Flashcards in Sedmica 10 Deck (1)
Loading flashcards...
1
Q
  1. Šta podrazumjevaju višestruka linearna regresija?
  2. U koja se 3 slučaja javlja korelacija ranga?
A
  1. Podrazumjevaju više od jedne nezavisno promjenjive varijable. To znači da se u regresioni model uvodi više od jedne nezavisne s ciljem da se bolje objasni zakonitost promjene koja se javlja kod zavisne varijable.
  2. Korelacija ranga je poseban slučaj koji se javlja u 3 slučaja:
  3. Za korelaciju nizova koji ne sadrže brojne veličine nego samo brojeve koji iskazuju rang.
  4. U slučaja kada je potrebno brzo izračunati približnu jačinu korelacione veze
  5. Za računanje korelacione veze na osnovu malih uzoraka kao prvi pristup ispitivanju postojanja korelacione veze.