2 čj>nj Flashcards Preview

A1.1 > 2 čj>nj > Flashcards

Flashcards in 2 čj>nj Deck (53):
1

zaměstnavatel

Arbeitgeber der, -

2

vzdělání

Ausbildung die, -en

3

zaměstnání, práce

Beruf der, -e

4

vysoká škola / univerzita

Hochschule die, -n / Universität die, -ä en

5

zaměstnání

Job der, -s

6

praxe, stáž

Praktikum das, Praktika

7

škola

Schule die, -n

8

(pracovní) místo

Stelle die, -n

9

pracovat jako/pro ...

arbeiten als/bei ...
hat gearbeitet

10

studovat

studieren
hat studiert

11

nezaměstnaný

arbeitslos

12

jako práci, jako profesi

von Beruf

13

Co ...?

Was ...?

14

původ

Herkunft die, -ü e

15

architekt

Architekt der, -en

16

lékař

Arzt der, -Ä e

17

kadeřník

Friseur der, -e

18

inženýr

Ingenieur der, -e

19

žurnalista, novinář

Journalist der, -en

20

číšník

Kellner der, -

21

zdravotní sestra

Krankenschwester die, -n

22

učitel

Lehrer der, -

23

mechanik

Mechatroniker der, -

24

student

Student der, -en

25

herec

Schauspieler der, -

26

žák

Schüler der, -

27

sekretář, tajemník

Sekretär der, -e

28

prodavač

Verkäufer der, -

29

věk

Alter das, -

30

rodinný stav

Familienstand der

31

rok, věk

Jahr das, -e

32

... let starý být

... Jahre alt sein

33

dítě

Kind das, -er

34

žít

leben
hat gelebt

35

žít sám

allein leben
hat gelebt

36

žít spolu

zusammenleben
hat zusammengelebt

37

bydlet v

wohnen in
hat gewohnt

38

rozvedený

geschieden

39

ženatý / vdaná

verheiratet

40

v

in

41

Kde ...?

Wo ...?

42

myslet

glauben
hat geglaubt

43

mít

haben
du hast, er hat
hat gehabt

44

dělat

machen
hat gemacht

45

správně

richtig

46

špantě

falsch

47

super, vynikající

super

48

ale

aber

49

žádný (zápor s podst. jm.)

kein

50

ne (zápor se slovesem)

nicht

51

umělec

Künstler der, -

52

rozvést se

scheiden
hat/ist geschieden

53

vzít si, oženit se, vdát se

heiraten
hat geheiratet