türevi

terbinafin

75
Q
onikomikoz(tırnak) tdv
deri,tırnak,yağlı dokuda birikir
%99 plazma pro BAĞ
kcde met
17 saat ömür
A

terbinafin

76
Q

Terbinafin yan etkiler

A

TaT almada bozukluk
gis intolerans
BA
döküntü

77
Q

iyot hangi tdv

A

tinea pedis

78
Q

yağ asitleri hangi tdv

A

yüzeyel mantar enf FUNGİSTATİK
PROPİYONİK ASİT
KAPRİLİK ASİT
UNDESİLENİK ASİT

79
Q

naftifin

A

yüzeyel dermatofit

imidazollerden daha çabuk düzelme sağlar

80
Q

naftifin yan etki

A
yanma
iğnelenme
kaşınma
kuruluk
kızarma
81
Q

nistatin (etki mek amfoterisin b ile aynı)

A
oral emilim yok
c.albicans’a bağlı mikoz tdv ve proflaksisinde
DERMATOFİTLERE ETKİSİZ
sistemik verildiğinde toks çok fazla
STEVEN JOHNSON SEND NADİREN
82
Q

aminoasitlerin mantar h. transportunu bloke eder
fungisid
tricophton,epidermiphton,microsporum,candida,malasesia tdv

A

siklopiroks

83
Q
hücre kaynaklı
kuyruk kısmında
20 C
4 çift bağ 5 8 11 14
unsatüre
serbest kons çok az
hücre içinde fosfolipit havuzunda
A

araşidonik asit

84
Q

primer prostaglandinler

A

g ve h

85
Q

araşidonik asit metabolitleri

A

pg
tromboksan
lökotrien
lipoksin

86
Q

prostanoid ne demek

A

pg ve tromboksan

87
Q

pg oluşumu enzim

A

cox 1 ve 2

88
Q

tromboksan oluşumu enzim

A

cox 1

89
Q

cox 1

A
gis epitel
trombosit
glomerül ve tübülüs
vezikula seminalis
nsaii reversible bağ
stabil
90
Q

cox 2

A
sss omurilik arka boynuz
tübülüs ve toplayıcı kanal
gis kanal mukozası
over uterus
vas deferens
nsaii irreversible
indüklenebilir
91
Q

prostaglandin

A

20 C

5 halkalı

92
Q

hüc spesifik araşidonşk asit met

A

nötrofil lökotrien
endotel prostasiklin
trombosit tromboksan
makrofaj mono pg lt

93
Q

trombosit agregasyonu artıran

A

e1 tA2

94
Q

tromb agreg azaltan

A

e2 ı2

95
Q

uterus tonusu artış

A

e1 e2 f1a

96
Q

bronşiyal kaslar kasılma

A

F

97
Q

bronşiyal kaslar gevşeme

A

E

98
Q

gastrik sekresyon inh

A

e1 e2 ı2

99
Q

ısı ve ağrıda artış

A

E

100
Q

vasküler tonus kasılma

A

f2a tA2

101
Q

prostanoid klinik kullanımı

A

gebeliğin sonlandırılması(gemeprost,misoprostol,e2)
doğum indüksiyonu(dinoproston,misoprostol)
postpartum kanama (karboprost)
gis irrit önleme(misoprostol)
konj kalp anomali duktus art açık kalması (alprostadil e1)
trombosit ag inh (latanoprost)

102
Q

lökotrienler

A

a4(primer)
b4(kemotaktik)
cde4(sisteinli histaminden 10 bin kat güçlü anaflaktik etki)

103
Q

ltb4 görevleri

A

nötrofil akt ve degranülasyon
kemotaksis
mast hüc akt ve degranülasyon
makrofaj ve lökositlerde prolif artışı
nötrofilkere toksik oksijen radikal oluşumunda artış
RA,psöriazis,ülseratif gibi hastalıklarda inf eksuda artışı

104
Q

ltc4 d4 e4 görevleri

A
bronşlarda düz kas spazmı bronkokons (c=d>e)
bronşital sekresyın artışı
vasküler permeabilite artışı
c ve d iv verildiğinde kbde hızlı düşüş
koroner damarlarda vazokons
105
Q

nsaii gk’e göre avantajları

A

uzun süre kullanılabilir
ilaç bağımlılığı yapmaz
antiinf analjezik antipiretik
tolerans gelişmez
periferde: pg sentez inh nötrofil lökosit inakt lizozom memb stabilizasyonu
sssde: pg sentez inh (beyin ve omurilikte siklooksijenaz inh)

106
Q

salisilatlar

nsaii

A

aspirin

sodyum salisilat

107
Q

para aminofenol türevleri

nsaii

A

asetaminofen(parasetamol)

fenasetin

108
Q

cox 1 ve 2 reversible kompetetif inh

A

mefenemik asit

ibuprofen

109
Q

cox 1 ve 2 irreversible asetilasyon

A

aspirin

110
Q

zamana bağımlı cox 1 ve 2 nin yavaş inhibisyonu

A

indometazin

111
Q

özgül inhibisyon cox2 spesifik

A

celecoxib

akut mi yaptığı için kaldırıldı

112
Q
antiinf(500mg)
antipiretik
analjezik
doza bağımlı
trombositler çok duyarlı
çok düşük dozlarda antitrombositik
gis yan etkileri(pge2 inh)
REYE SENDROMU(viral kc hst salisilatlarda artar parasetamol tavsiye edilir)
COX 1 ve 2 İRREVERSİBLE İNH
A

aspirin

113
Q

analjezik ve antipiretik
ANTİİNF YOK
PEROKSİDLERDEN FAKİR ORTAM(hipotalamus ve omurilik) PG SENTEZ İNH
AŞIRI DOZDA HEPATOTOKSİK(akut kc nekrozu) bunda p450 sis aracılığıyla dönüştüğü NAPQI SORUMLU

A

parasetamol

114
Q

analjezik etkisi güçlü zayıf antiinf
ANALJEZİK ETKİ PERİAKUADUKTAL GRİ MADDEDEN İNEN AĞRI İNH YOLAKLARI İNH ETMESİNE BAĞLI
İV YOLLA ANAFLAKTİK ŞOK CİDDİ HİPOTANS
AGRANÜLOSİTOZ ABDDE YASAKLI

A

metamizol sodyum (dipiron)

115
Q

nsaii ortak yan etkileri

A
gis irritasyonu
kanama
ülserojenin etki
gastropati
allerjik rxn
aspirine duy astım (hipersens rxn)
ürtiker
anjioödem
116
Q

5-LO inhibisyonu

A

ZİLÖTAN

ülseratif kolit bronşial astım allerjik rinit tdv

117
Q

LT res antagonistleri

A

monteLUKAST
pranLUKAST
zafirLUKAST
bronşial astım tdv

118
Q

5-LO AKT EDİCİ PROTEİN(FLAP) inh

A

deneysel

119
Q

fosfolipaz A2 inhibe edenler

A

KS
MEPAKRİN
KLOROKİN

120
Q

21C pregnan iskeleti

A

KS=GK+MK

121
Q

mineralokortikoidler

A

aldosteron
ANTİİNF YOK
ZONA GLOMERÜLOSA

122
Q

fludrokortizon

A

oral

gk+mk güçlü etki

123
Q

dezoksikortikosteron

A

aldosteron prekürsörü
etkisi aldo’ya göre az
ACTH TARAFINDAN DÜZENLENİR

124
Q

GK LDL ETKİSİ

A

ldl res dansitesini ve hğcreye alımı arttırır
kolesterol esterazı akt eder
mitokondri iç matriksine translokasyonunu mol sentezini indükler

125
Q

sentetik gk doğallardan farkı

A
mk etkisi yok
uzun etkili
FOSFAT VE SÜKSİNAT SUDA ÇÖZÜNEBİLİR
PİVALAT VE ASETONİD DERİ YOLUYLA
yavaş absorbe
vücutta hidrolize edilerek ana bileşiğe dönüşür ve etkinlik kazanır
126
Q

doğal gk

A

kortizol(hidrokortizon po im lokal)
kortizon(po im)
hidrokortizon asetat (im lokal intraart)
hirrokortizon hidrojen süksinat (iv)

127
Q

gk farmakolojisi

A

TAM ABSORBE
MAX DÜZEY 2-8 SAAT
KCDE MET CYP3A4
plazmada %95 TRANSKORTİN(KBG) bağlı
az oranda albumine bağlı
transkortinin affinitesi fazla kapasitesi sınırlı( östrojen gebelik oral kontraseptif kapasiteyi arttırır)
KENDİLERİ ETKİ BAŞLATMAZ VAR OLANI AZALTIRLAR ARTTIRIRLAR

128
Q

gk res

A
fizyolojik ve farmakolojik AYNI RES
GLUKOZ MET İLE ANTİİNF ETKİ PARALEL
SPESİFİK RES
KORTİKOSTEROİD DUYARLI GENLERLE DĞZENLENİR
RES NUKLEUSTA
80-100 kd ağırlığında fosfoprotein
HER BİR STEROİD HORMON İÇİN FARKLI RES
SERBEST FORMU HSP90,70,59 ile BAĞLI MONOMERİK GEVŞEK İNAKT
129
Q

steroid res bölgeleri

A

hormon bağ
dna bağ( 4 sistein 1 çinko parmağı dna sarmalı içine sokulup yapışmayı sağlar)
rna pol 2 akt eden bölge

130
Q

GK ETKİLERİ

A

glukoneogenezi arttırır glukoz kullanımı azaltır
hüc glukoz girişini önler
glikojen sentezi ve depolanması arttırır

131
Q

gk etkilerinden hangi organ hariç PS İNH OLUR VE AA GİRİŞİ AZALIR

A
KARACİĞER
AA GİRİŞİ ARTAR
DEAMİNASYON
GLUKOZA DÖNÜŞÜM
ÜRE AMONYAK ARTAR
İDRARLA AZOT KAYBI ARTAR
132
Q

gk humoral immun yanıtı mı hücreseli mi bozar

A

hücreseli

133
Q

gk neleri arttırır kanda

A

hb
pnl
trombosit
pnl kapiller memb kaçışını önler ve ömrünü uzatır

134
Q

gk kvs

A

damar düz kas ve miyokardun adr sinir sti yani vazokons ve HT
beyin ödemini azaltır endotel arası boşluğu azaltır

135
Q

gk diğer

A
epifizial kık met bozarak büyümeyi engeller
korteks atrofisi zf ve zr’te olur
ön hipofizin gnrh a duy azaltır
gonadotropin azalır amenore
kollajen kaybı artar
glokom
mor stria telenjiaktazi
hafıza kaybı
BA öfori ödem hiperkoagülasyon
136
Q

il 2 üretimini ve etkisini inh edenler

A

siklosporin ve takrolimus

kalsinörin inh

137
Q

sitokinlerin gen eksp inh edenler

A

gk

138
Q

pürin ve pirimidin sentezini inh edenler

A

azatiyoprin

mikofenolat mofetil

139
Q

t hüc yüzey mol ilişkili sinyal ileti yolaklarını inh eder

A

monoklonal antikorlar

140
Q

allograft reddinde hangileri daha çok tercih edilir

A

antimetabolitlerden azatiopirin

141
Q

ims yan etkileri

A
malignite
teratojen
infertilite(yapay döllenme için sperm dondurma)
myelosupresyon
organ toks
142
Q

azatiopirin

A
ön ilaç
6 MP dönüşür
HGFRT t-imp
PÜRİN ANALOGU
PRODROG
ALLAPURİNOL ALANLARDA TOKS
KSANTİN OKSİDAZ XO İLE YIKILIR
ENNN AZZZZ YAN ETKİ
ENNN SIKKK KULLANILAN
PNL TRAFİĞİNİ ENGELLER
TPMT ENZİMŞ ÖLÇÜLMELİ DÜŞÜK ENZİMLİLERDE RİSK
DAHA AZ HEPATOTOKS VE PANKREATİT
143
Q
dihidrofolat redüktaz inh dna rna ps bozulur
antimetabolit
etkisi alkilleyiciye göre daha az ve daha az toksik
PERİTON VE HEMODİYALİZLE ZOR UZAK
BİREYSEL FARKLILIK PO IM SC
LÖKOVORİN KURTARMA TDV
H İÇİ POLİGLUTAMAT METABOLİTLERİ
7-hidroksi metotreksata dönüşür
A

metotreksat

144
Q

yüksek dozda timidin sentaz TYMS inh
bulantı ve ağız yaraları için folik asit verilir
yan etkiler gis stomatit akc toksik(0,5) hepatotoks myelosup enf malignite
deri (alopesi,döküntü,nodulosis)
NÖROTOKS NEFROTOKS(kreatinin 2n üstündeyse verme)

A

metotreksat

145
Q
alkilleyici
dna ya kovalent çapraz bağlanır
b ve t hüc sayısı azalır
humoral baskılama gücü daha fazla
kcde aktif met olan fosforamid hardalına(mustard) dönüşür
akrolein met steril HEMORAJİK SİSTİT
DİMESNA TDV
MESANE CA
SİTOTOKSİK EN GÜÇLÜÜÜÜÜÜ
TOKS FAZLA
ENDİKASYON(granülomatöz vaskülit refrakter böb)
A

siklofosfamid

146
Q
teratojen
mutajen
lupus nefriti (diffüz prolif)
granülomatöz PA(nekrotizan vaskülit)
myelosup
zoster reakt
steroid p jirovecii
ovum sperm dondurulması gerekir
gonadal yetmezlik
A

siklofosfamid

147
Q
ön ilaç
aza’dan daha selektif ve daha güçlü
AKTİF T APOPTOZU
ADEZYON MOL AZALTIR
LENFOSİT TRAFİĞİNİ ENGELLER
LUPUS DPGN TDV
GONADAL TOKS AÇISINDAN CYCDEN DAHA İYİ
T VE B SELEKTİF SUPRESYON
İMP DEHİDROGENAZ İNH
BB VE KALP NAKLİ
OPORTUNİSTİK ENF VE LÖKOPENİ RİSKİ AZA’dan daha fazla
Kİ BASKILANMASI VE DOZ KISITLAYICI DİYARE
A

mikofenolat mofetil

148
Q
ön ilaç(leflunomid)
DHODH
PRİMİDİN DE NOVO İNH
JOKER İLAÇ
ANTİ METABOLİT
DOĞUM KONTROLÜ GEREKİR
A
aktif olan teriflunomid
akt edilmiş t lenf ÖZGÜL İNHİBİSYON
KÜMÜLATİF TOKS
ENTEROHEPATİK DOLAŞIM
YAN ETKİ: gis diyare HT KCFT YÜKSELMESİ ANEMİ KİLO KAYBI PANSİTOPENİ HEPATOTOKS
149
Q
kalsinörini selektif inh eder
cd4 t lenf uyarımını inh
NFAT İNAKTİF
IL-2 transkripsiyonu azaltır
SİKLOFİLİNE BAĞLANIR
cd8 hüc bozmaz okgun t hğx etkisi yok
b lenf ab üretimini ve Kİ’de GCSF üretimini azaltır
makrofaj inh etkinliği yetersiz olduğundan predzonla beraber
İLK 24 SAATTE ÖNEMLİ ERKEN DÖNEMDE SUP YAPAR YOKSA İŞE YARAMAZ
TSUP FONK BOZMAZ
MYELOSUP YAPMAZ
NK İNH YAPMAZ
GK KOMB ÇOK UYGUNDUR
BİREYSEL FARKLILIK
A

siklosporin

150
Q

biyoyar azdır
bağ’daki p gp tarafından lümene geri atılır
plazmadaki HDL LDL BAĞLANMIŞ TAŞINIR
CYP3a4 ve pgp substratı

A

siklosporin

151
Q

siklosporinin etkisini azaltanlar

A

barbitürat rifampin fenitoin

karbamazepin karbimazol metimazol

152
Q

aditif nefrotoks ile siklosporin

A

aminoglikozid ve amfoterisin

153
Q

siklosporinin yan etkileri

A
nefrotoks doz kısıtlayıcı
hipertorikozis
hiperlipidemi
HT
malign lenfoma
nörotoks
gingiva hiperplazisi
preglomüler vazokons
154
Q

siklosporin endikasyonları

A
transplantasyon
otoimm
diffüz toksik guatr
ağır psöriazis
üveit
sle
behçet
155
Q
kalsinörin inh
fk506
FKBP-12
kc transplantasyonu
kurtarma tdv
ht yan etkisi daha az
nörotoks ve nefrotoks daha fazla
KARDİOMYOPATİ
CYP3A4 ve 3A5 genetik polimorfizm
A

takrolimus

156
Q
rapamisin
FKBP12ye bağlanır
mTOR inh
cyc ve takrolimusla beraber 
cyc ile kullanınca dislipidemi
A

sirolimus

157
Q

JAK (janus kinaz) enzimini inh
NK HÜC SERUM IG CRP AZALIRRR
ORTA VE AĞIR ŞİDDETLİ RA için onaylanmış
ciddi enf ve malignite riski

A

tofacitinib

158
Q
dna rekombinant
biyofarma
TBC MS HEPATİT B REAKTİVASYONU
ANAFLAKSİ
TOKSİK İLAÇLAR
A

sitokin modülatörleri

159
Q

sülfanamid türevi
5 aminosalisilat birleşme
lökotrienlerin ve diğer lipoksijenazların biyosentezini inh eder

A

sülfasalazin

160
Q

tnf alfa antikorları

A

etanercept

infliximab

161
Q

ks dm oranı %9
yaşlılarda inaktif kortizonu kortizole dönüştüren 11-beta sentezi artar
osteoporozda postmen kadınlar ve 65 y üstü E
osteoporozda trabeküler ve yassı kemiklerde kayıp daha fazla olur
deride incelme prox kas güçsüzlüğü
trunkal obezite
bifosfonat kalsitonin kullanılır

A

ks etkileri

162
Q

sentetik gk

A

ht yapmaz

anneksin a1 azaltır adaptif immun yanıtı azaltır

163
Q

gk göz etkileri

A
kornea ülseri
glokom
bulanıklık
post subkapsüler katarakt
korneada herpes ve fungus
herpes keratiti varlığında dendritik ülseri kötüleştirebilirler
164
Q

adrenal kriz ks

A
halsizlik
strese uyumda azalma
şiddetli bulantı ishal
ayağa kalkınca baş dönmesi
hipoglisemi
hipotans
elektrolit bozukluğu
165
Q

iyatrojenik cushing send

A
aydede yüz
kırmızı yanak
femur başında avasküler nekroz
kolay morarma
yavaş yara iyileşmesi
hiperglisemi osteoporoz
negatif asıt dengesi
iştah artışı
obezite
166
Q

KS KESİN KONTRENDİKASYON

A

aktif tbc ve gözde herpes simplex

167
Q

KS göreceli kontrendikasyon

A
viral
fungal
çiçek aşısı
gebelik
dm
ht
peptik ülser
osteoporoz
psikoz
tromboflebit
by
kky
168
Q

ks teratojen olanlar

A

florlular
triamsinolon
betametazon
emzirmeyle süte geçerler