begrippen reader Flashcards Preview

ak > begrippen reader > Flashcards

Flashcards in begrippen reader Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

vestigingsklimaat

A

een geheel aan factoren die bepalen hoe aantrekkelijk een stad is om een bedrijf, instelling of hoofdkantoor te openen

2
Q

Speciale Economische Zone
(SEZ)

A

gebied waar buitenlandse bedrijven zich tegen gunstige voorwaarden kunnen vestigen

3
Q

kapitalisme

A

Een economisch systeem dat gebaseerd is op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. Hierin zijn de productiemiddelen eigendom van particulieren

4
Q

Communisme

A

Een sociale, politieke economische ideologie gericht op het creëren van een klasseloze samenleving waarin een gemeenschappelijk eigendom is van productiemiddelen

5
Q

socialisme

A

een verzamelnaam voor allerlei linkse politieke stromingen die zich afzetten tegen het kapitalisme

6
Q

oeigoeren

A

een islamitische minderheid in het noord westen van China

7
Q

zelfbeschikking

A

het recht dat volkeren hebben om zelf te mogen kiezen onder welke soevereiniteit ze willen vallen

8
Q

1 land, 2 systemen

A

een grondwettelijk principe in China waarbij individuele regio’s hun eigen economische en bestuurlijke systemen mogen houden

9
Q

de nieuwe zijderoute

A

het project van Chinese overheid om landen in Afrika, Europa en Azië door middel van infrastructuur te verbinden. Met als doel de samenwerking en de welvaart in deze landen te versterken

10
Q

de oude zijderoute

A

een oud netwerk van karavaanroutes door Azië waarlangs vele eeuwen handel werd gedreven tussen Azië, midden oosten en Europa.

11
Q

Lock east policy

A

Landen die het Chinese ontwikkelingsmodel zien als voorbeeld en dit willen toepassen op eigenland om armoede te verkleinen en een snellen economische groei

12
Q

dept trap

A

een schuldenval waarbij landen hun hoge schulden niet meer aan een land kunnen terug betalen

13
Q

afzetmarkt

A

de markt waarop goederen of diensten van een bedrijf worden verkocht in binnen en buitenland

14
Q

Wereldhandelsorganisatie
WHO

A

internationale organisatie die toeziet op de naleving van afspraken over handel tussen landen

15
Q

APEC

A

een samenwerking van landen aan de Grote oceaan gericht op handel en economische groei

16
Q

importheffingen

A

belasting die moet worden betaald op ingevoerde goederen of diensten

17
Q

afvallige provincie

A

provincie die geen onderdeel meer wil zijn van een land, maar daar nog wel toe zou behoren

18
Q

provocatie

A

opzettelijk iets doen om een strafbare reactie uit te lokken

19
Q

halfgeleiders

A

materiaal dat deels als geleider van elektriciteit en deels als isolatie kan fungeren

20
Q

monopolie

A

een situatie waarin een product of dienst door slechts een marktpartij wordt aangeboden. Dit kan leiden tot alleenheerschappij

21
Q

wegkijkbeleid

A

politiek beleid van landen waarin men wegkijkt voor illegale praktijken ten behoeve van de eigen economische groei