I.L.I.G, E.C.I.S Flashcards

1
Q

Sino ang bida sa ECIS

A

Ishaan

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Ano ang sakit ni Ishaan

A

Dyslexia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Saang bansa nagmula ang ECIS

A

India

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Tama o Mali: Ang kwento ni Ishaan ay nangyari sa totoong buhay

A

Tama

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Sino ang taong nagbigay ng ilaw sa buhay ni Ishaan

A

Sir Ram

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Sino ang taong nagpahalaga kay Ishaan

A

Sir Ram

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Ilan ang nilapitan ng babae sa I.L.I.G upang mapakawalan ang lalaking minamahal niya

A

Apat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ilan ang nilapitan ng babae sa I.L.I.G sa sumatotal.

A

LIMA (Kasama ang karpintero)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ibigay ang pagkasunod-sunod ng mga taong pinuntahan ng babae

A

Hepe > Cadi > Vizier > Hari > Karpintero

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Bakit ipinangalang I.L.I.G ang kwento?

A

Dahil ang pagkwekwento nito ay inabot ng Isang Libo’t Isang araw upang mapabago ang puso ng Sultan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Saan nagmula ang kwentong I.LI.G

A

Sa Middle East

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Ilan na karaniwang pahina ng Nobela

A

300-1,300

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Anong uri ng Nobela ang karaniwang nailalabas o nailalathala

A

Piksyon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly