Mikro D3B4 Flashcards

1
Q

PRİMER DERİ ENF EN SIK BAKT

A

s. aureus

s. pyo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

kıl fol. tutan

A

folikülitis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

st corneumu tutan

A

impetigo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

epidermisi tutan

A

ektima

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

dermisi tutan

A

selülit erizipel

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

yağ h. tutan

A

selülit

nekrotizan enf

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

fasya tutan

A

nekrotizan enf

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

kası tutan

A

nekrotizan enf

myozitis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

en yüzeyel deri inf ve yüksek bulaştırıcı
küçük çocuk yüz kol
küçük travmalarla İNOKÜLASYON
SARI KABUKLANMA BAL RENGİ

A

İMPETİGO

MAKÜL VEZİKÜL PÜSTÜL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

ST CORNEUMDAN EPİDERMİSE YAYILAN
ERİTEMLİ ZEMİNDE BÜL PÜSTÜL
KABUK ALTINDA PÜRÜLAN ÜLSERASYON

A

EKTİMA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

SAÇ KIL FOL. ERİTEMATÖZ PÜSTÜLLÜ LEZYON

A

FOLİKÜLİT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

FOLİKÜL NODÜLÜ OLUŞUMU

A

FRONKÜL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

FRONKÜLLERİN BİRLEŞMESİ VE SUBKUTANA YAYILIM

A

KARBONKÜL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

KARBONKÜL FOLİKÜLİT EN SIK ETKEN

A

S AUREUS

HAVUZ KAYNAKLILARDA PSÖDOMONAS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q
derinin LENFANJİTİ
infant çocuk yaşlı
deride ağrı ödem kızarıklık
HASTA İLE SAĞLIKLI DERİ ARASINDA KESİN SINIR
bakteriyemi olasılığı yüzde 5
A

ERİZİPEL

S. PYO VE NAİDREN B.C.G GRUBU STREPTOKOKLAR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

deri+subkutan enf
BELİRSİZ SINIR
deride ağrı eritem ödem
bölgesel lap ve lenfatik yolla yayılım

A

SELÜLİT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

selülit etkenleri

A

en sık s aureus ve s pyo

bunun dışında: enterik basiller,h inf, pasteurella multocida, erysipelothrix , atipik mukobakteriler

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q
GRAM +
KATALAZ+
KOAGÜLAZ+
HAREKETSİZ SPORSUZ
SARI PİGMENTLİ S KOLONİ
BETA HEMOLİZ
A

S AUREUS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

S AUREUS VİRULANS FAKTÖRLERİ

A
KAPSÜL
PROTEİN A
PEPTİDOGLİKAN VE TEİKOİK ASİT
KATALAZ
KOAGÜLAZ
FİBRİNOLİZİN
HYALÜRONİDAZ
LİPAZ
NÜKLEAZ
BETA LAKTAMAZ
HEMOLİZİN
ENTEROTOKSİN
PANTON VALENTİN
EKSFOLİATİF TOKSİN
TSST-1
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

S AUREUS DERİ VE SUBKUTANA YAYILMA

A

FİBRİNOLİZİN
HYALÜRONİDAZ
LİPAZ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

EKSFOLİATİF DERMATİT

A

S AUREUS
SHDS
NİKOLSKY BELİRTİSİ
BÜLLÖZ İMPETİGO

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

TOKSİK ŞOK SENDROMU

A

S AUREUS
TSST1 SÜPER ANTİJEN
TAMPON
DERİDE YAYGIN ERİTEM VE DESKUAMASYON

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

MSSA TDV

A

PENİSİLİNAZA DİRENÇLİ PENİSİLİN
1. KUŞAK S
MAKROLİDLER
BETA LAKTAMAZ İNH KOMBİNASYONLARI+BETA LAKTAM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

MRSA TDV

A

VANKOMİSİN TEİKOPLANİN GLİKOPEPTİTLERİ
DAPTOMİSİN
LİNEZOLİD

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q
A GRUBU BETA HEMOLİTİK
GRAM +
KATALAZ-
HAREKETSİZ SPORSUZ
S TİPİ BETA HEMOLİZ
A

S PYOGENES

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

S PYO VİRULANS

A
KAPSÜL M PROTEİNİ
F PROTEİNİ
STREPTOLİZİN O VE S
STREPTOKİNAZ
DNAAZ
C5A PEPTİDAZ
HYALÜRONİDAZ(PİROJENİK EKZOTOKSİN)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

KIZIL

A
S PYO
FARENJİT KOMPLİKASYONU
PİROJENİK EKZOTOKSİN
SÜPER ANTİJEN
TŞSYE NEDEN OLABİLİR
YAYGIN ERİTEMATÖZ DÖKÜNTÜLER
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

S PYO 3 HF SONRA NE YAPAR

A

AKUT GLOMERÜLONEFRİT

TİP 3 İMMUN KOMPLEKS HST

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

S PYO TDV

A

PENİSİLİN

ALERJİSİ OLANLAR İÇİN MAKROLİD FAKAT DİRENÇLİ SUŞLAR VAR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

ŞANKRLI LEZYONLAR

A
bacillus anthracis
treponamo pallidum
hemophilus ducreyi
francisella tularensis
mycobac. ulserans
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

şankr nasıl oluşur

A
eritemli papül
ödem artarken çevre kahverengi
ortada vezikül bül
bül patlayınca kabuk
malign püstül lap ateş halsizlik
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

AEROP
GRAM+ BASİL
SANTRAL SPORLU HAREKETSİZ
HEMOLİZSİZ R TİPİ

A

BACİLLUS ANTHRACİS DERİ ŞARBONU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

BACİLLUS ANTHRACİS VİRULANS

A

KAPSÜL
ÖDEM TOKSİNİ
ÖLDÜRÜCÜ TOKSİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

MEMBRANÖZ ÜLSER

DERİ DİFTERİSİ

A

C DİPH
ÜZERİ GRİ KAHVE MEMB KAPLI
EF2Yİ İNH EDEREK PS İNHİBİSYONU PSÖDOMONAS GİBİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

AEROP FAKÜLTATİF ANAEROB
GRAM+BASİL
SPORSUZ KAPSÜLSÜZ HAREKETSİZ

A

CORYNEBACTERİUM DİPHTERİA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

ÇİN HARFİ
ÇİT ŞEKLİ
OLİFOSFAT MOLEKÜLÜ METAKROMATİK BOYANMA
BABES ERZT GRANÜLLERİ

A

C DİPHT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

ERİTRAZMA

A

CORYNEBACTERİUM MİNUTİSSİMUM
KABUKLANMA KEPEKLENME
AKSİLLA PUBİS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

HAYVAN ISIRIKLARINA BAĞLI

HEPSİ GRAM-

A

PASTEURELLA MULTOCİDA
BARTONELLA HENSELA
SPİRİLLUM MİNUS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q
GRAM-
PLEOMORFİK KOKOBASİL
OKSİDAZ+
KATALAZ+
KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI
A

BARTONELLA HENSELA

PAPÜL VEZİKÜL ÜLSER

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q
FAKÜLTATİF ANAEROB
GRAM-
KATALAZ+
OKSİDAZ+
HAREKETSİZ KÜÇÜK
ŞEFFAF GRİ KOLONİ
EN ÖNEMLİ VİRULANS KAPSÜL
EN SIK KEDİ KÖPEK ISIIRĞI PÜRÜLAN AKINTI
A

PASTEURELLA MULTOCİDA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q
GRAM-
SPİROKET
FARE ISIRIĞI
YAPAY BESİYERLERİNDE ÜREMEZ
SODOKU HST
ISIRIK YERİNDE ŞİŞLİK ÜLSER KABUKLANMA
A

SPİRİLLUM MİNUS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

NEKROTİZAN YUMUŞAK DOKU ENF.

A
HIZLI İLERLEME
SELÜLİT FASİLİT MYONEKROZ
S PYO
S AUREUS
PSÖDOMAS
ENTEROBAK 
CLOSTRİDİUM PERFİRİNGENS
POLİİİİMİKROOOBİYALLLL
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

YANIK YARALARI

A

PSÖDOMONAS
ENTERİK BAKTERİLER
STREPTOKOKLAR
S AUREUS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

DİYABETİK AYAK

KRONİK DERİ ÜLSERLERİ

A
PSÖDOMONAS
ENTERİK
PEPTOSTREPTOKOK
ENTEROKOK
BACTERİODES
C. PERFİRİNGENS
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

ENFEKTİF ENDOKARDİT

A

GRUP D STREPTOKOK
S AUREUS
S VİRİDANS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

VİRUSLARIN SİTOLİTİK VE SİTOPATİK ETKİSİ SONUCU

A

VEZİKÜL BÜL OLUŞUMU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

PROLİFERATİF ETKİSİ SONUCU VİRÜSLERİN

A

BENİGN DOKU HİPERPLAZİSİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

VİRUSLERİN ONKOJENİK ETKİSİ

A

MALİGN OLUŞUM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

VİRÜSLERİN BAĞIŞIK YANIT ETKİSİ

A

MAKÜLOPAPÜLER LEZYON

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

İLK ENF. BÖLGESİYLE SINIRLI
LEZYONDA VİRÜS OLAN
BULAŞTIRICI

A
HPV
MOLLUSCUM
ORF V
COWPOX
PSÖDOCOWPOX
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

SİSTEMİK VEYA İNTERNAL ODAKTAN YAYILIM

LEZYONDA VİRUS VAR

A

VARİOLA V SMALLPOX
HSV 1-2
VZV
COXSACKİE V

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

SİSTEMİK VEYA BAĞIŞIK YANIT SONUCU
LEZYONDA VİRÜS YOKKKKKKK
MAKÜLOPAPÜLER

A
PARVOVİRUS B19 ERİTEMA
HHV 6 EKZANTEMA
KIZAMIK KIZAMIKÇIK RUBELLA
EKOVİRUS
EBV
CMV
HBV
ANTROPOD
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

HPV

A

İKOZAHEDRAL ÇİFT ZİNCİRLİ DNA
ÇEMBERSEL ZARFSIZ
DERİ EPİTEL H VE MUKOZA M YÜKSEK AFİNİTELİ
VİRAL DNA DERİNİN BAZAL H BULUNUR
SKUAMÖZ PROLİF
VİRÜS PARTİKÜLLERİ PAPİLLAMATÖZ LEZYONLARDAN SALINIR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

HPV ÇEŞİTLERİ

COMMON WART

A

VERRUKA VULGARİS

SİĞİL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

HPV

VERRUKA PLANTARİS

A

PLANTAR WART

AYAK DİKENİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

VERRUKA PLANA

A

FLAT WART

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

HPV ÇIKINTILI

A

VERRUKA FİLİFORMİS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

VERRUKA ANOGENİTALİS

A

KONDİLOMA AKÜMİNATA
GENİTAL WART
KARNABAHAR ŞEKLİNDE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

HPV ÇOCUKLARDA İYİ HUYLU LARİNGEAL PAPİLLOM YAPAR

A

YETİŞKİNLERDE HPV 16 18

SERVİKS OROFARİKS KANSERİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

HPV TEDAVİSİ

A

KERATOLİTİK AJAN SALİSİLİK ASİT
KRİYOTERAPİ KURUBUZ SIVI NİTROJEN
CERRAHİ
ANTİVİRAL TOPİKAL TDV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

POXVİRİDA AİLESİNDE BULUNANLAR

A
MOLLUSCUM CONTAGİOSUM
ORF VİRUS
COWPOX
PSÖDOCOWPOX
VARİOLA SMALLPOX
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

KOMPLEKS OVAL TUĞLA VİRİON ZARFLI
ENNN BÜYÜK ENN KOMPLEKS VİRUS
ÇİFT ZİNCİRLİ DNA DOĞRUSAL
İLK VE TEKKK: REP. SİTOPLAZMADA

A

POXVİRİDA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

OTOİNOKÜLASYON

TEPESİ GÖBEKLİ PAPÜLER LEZYON

A

MOLLLUSCUM CONTAGİOSUM

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q
KOYUN
KEÇİ
EL PARMAK ENF
DERİ İLE ÇEVRİLİ VE AĞRILI
PAPÜLOVEZ. NODÜLER LEZYON
A

ORF VİRUS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

İNEKTEN SÜT SAĞIMI

PAPÜLOVEZ. NODÜLER LEZYON

A

COWPOX

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

SÜTÇÜ NODÜLÜ

A

PSÖDOCOWPOX

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

DÜNYADAN ERADİKE EDİLEN
SMALL POZ
ÇİÇEK V

A

VARİOLA V

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

ALFA HERPES VİRİDA AİLESİ

A

HSV 1*2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

İKOZAHEDRAL KÜRESEL
ÇİFT ZİNCİRLİ DNA
DOĞRUSAL ZARFLI
İNNNNNTRANÜKKLEER İNKKLÜZYON COWDRY A

A

HSV 1-2
HIZLI REP YĞKSEK SİTOLİTİK
LATENT ENF
VEKTÖR VEYA HAYVAN REZERVUARI YOK

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

HSV 1 TÜKÜRÜK
HSV 2 CİNSEL
GEBELİKTE İKİSİ DE

A

PRİMER ENF HAFİF ÇOĞUNLUKLA ASEMP

HSV 1 DE 2 GİBİ GENİTAL HERPES YAPABİLİR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

SAĞLKÇILARDA HERPETİK DOLAMA

SPORCULAR

A

HSV1-2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

HSV-1 TRİGEMİNAŞ

A

HSV 2 SAKRAL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

HSV 1-2 KOMP

A

MENENJİT
NEONATAL ENF
DİSSEMİNE ENF İMS

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

HSV1 KOMP

A

KERATOKONJĞKTİVİT KÖRLÜK

ANSEFALİT YÜKSEK MORTALİTE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

HSV VE VZV TANISI

A

VEZİKÜL SIVISI GİEMSA PREP
TZANCK TESTİ
MULTİNÜKLEER DEV HÜC SAPTANMASI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

HSV TDV

A

ASİKLOVİR
VALASİKLOVİR
VİDARABİN

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

VZV GİRİŞ YOLU

A

ÜSY MUKOZASI

KONJUKTİVA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

VZV

A

LENF BEZ İLK REP
PRİMER VİREMİ
RES REP
SEKONDER VİREMİ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

ENFEKTE EPİDERMAL H EOZİNOFİLİK İNTRANÜK İNKLÜZYONLARI OLAN ÇOK ÇEKİRDEKLİ DEV H HALİNE GELİR

A

YÜZDE YETMİŞ BEŞ SEMPTOMATİK

VZV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

VZV DÖKÜNTÜLERİ GÖVDEDEN BAŞLAR

A
MAKÜL
PAPÜL
VEZİKÜL
PÜSTÜL
KABUKLANMA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

VZV KOMPLİKASYONLARI

A
SEK BAKT DERİ ENF
VİRAL PNÖMONİ
ANSEFALİT
YAYGIN ENF
GEBELİKTE KONJ VARİSELLA SEND
POSTZOSTER NEVRALJİ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

VZV TDV

CANLI ATENÜ AŞI

A

ASİKLOVİR
FAMSİKLOVİR
FOSKARNET

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q
PİCORNA VİRİDA AİLESİ
ENTEROV
İKOZAHEDRAL
POZİTİF POLARİTELİ RNNNNNNNNAAAAAAAAA V
DOĞRUSAL
A

COXSACKİE VİRÜS A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

HERPANGİNA

A

COXSACKİE A 2-6,8,10

FARİNKS DAMAK DİL AĞRILI VEZ.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

EL AYAK AĞIZ HST

A

COXSACKİE A 5,10,16

MAKÜLOPAP. SONRA VEZİKÜL SONRA ÜLSERLEŞME

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
86
Q

LEZYONLARI KABUK BAĞLAMADAN İYİLEŞTİĞİ İÇİN HSV VE POXTAN AYRILAN

A

COXSACKİE V

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
87
Q

COXSACKİE TANISI

A

VEZİKÜL SIVISI VE BOĞAZ SÜRÜNTÜLERİNDEN HÜC KÜLTÜRÜ YAPILABİLİR
SPESİFİK ANTİVİRAL TDV YOK DESTEK TDV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
88
Q

ANTROPOD

A
iki yandan simetrili
kitin dış iskelet
vücudu segmentli
eklemli dış organları eklenti
bütün sistemleri var
OMURGASIZ
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
89
Q

biyolojik taşıyıp sokarak

A

üretici PİRE YERSİNİA PESTİS
geliştirici CULEX W BANCROFTİ
ikisi de ANOFEL PLASMODİUM SPP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
90
Q

biyolojik taşıyıp yutularak

A

CYCPLOPS DRACUNCULUS
CYCPLOPS DİAPTOMUS
PİRE DİPYLİDUM
HYMEOLEPİS MONO DİMUNATA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
91
Q

İNSECTA SINIFI

BÖCEKLER

A
SİVRİSİNEK
PHLEBOTOMUS
PİRE PULEX
BİT PEDİNCULUS
ÖPEN BÖCEK TRİATOMA
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
92
Q

ARACHNİDA SINIFI

A

KENE
FARE AKARI
ÇALILIK UYUZU

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
93
Q

CRUSTACEA SINIFI

A

SU PİRELERİ

YENGEÇLER

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
94
Q
3 BÖLÜM
HER BÖLÜMDEN ÇIKAN 1 ÇİFT BACAK
TOPLAM 3 ÇİFT BACAK
1 ÇİFT ANTEN VE PALP
1 ADET HORTUM
KARIN SEGMENTLERDEN OLUŞUR GENİTAL ORGANLARI İÇERİİR
A

İNSECTA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
95
Q

TAM BAŞKALAŞIM GÖSTERENLER

A

HOLOMETABOL
YUMURTA-LARVA-PUPA-ERİŞKİN
SİNEK VE PİRE

96
Q

EKSİK BAŞKALAŞIM

A

HEMİMETABOL
YUMURTA-NİMF-ERİŞKİN
BİT,TAHTAKURUSU,HAMAMBÖCEĞİ

97
Q
PUPALARI SUCUL VE HAREKETLİ
KAN EMEN DİŞİ
SABAHA KARŞI KAN EMERLER
2-5 GÜNDE BİR
KAN EMDİKTEN 2-3 GÜN SONRA 50-100 YMT BIRAKIRLAR
ERKEK 2-3 HF, DİŞİ 20 HF YAŞAR
EVRİM SÜRESİ 8-14 GÜN
A

SİVRİSİNEK VIZZZ

98
Q

SİVRİSİNEK CİNSLERİ

A

ANOFELDE PALP VE HORTUM EŞİT BÜYÜKLĞKTE VE 45 DER DURUŞ

CULEX VE AEDESTE HAVA SİFONU VAR DERİNDE OLABİLİR

ANOFELDE HAVA SİFONU YOK O YÜZDE PARALEL

99
Q

SİVRİSİNEK VEKTÖRLÜĞÜ

A
MALARİA
FİLARİASİS
DROFİLARİASİS
SARI HUMMA V (FLAVİVİRUS)
BATI AT ENSEFALİTİ (TOGAVİRUS)
MAVİ DİL VİRUSU (REOVİRUS)
CALİFORNİA ENSEFALİTİ(BUNYAVİRUS)
100
Q
SARI HER YERİ KILLI
KANATLAR LANSET
BİRLEŞİK GÖZLÜ
DİNLENİRKEN V ŞEKLİ 45 DER
LARVALAR SUCUL DEĞİL
DİŞİLER GECELERİ KAN EMER
YUMURTALAR YAPIŞKAN
EVRİMLERİ 6 HF
LARVALAR 4 DÖNEMDE OLUŞUR
A

PHLEBOTOMUS
TATARCIK HUMMASI
LEİSHMANİA

101
Q
SİPHONOPTERA TAKIMI
KANATLARI YOK
ZIPLAYAN
3.ÇİFT BACAK DAHA KALIN VE UZUN
VÜCUT YANDAN BASIK
VÜCUT DİKENLERLE KAPLI
1-2 YIL ÖMÜR
KONAK SEÇİCİLİĞİ YOK
XENOPSYLA CHEOPİS VEBA
EVRİM 3-5 HF
A

PİRE PULEX

102
Q

PİRE HAST VE VEKTÖRLÜĞÜ

A
PULİCOSİS(PİRE DERMATİTİ)
TUNGOSİS
VEBA(YERSİNİA PESTİS)
FARE TİFÜSÜ(ENDEMİK R. TYPHİ)
TULAREMİ(AVCI HST FRANCİSELLA TULARENSİS)
KEDİ TIRMIĞI HST(BARTONELLA HENSELA)
103
Q

BİTLERİN VEKTÖRLÜĞ

A

EPİDEMİK TİFÜS(R. PROWAZEKİ)
SİPER ATEŞİ (BARTONELLA QUİNTANA)
DÖNEK HUMMA (BORRELİA RECURRENTİS)

104
Q

VÜCUTLARI SEGMENTSİZ
ANTENLERİ YOK
4 ÇİFT BACAK
YUMURTA-LARVA-PROTONİMF-DUOTONİMF-TRİTONİMF-ERİŞKİN

A

ARACHNİDA SINIFI

105
Q
KENELER İKİYE AYRILIR
ARGASİDA(YUMUŞAK)
İXODİA(SERT)
HYALOMMA
DORSOVENTRAL BASIK
A

ARGASİTLERDE SCUTUM(KİTİN YAKA) YOK VE CAPİTULUM ÜSTTEN GÖRÜLMEZ LARVA HARİÇ

IXODESLER SCUTUM DİŞİDE VE ERKEKTE VAR CPİTULUM ÜSTTEN GÖZÜKÜR

106
Q

KENE VEKTÖRLÜĞ

A
KENE DERMATİTİ
KENE FELCİ
KENE TİFÜSÜ(R. RİCKETSİ)
Q HUMMASI(COXİELLA)
MARSİLYA HUMMASI (R. CONORİ)
ÇALILIK ATEŞİ
BABESİOSİS
LYME HST( BORRELİA BURGDORFERİ)
TULAREMİ
KKKA(NAİROVİRUS)
107
Q

kan emen yerleşik parazit

A

bit

108
Q

dorsovent basık
yavaş hareketli
ömür 40 gün
eksik metamorfoz

A

bit pedinculus

109
Q

bit türleri

A

pedinculus capitis
pedinculus corporis
phthrius pubis

110
Q
başta 1 çift anten,hortum
gözler iyi gelişmemiş
3 çift ayak
kaş sakal saç
tarama sırasında 1 m uzağa sıçrar
uzun saç ve kış ayları riskli
A

pedinculus humanus capitis

111
Q

yumurtalar giysilere yapıştırıcı bir madde ile yapışır
2-10 gün canlı
giysilerin ütülenmesi önemli
açken gece gündüz kan emer geceleri daha aktif
geceleri kaşıntı artar
sürekli kaşımayla deride kalınlaşma esmerleşme (pediculosis)
lekeli tifus

A

pediculus humanis corporis

112
Q

daha kısa ve daha geniş
kıl folikülüne başını sokarak tutunur
vektörlük YAPMAZ

A

phthirus pubis

113
Q

bitlerin zararı

A

64 mg kan emerler
melanodermi
r.provazeki ve r.quintana vektörlüğü

114
Q

bit tdv

A

piretrin permetrin dimetikon siklometikon topikal insektisitleri

115
Q
dorsovent basık
pas kırmızısı maun rengi
dokzu segmentli karın
ayak uçları pençe tarzında
kendilerine has bir koku
geceleri kan emer
A

tahtakurusu

cimex lectularius

116
Q

cimex lectularius

A

ortam sıc 15 der üzerindeyse kan emer
kuru sıcak ve soğuk ölümcül
ışıktan kaçarlar
biyolojik vektörlük yapmazlar

117
Q
calliphora 
yumurta küçük beyaz silindirik oval
larvalar ayaksız ve başsız
ön uçları ince arkaları geniş kim kardash
vücut 12 parçadan oluşur
diptera takımı
A

miyaz sinekleri

118
Q

miyaz tanısı

A

larvalar zedelenmeden yüzde 70 alkol çözeltisiyle tespit etmek gerekir
3.dönem larvasının arka kısmındaki yapılar değerlendirilerek konulur

119
Q

uyuz

A

sarcoptes scabiei hominis

120
Q
bütün hayat dönemi insan derisinde
alerji kaşıntılı deri lezyonu
GALE HST
kirli beyaz renk yarı saydam oval 
yumurta büyük
TOPPE
4 çift bacak arkadakiler KILLI
ömürleri 1-1,5 ay
A

scabiei hominis

121
Q
insan TEK konak
SİLLİON
İNCİMSİ VEZİKÜL
GECE KAŞINTISI
NODÜLLÜ 
İMS HİPERKERATOZ NORVEÇ 
vezikül içinde parazit bulunur
A

S. SCABİEİ HOMİNİS

UYUZ

122
Q

uyuz tanısı

A

sillionlar tanıda önemli
kazıntı incimsi veziküllerden alınır
kabuklar yüzde 5lik KOH İçinde eritilir
UYUZ TDV TOPİKAL PERMETRİN

123
Q

yağlı cilt
sağlıkçı
brevis
folliculorium

A

demodex

124
Q

demodex tdv

A

tto medikal şampuan

krem

125
Q

hayat sikluslarında omurgalı ve omurgasız iki konak

A

leishmania

126
Q

promastigot

amastigot hangi leishmania kamçılı

A

promastigot

127
Q

leishmania hst

A
kutanöz
mukokutanöz
hiperplastik kemik iliği
hepatomegali
splenomegali
LAP
128
Q

visceral leishmania türleri

A

l donovani

l infantum

129
Q

ülkemizdeki leishmania vektörleri

A

p major
p perniciosis
p papatasi
p sergenti

130
Q

şark çıbanı
yıl çıbanı
antep halep bağdat çıbanı

A

kutanöz leishmaniosis

en çok görülen

131
Q

1 yıl sonra iz bırakıp iyileşen ve ağrısız olan leishmania
papül ülser kabuk
kuluçka süresi 2-8 hf

A

kutanöz

parazit morfolojisi l donovani

132
Q
çivi belirtisi
ömür boyu kalıcı bağışıklık
endotek istilası
damar tıkanması
nekroz
A

kutanöz leishmania

133
Q

leishmania tanısıyla hangi hastalıklarla karışabilir

A
fronkül
epitelioma
tbc
sifiliz
lepra
mantar enf
134
Q

leishmania tanısı

A

22-26 derece 6-21 gün promastigotların üremesi

GİEMSA deri kazıntısı veya aspirasyonlarından hazırlanan yaymalarda amastigotların görülmesi

135
Q
l braziliens
lutzomyia vektörü
lezyon sayısı çok ve geniş yüzeyli
mukozalara uzanır ve metastaz yapar
tdv edilmezse tüm nazal mukoza,sert ve yumuşak damak etkilenir
kemik ETKİLENMEZ(sifilisten farklı)
A

MUKOKUTANÖZ leishmania

136
Q

eritematöz ya da depigmente maküller
daha sonra nodülleşir
nodüler lepra ile karışır
nodüller vektörler için parazit kaynağıdır

A

post kalaazar deri leishmaniosisi

137
Q
st germinativum ve st corneum arasında
insanda parazitleşmez
nematod çengelli solucan
deride düzensiz kabarık ince izler
aylar süren kaşıntı
eritem papül vezikül
A
deri larva göçü
ANCYLOSTOMA BRASİLİENSE
A CANİNUM
BUNOSTOMUM
BAZI STRONGYLOİDES
tdv topikal AB ve kaşıntı tdv
138
Q

yüzücü dermatiti

A

schistosoma
serkaryal dermatit
ciddi kaşıntı
göçmen su kuşlarının paraziti

139
Q

acanthamoeba dermatiti

A
GRANÜLOMATÖZ AMİBİK ENSEFALİT
KERATİT
KORNEAL ÜLSERASYON
CİLT LEZYONLARI
AMİP KİSTLERİYLE KONTAMİNE
TEK ÇOKLU PAPÜL  VEYA NODÜL
GRİMSİ SİYAH LEKELER
KABUKLA KAPILI ÜLSERE DÖNÜŞÜRLER
140
Q

onchocerca volvulus

A

kaşıntılı dermatit
deri altı nodüller
LAP
KÖRLÜĞE İLERLEYENE OKÜLER LEZYON

141
Q

keratinize dokuyu enf eden ve KERATİNAZ enzimleriyle keratini besin olarak kullanan mantar

A

dermatofitoz

142
Q

st corneumda sınırlı yayılmayan
sda besiyeri
ODA SIC ÜREYEN(25-30)

A

dermatofitoz

143
Q

antropolik dermatofitler ılımlı ve kronik enf tdv ZOR

A

Geofilik ve zoofilikler ise akut enf tdv KOLAY

144
Q

epidermophyton floccosum nereyi tutar

A

deri tırnak

145
Q

microsporum 17 tür nereyi

A

kıl saç deri

146
Q

trichophyton 24 tür nereyi

A

kıl saç deri tırnak

147
Q

en sık tutulan yer dermatofitozlarda

A

tinea pedis

148
Q

t tonsurans

A

capitisi tutar ve amerikada

149
Q

en sık gövde ve tırnak etkeni?

A

t rubrum

150
Q

endemik olan dermatofitoz

A

tinea imbricata

t.concentricum etkeni

151
Q

tinea capitis

A

çocukluk çünkü sebum az

152
Q

tinea capitis superficialis

A

saçkıran
microsporum canis(epidemik kellik)
t.violaceum
t.verrucosum

153
Q

tinea capitis profunda

A

kerion
daha enfeksiyöz
t.verrucosum

154
Q

tinea capitis favosa

A

favus kellik
t.schönleinii
kabuklu

155
Q

endotriks

A
saç enf antrokonidyumlar saç kılı içinde
saçlar DERİ YÜZEYİNDE dökülür
eritem pullanma gibi YANGISAL YOK
t schönleinii
t tonsurans
t violaceum
156
Q

ektotriks

A

önceden endotriks
antrokonidyumlar saç kılı dışında zar gibi
YANGISAL RXN FAZLA
saçlar deri yüzeyinden BİRKAÇ MM ÜZERİNDE KIRILIR
kerion(lezyonun irinleşmesi)
m.canis

157
Q

tinea glabrosa

A

en sık etken t.rubrum

158
Q

ellerde dermatofitoz

A

tricofitid-id- rxn

159
Q
WOOD IŞIĞI
%10-20 KOH
KALKOFLIR BEYAZI
SDA,MİKOBİYOTİK AGAR( siklohegzimid,kloramfenikol içeren)
LAKTOFENOL PAMUK MAVİSİ
PATATES DEKSTROZ AGAR
A

dermatofitoz tanısı

160
Q

dermatofitoz ek testler

A

üre testi
vitamin gereksi
kıl delme deneyi
pirinçli besiyerinde üreme

161
Q

24 tür
mikrokonidyumlar çok sayıda
makrokonidtumlar SALATALIK şeklinde

A

tricophyton cinsi

162
Q

17 tür
az sayıda mikrokonidyum
İĞİMSİ makrokonidyum

A

microsporum cinsi

163
Q

TEK TÜR
mikrokonidyum YOK
2li 3lü GRUP MAKROKONİDYUM

A

epidermophyton floccosum

164
Q

kutanöz veya mukozal kandidiyaz

A

travmaya sekonder
maya ve yalancı hif invazyonu
piyojenin abse—kronik granülom
geniş spektrumlu antibiyo risk

165
Q

candida virulans

A
adezyon
hidrolitik enzimler(proteaz,fosfolipaz,lipaz)
invazyon
hif ve psödohif
37 derece ve fizyoojik ph üreme
fenotipik değişim
biyofilm
tropizm
166
Q

candida adezyon?

A

aglütinin like protein ALS

167
Q

candida invazyon

A
aspartil proteinaz(SAP) konak zarını bozar ve ig yok eden
PLB1 konak penetrasyonunda ve sinyal iletim bozan fosfolipaz
168
Q

morf değişim candida

A

yalancı hifin fagosite edilmesi zordur

169
Q

candida biyofilm

A

h dışı matriks materyali

immün yanıttan ve fagositozdan kaçar

170
Q

candida predispozan faktörler

A
DM
gebelik
KS KULLANIMI
ims
nötropeni
damar içi kateter
büyük karın ve kalp ameliyatı
iv narkotik madde
nem
171
Q
GRAM+
TOMURCUKLANARAK üreyen MAYA BENZERİ MANTAR
3-6
DİMORFİK POLİMORFİK
DOKUDA GERÇEK HİF OLUŞTURABİLEN
A

candida

172
Q
%10-20 KOG
SDA
30-37 derece
GERM TÜP TESTİ (albisans ve dubliniensis pozitif)
MISIR UNU TWEEN80 AGAR
KROMOJENİK AGAR
A

candida tanı

173
Q

candida testleri

A
üreaz
khidrat asimilasyon
khidrat fermentasyon
hızılı tanımlama için(MALDITOF)
moleküler(REA HİB PFGE PZT DİZİ ANALİZİ)
174
Q

candida serolojik

A
mannan(duy düşük)
duvar enolazı
blastokonidya
çimlenme borusu
glukan
proteinaz
1.3BDGlukan(80üstü enf gösterir)
175
Q

candida dirençliği

A
c.krusei(intrensel flukonazol direnci)
c glabrata (kazanılmış azol ve ekinokandin direnci)
c parapsilosis (kazanılmış ekinokandin direnci)
c auris(çok ilaca dirençli)
176
Q

yeni antifungal ilaç mek

A

protein ve sfingolipit sentezi inh

177
Q

daha çok sistemik enf için kullanılan aspergillus candida cruptococcus difazikler mucorales için ve fungisid olan

A

amfoterisin b

178
Q

amfoterisin b direnç oluşum mekanizmaları

A

sterol değişimi(fekosterol,episterol)
ergosterol mik azalma
fosfolipit bozulması ve değişimi
katalaz akt artmasi ile oksidatif hasara duy azalması
duvar B glukanında artış(ilacın memb geçişinde azalma)

179
Q

azol direnci mekanizmaları candida

A

ilacın birikiminin azaltılması ve dışa atım pompası(CDR,MDR)
14a deaminaz mut(ERG11 geni)
14a deaminaz artan sentezi(ERG11)
düşük afiniteli ergosterol sentezi(ERG3.6 mut)

180
Q

azol direnci aspergillus

A

14a demetilazı kodlayan Cyp51A nokta mut aa değişimi
çevreden kazanılan dirençli köken seçimi
dışa atık pompa indüksiyonu

181
Q

azol direnci

A

aspergillus ve küfler,c.krusei flukonazole primer dirençli
mucorales vorikonazole primer dirençli
c glabrata sekonder flukonazol direnci

182
Q

ekinokandinler nasıl etkili

A

kandidaya fungisidik

aspergillosa fungistatik

183
Q

ekinokandin direnci

A

1.3BDGlukan sentaz kodlayan FKS mut
C.neoformans,fusarium,trichospor türleri dirençli(enzimi yok)
C.parapisilosis,C.lusitani,C.guiliermondi MİK YÜKSEK
C.glabrata kökenleri kazanılmış direnç

184
Q

flusitozin direnci

A

sitozin permeaz/deaminaz defekti ile ilacın alınamaması(intrensek)
c.krusei int dirençli
flusitozini 5FU’ya dönüştüren enzimatik akt kaybına bağlı (sekonder)

185
Q

alilamin direnci

A

çoklu ilaç pompa sis fazla ekspresyonu

186
Q

sordarin direnci

A

ökaryot EF2yi hedef alırlar
üç boyutlu modelin bozulması,ribozomal protein yapısının bozulması
EFT2 mut

187
Q

aerobasidin mek ve direnç

A

seramid oluşumunda görevli inozitolfosforil seramid sentaz gibi enz inh eder
direnç: seramid fosfoinozitol transferazı kodlayan mut YOR1 artmış

188
Q

bel soğukluğu

A

gonore

189
Q
gram -
insan tek konak
katalaz+ koagülaz+
diplokok
aerobik
ÇUKUKATA AGAR
KAPNOFİLİK(%5-10 CO2)
A

n.gonorrhoae

190
Q

thayer martin
martin lewis
NYC besiyerleri
bol mikattda serum içerir

A

n.gonorrhoae

191
Q

n.gonorrhoae antijenik yapı

A
pilus
LOS
por 1(serotip spesifik deter)
opa 2(morfolojik)
peptidoglikan
192
Q

n.gonorrhoae virulans

A

Pilus
LOS
igA proteaz

193
Q

gonokok komp

A

erkekte EN SIK üretrit etkeni
kadınlarda: PIH İNFERTİLİTE EKTOPİK GEBELİK FİTZ HUGH CURTİS SEND
kadınların yarısında asemp
yenidoğanda OPHTALMİA NEONATORUM

194
Q

gonokok tanı

A

erkekte gram boyama
kadında kültür
diğer neisserialardan ayırt etmek için şeker fermantasyon testi yapılır

195
Q

gonokok tedavi

A

ilk tercih SEFTRİAKSON veya KİNOLONLAR
aşısı yok
penisilin ve tetrasiklinlere dirençli
yenidoğanlarda neonatal konjuktivitin önlenmesi için TOPİLAL GÜMÜŞ NİTRAT VEYA TETRASİKLİNLİ GÖZ DAMLALARI

196
Q
gram - kabul edilen (normalde boyanmaz)
çünkü ZORUNLU HÜC İÇİ BAKT
RUTİN BESİYERLERİNDE ÜRETİLEMEZZ
SADECE HÜCRE KÜLTÜRÜ ÜRETİMİ
ATP SENTEZLEYEMEZLERRRRRR
PEPTİDOGLİKAN YOK
A

chlamydia trachomatis

197
Q
h dışı
küçük
infeksiyöz
inaktif met
eşit RNA DNA
A

elementer cisim

chlamydia trachomatis

198
Q
h içi
büyük
aktif met
rna/dna:4
çoğalabilir
gevşek h duvarı
A

retiküler cisim

chlamydia trachomatis

199
Q

chlamydia en çok hangi serotipler

A

serotip D-K en sık ve NGU etkeni

serotip L1,2,3 ülser yapan lenfogranüloma venerum etkeni

200
Q

chlamydia virulans

A

ATPaz,ATPADP Translokaz
SİLİNDİRİK PROJ(besin)
LPS(endotoksin) ve dış memb proteini

201
Q

chlamydia klinik

A

kadında infertilite ektopik genelik PIH FİTZ HUGH CURTİS SEND
yd ophtalmia neonatorum, PNÖMONİ(ZATÜRRE)
LGV(inguinal ln başlangıçta süpüratif ardından granülomatöz

202
Q

trahom

A

en önemli önlenebilir körlük nedeni
bulaş sinek ve parmaklar
ÜST göz kapağına yerleşen kronik keratokonjuktivit SEROTİP ABC

203
Q

inklüzyonlu konjuktivit

A

seksüel aktif genç

ALT GÖZ KAPAĞI

204
Q

chlamydia tanı

A

HÜC KÜLTÜRÜ MCCOY HEP2 hüc

serolojik: eia(LPS) mif(MOMP/LPS)

205
Q

chlamydia trachomatis tdv

A

tetrasiklin doksisiklin

eritromisin(gebe ve çocuk)

206
Q

frengi?

A

sifiliz

207
Q
sifiliz
tek konak insan
kronikleşmeye eğilim
cinsel ve kan
tüm vücudu tutabilir başka hst taklit edebilir
SPİRAL BİÇİMLİ HAREKETLİ BAKTERİ
GRAM BOYANMAZ
A

treponema pallidum

208
Q

KARANLIK ALAN MİKROSKOBİSİ
DFA BOYANMASI
KÜLTÜRDE ÜRETİLEMEZZZZZ

A

teeponema pallidum

209
Q

sifiliz komplikasyonları

A
instersitsyel keratit
hepatosplenomegali
ikter
hemolitik anemi
pnömoni
multipl uzun kemik tutuluşu
hutchinson triadı( diş,keratit,sağırlık 8.cn tutulumu)
eğer burun
kılıç kını tibia(periostite bağlı)
210
Q

1.dönem frengi

A
papül ülser şankr
AĞRISIZ VE SERT TABANLI
hiperemik ve infiltre
BULAŞICI OLABİLİR SERT ŞANKR DÖNEMİ
ÜLSER SPN İYİLEŞİR ANCAK BAZI LN ULAŞIM VE BAKTERİYEMİ
SİNSİ
ATEŞ TİTREME
211
Q

2.dönem frengi

A
ÇOK BULAŞICI
MAKÜLOPAPÜLER DÖKÜNTÜ
(ROSEOL)
KONDİLOMLAR
ORGAN TUTULUMLARI
212
Q

3.dönem frengi

A

BULAŞTIRICI DEĞİLLLL
deride kemikte kcde GRANÜLOMATÖZ LEZYONLAR(GOM)
MENİNGOVASKÜLER SİFİLİZ(TABES DORSALİS)
KVC LEZYONLAR(AORTİT ANEVRİZMA KAPAK YET)

213
Q

sfiliz tanısı

A

çok erken dönemden alınan şankr kazıntısı karanlık alan mikroskobisi
seroloji (nonnspesifik: VDRL RPR)

214
Q

sifiliz tdv

A

ilk tercih PENİSİLİN G

doksisiklin tetrasiklin

215
Q

HÜC DUVARI BULUNMAS
EN KÜÇÜKM GENOM
HÜC ZARLARINDA STEROL VAR

A

mycoplasma ve ureaplasma

216
Q

m hominis ve u urealyticum

A

ürogenital enf

217
Q

m pneu

A

sol yolu enf

218
Q

m hominis

A

PIH

postabortal ve postpartum sepsis

219
Q

u urealyticum

A

NGU etkeni

220
Q

unurealyticum

A

NGU etkeni
temel virulans ÜREAZ
amonyak oluşturarak ALKALİLİK SAĞLAR
kendisi için yaşama ortamı oluşturur

221
Q

u urealyticum tanı

A

PPLO SIVI BESİYERİ
METİLEN MAVİSİ-GLUKOZ DİFAZİK
HEMADSORBSİYON TESTİ(tür ayrımı)
seroloji:CF FAT EİA

222
Q

u urealyticum tdv

A

tetrasiklin
makrolid
kinolon

223
Q
gram -
küçük
kokobasil
oksidaz +
YUMUŞAK ŞANKR MOLLE ŞANKROİD
 X FAKTÖRÜNE İHTİYAÇ DUYAR
ÇUKULATA AGAR( isovitaleX ve vankomisin içeren)
%10 CO2
A

haemophilus ducreyi

224
Q

h ducreyi

A

TMP SMX
ERİTROMİSİN
TETRASİKLİN
SİPROFLOKSASİN

225
Q

bakteriyel vajinoz

A
gardnerella
anaerob
gri beyaz renkli akıntı
vajen ph >4,5
KOKU TESTİ POZİTİF (%10 KOH)
CLUE CELL POZİTİF(laktobasil azalmış)
TEDAVİ=> metranidazol
226
Q

diploid
+ polariteli RNA RETROVİRUS
ZARFLI

A

HIV

227
Q

AIDS TANISI

A

CD4 LENFOSİT<200
pneumocystis jirovecii pnömonisi
m.tuberculosis inf
atipik mycobac enf
özofajial kandidoz
beyin toksoplazmozu
CMV retiniti
kadınlarda serviks ca ve KAPOSİ sarkomu(hhv8)
ebv ilişkili b c lenfoma
WASTİNG SEND (aşırı kilo kaybı TNFA artışı)
lenfoid interstistyel pnömoni(çocuklarda görülür)

228
Q

HIV TDV

A

NNRTI( nevirapin,delavirdin,efavirenz)

PROTEAZ İNH(indinavir,ritonavir,saquinavir,nelfinavir,amprenavir)

229
Q
İKOZAHEDRAL
ZARFLI
DNA LİNEER
TEGUMENT
EN DIŞTA LİPİTTEN ZENGİN ZARF
TZANK HÜC
yaşam boyu süren latent inf
genomu konak h içinde
A

HSV

çocuklarda primer enf asemp

230
Q

hsv tdv

A

asiklovir (timidin kinaz gerekli ATFye çevrilmesi için)

2 deoksi guanozin trifosfat yerine ATF girer

231
Q
siğil + epitelyal ca
DNA virusu
HÜC KÜLTÜRÜNDE ÜRETİLEMEZLER
ÇEMBERSEL DNA
HÜC HİSTONLARLA PAKETLENEREK KROMATİN BENZERİ BİR YAPI
VİRÜS DERMİSİN BAZAL TABAKASINDA
A

HPV

232
Q

deriyi inf eden hpv

A

hpv1,2,3,4

233
Q

mukoza inf eden hpv

A

hpv 6,11,16,18

234
Q

hpv 6,11

A

condyloma (genital papilloma)

235
Q

hpv 16,18,31,33

A

genital traktus premalign malign lezyon
EN SIK serviks ca
erkeklerde penis kanseri

236
Q

hpv tdv

A

kostik ajan
kriyoterapi
5FU
interferon(genital)