Pang-Ugnay Flashcards

1
Q

Ano ang pang-ugnay?

A

Ito ang mga salitang nag-uugnay sa mga salita, parilala, sugnay at pangungusap.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Tatlong uri ng Pang-ugnay

A

Pang-ukol, Pangatnig, Pang-angkop

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nagdudugtong sa Pang-uri (adjective) at Pang-abay (adverb)

A

Pang-angkop

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ito ang -na, ng, -g

A

Pang-angkop

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Ito ay nagdudugtong ng salita, PARILALA at PANGUNGUSAP

A

Pangatnig

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Ito ay nagdudugtong ng isang SALITA sa ibang SALITA sa pangungusap

A

Pang-ukol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly