begrippen h 1 Flashcards Preview

ak > begrippen h 1 > Flashcards

Flashcards in begrippen h 1 Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

cultuur

A

kenmerken, gewoontes en opvattingen waarmee een groep zich onderscheid van andere

2
Q

culturele diffusie

A

de verspreiding van cultuurkenmerken vanuit het kerngebied over nabijgelegen gebieden

3
Q

identiteit

A

de cultuurkenmerken die uniek of eigen zijn aan iemand of een groep waarmee die zich onderscheid

4
Q

multiculturele samenleving

A

een land met groepen mensen uit verschillende culturen

5
Q

dominante cultuur

A

de cultuur die de meeste invloed heeft op de samenleving

6
Q

culturele minderheden

A

een kleine bevolkingsgroep ent eigen cultuurkenmerken die ander zijn dan die van de meerderheid van de bevolking

7
Q

etnische minderheid

A

een kleine bevolkingsgroep die zich onderscheid op basis van afkomst

8
Q

intergratie

A

als een bevolkingsgroep met een migratieachtergrond en eigen culturele kenmerken word opgenomen in de samenleving

9
Q

assimilatie

A

als migranten zich volledig aanpassen aan de dominanten cultuur in een land

10
Q

spreidingsbeleid

A

een aanpak waarbij groepen op een bepaalde manier over de wijken in een stad verspreid worden

11
Q

grens

A

denkbeeldige lijn die aangeeft tot hoe ver het grondgebied van een staat of land reikt

12
Q

territorium

A

grondgebied van een staat

13
Q

territoriale wateren

A

alle binnenwateren en een strook van de zee vanuit de kust tot ruim 22 km die tot het grondgebied van een land gerekend worden

14
Q

exclave

A

een gebied dat buiten het moederland ligt en dat politiek wel maar geografisch niet met het moederland verbonden is

15
Q

enclave

A

een deel van een staat dat geheel is omringd door het gebied van een andere staat

16
Q

staat

A

het eigen grondgebied waar een regering de baas is die wetten en regels maakt die voor alle inwoners gelden

17
Q

natie

A

een groep die door gemeenschappelijke belangen, ideeën, waarden, normen en taal een eenheid vormen

18
Q

natiestaat

A

gebied waar een regering op eigen grondgebied de baas is en die regels en wetten maakt voor inwoners die het gevoel hebben dat ze bij elkaar horen

19
Q

globalisering

A

het proces waardoor er in toenemende mate economische, politieke en culturele samenhang op de wereldschaal ontstaat

20
Q

cultuurgebied

A

landen met een aantal overeenkomstige cultuurelementen