Farmacologie 1B.3 Flashcards Preview

Farmacologie > Farmacologie 1B.3 > Flashcards

Flashcards in Farmacologie 1B.3 Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

Antiaggregatie remmers

A

remmen de primaire hemostase (arteriën): aspirine, clopidogrel, dipyridamol

2
Q

Anticoagulatie remmers

A

remmen de secundaire hemostase (venen): heparine, vitamine K, DOAC’s

3
Q

vWF

A

komt vrij bij beschadiging wanden en grijpt aan op GP Ia en Ib –> zorgt voor aantrekken trombocyten + activeren van SF VIII

4
Q

ADP, TxA2 en serotonine

A

Binden aan receptoren en bevorderen de aggregatie.

5
Q

Fibrinogeen

A

bindt aan GP IIb en IIIa aan een trombocyt waardoor er tromobcyten aan elkaar worden vastgezet. En kan uiteindelijk omgezet worden in fibrine door trombine

6
Q

Aspirine

A

COX-remmer (kleine hoeveelheid COX-1, grote hoeveelheid COX-2), zorgt voor dalen hoeveelheid tromboxaan en remmen van aggregatie

7
Q

Clopidogrel

A

(prodrug omgezet door CYP2-C19) blokkeert ADP-receptor en remt aggregatie

8
Q

Abciximab (monoclonaal antilichaam), Eptifibatide, tirofiban

A

blokkeert GP IIb en IIIa zodat fibrinogeen niet kan binden

9
Q

Epoprostenol

A

natuurlijk prostaglandine die cAMP verhoogd en het stollen remt

10
Q

Dipyridamol

A

fosfodiësterase remmer, remt de adhesie van bloedplaatjes aan het oppervlak door voorkomen van cAMP afbraak

11
Q

Vitamine K antagonisten (cumarine): fenprocoumon, acenocoumarol

A

voorkomen productie van stollingsfactoren II, VII, IX en X

12
Q

Heparine

A

directe Xa en trombine remmer (UFH en LMWH), grijpt aan op antitrombine

13
Q

DOAC’s

A

anticoagulantia en direct oraal toedienbaar: rivaroxaban, apixaban, edoxaban, dabigatran

14
Q

Dabigatran

A

trombine remmer, 2dd, HWT: 9 - 13 h en starten met LMWH. Hoogste renale klaring

15
Q

Rivaroxaban

A

Xa, 1dd, HWT: 7 - 11h en direct gegeven worden (hogere dosering voor 3 weken)

16
Q

Apixaban

A

Xa, 2dd, HWT: 8 - 15h en direct gegeven worden (hogere dosering voor 1 week)

17
Q

Edoxaban

A

Xa, 1dd, HWT: 10 - 14h eerst gestart worden met LMWH

18
Q

Trombolyse

A

nabootsen van tPA

19
Q

Streptokinase, Urokinase, Alteplase, Reteplase en Tenecteplas

A

tPA na maker en starten van fibrinolyse door omzetten van plasiminogeen in plasmine

20
Q

Acuut hartfalen medicatie

A

Intraveneuze nitraten, lisdiuretica, dopamine, dobutamine, fosfodiësterase remmer, calcium sensitizer

21
Q

Chronisch hartfalen medicatie

A

diuretica, ACE-remmer, B-blokker, digoxine, Aldosteron receptor antagonist