begrippen globalisering Flashcards Preview

ak > begrippen globalisering > Flashcards

Flashcards in begrippen globalisering Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

globalisering

A

het proces waardoor er in toenemende mate economisch, politieke en culturele samenhang op wereldschaal ontstaat

2
Q

internationalisering

A

het gevolg van globalisering waarbij landen steeds meer gericht zijn op het buitenland

3
Q

homogenisering

A

cultuurelementen van verschillende plaatsen gaan steeds meer op elkaar lijken

4
Q

relatieve afstand

A

afstand in geld tijd of moeite

5
Q

internationale arbeidsverdeling

A

wereldwijde specialisatie waarbij ieder land produceert waar het goed in is

6
Q

global shift

A

het proces waarbij onder invloed van mulinationals het economische zwaartepunt op de wereld verschuift van europa en de VS naar zuid oost Azi

7
Q

schaalvoordelen

A

de afname van de kosten per productwanneer een bedrijf meer of efficienter produceert

8
Q

comparatief voordeel

A

het voordeel van een land waardoor het relatief in vergelijking tot andere landen een product goedkoper kan produceren

9
Q

protectionisme

A

maatregelen van een land die gericht zijn op het beschermen van eigen handel en industrie door bijvoorbeeld hoge invoerrechten

10
Q

isolationisme

A

een land sluit zich doelbewust af van de buitenwereld

11
Q

politieke globalisering

A

verregaande internationale politieke samenwerking

12
Q

Europese integratie

A

europese zelfstandige landen steeds meer gaan samenwerken