Flashcards in Sedmica 9 Deck (3)
Loading flashcards...
1
Q
 1. Koje je značenje nelinearnih regresionih modela?
 2. Koje regresije se koriste u svrhu analize odnosa između starosti, visina, prečnika stabala?
A
 1. Najveći broj regresionih zavisnosti između mjerljivih karakteristika stabala i šumskih sastojina nije linearan. Razlog je nejednaka stopa razvoja između stabala.
 2. Polinomna, hiperbolična i stepena regresija.
2
Q
 1. Kada se primjenjuje polinomni regresioni model?
 2. Šta je hiperbolični regresioni model?
A
 1. Primjenjuje se kada oblak rasipanja tačaka pokazuje sličnost s kvadratnom, kubnom ili funkcijom višeg stepena.
 2. Ukoliko oblak rasipanja tačaka poprima oblik hiperbole, koristi se hiperbolični regresioni model.
3
Q
 1. Šta je stepeni regresioni model?
 2. Koje transformacije jedne ili obje varijable daju dobre rezultate?
A
 1. U slučajevima sličnosti oblaka rasipanja tačaka s oblicima stepena funkcije ispituje se stepeni regresioni model.
 2. Transformacije recipročnom vrijednošću, kvadratnim korijenom, logaritamska, ekponencijalna, multiplikativna ili S-oidna kriva.