begrippen h2 Flashcards Preview

ak > begrippen h2 > Flashcards

Flashcards in begrippen h2 Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

natuurramp

A

een ramp met natuurlijke oorzaken en met ernstige gevolgen voor mensen

2
Q

humanitaire ramp

A

Ramp waarbij veel mensen in een rampgebied langdurig geen voedsel, drinkwater en onderdak hebben of waarbij besmettelijke ziekten uitbreken

3
Q

hazardmanagement

A

het totaal van maatregelen om de schade en het aantal slachtoffers bij een ramp te beperken

4
Q

preventieve maatregelen

A

tijdige maatregelen om de schade en slachtoffers bij een ramp te beperken

5
Q

curatieve maatregelen

A

maatregelen na een ramp om slachtoffers te helpen en het rampgebied te herstellen

6
Q

schaal van Richter

A

een indeling die met een cijfer de kracht van een aardbeving aangeeft

7
Q

schaal van Mercalli

A

hier worden de gevolgen van de aardbevingen gemeten

8
Q

magnitude

A

de kracht van een schok van een aardbeving, gemeten met een seismograaf

9
Q

epicentrum

A

de plaats aan het aardoppervlak die recht boven de plaats van de aardbeving in de aardkorst ligt

10
Q

hypocentrum

A

plaats van de aardbeving in de aardkorst

11
Q

tsunami

A

vloedgolf die door een aardbeving ontstaat aan de kust of in de oceaan

12
Q

viscositeit

A

stroperigheid van de lava

13
Q

effusief vulkanisme

A

vulkanische uitbarsting met zeer vloeibaar magma met weinig gas, dat rustig over een grote afstand uitstroomt

14
Q

eruptie

A

vulkaanuitbarsting

15
Q

stollingsgesteente

A

gesteentesoort die is ontstaan van afgekoelde lava

16
Q

basalt

A

Hard stollingsgesteente dat ontstaat bij effusieve uitbarstingen waarbij magma met een lage viscositeit uitstroomt

17
Q

puimsteen

A

stollingsgesteente met veel ingesloten gasbelletjes dat door de hoge viscositeit van de lava zo licht is dat het kan drijven

18
Q

caldera

A

een enorme komvormige krater die is ontstaan bij een grote eruptie waarbij de vulkaankegel is weggeblazen of ingestort is in de magmakamer

19
Q

lahars

A

een enorm gevaarlijke modderstroom die met een razend tempo van de vulkaanhelling afstroomt bestaand uit as, lava, puin en grond vermengt met water.

20
Q

gloedwolk

A

een hele hete wolk bestaand uit lavadruppels, gas, as en puin die met een razend tempo van de vulkaanhelling naar beneden raast en alles op zijn pad verbrand