Cellens kommunikation + könlig förökning Flashcards Preview

Biologi 2 > Cellens kommunikation + könlig förökning > Flashcards

Flashcards in Cellens kommunikation + könlig förökning Deck (35):
1

Vad styr cellens aktivitet?

Generna.

2

Vad är en gen?

En del av DNAt som kodar för ett visst protein.

3

Hur tillverkas protein?

* DNAt finns i cellkärnan, ribosomerna i cellplasman
* Det tillverkas en arbetskopia av gen, mRNA, vars kvävebasordning bestämmer ordningen på aminosyrorna i proteinet.
* tRNA transporterar aminosyror till ribosomen.

4

Vad innehåller DNAt?

Gener samt nonsens-DNA, som påverkar genaktiveringen.

5

Vad reagerar celler på?

* Kemiska substanser, ex hormon och doftämne
* Fysikaliska stimuli, ex ljus och temperatur

6

Hur reagerar celler på olika stimuli?

Det beror på vad det är för cell samt vad det är den reagerar på.

7

Vad är en receptor?

En mottagare, den som mottager signaler.

8

Vilka två sorters receptorer finns?

1. Membranbunden receptor och sekundär budbärare
2. Steroidhormon och receptor inne i cellen

9

Vad är celldifferentiering?

Den process som gör att celler blir olika, trots att de har samma genetiska utgångsmaterial och tillhör samma organism.

10

Hur kan en organisms celler bete sig olika om alla har samma gener?

Alla gener är inte aktiva, vissa är deaktiverade. Detta tror man nonsens-DNAt reglerar.

11

Var sker befruktningen?

I äggledaren.

12

Vad är det för skillnad på ägg och spermie?

Ägg: stort och orörligt (förflyttas mha cilier i äggledaren)
Spermier: små och rörliga, har 1 flagell

13

Vad är en zygot?

En befruktad äggcell.

14

Vad bildas efter zygoten, och när sker detta?

Blastocyst bildas dag 7-14.

15

Vad innehåller blastocyst?

Embryo och moderkaka/fosterhinnor.

16

Varför blir inte alltid kvinnan gravid trots att ägget befruktats?

Embryot betraktas som en fiende av kvinnans kropp. Om livskraften i embryot är för dåligt eller kvinnans immunförsvar för bra stöts embryot ut och kommer ut med mensen.

17

Vad utvecklas embryot till efter att den blivit en blastocyst?

Gastrula

18

Vilka tre cellager har gastrula samt hur utvecklas de vidare?

1. Endoderm - muskulatur, skelett- och broskvävnad, blodceller
2. Mesoderm - mag- och tarmkanal med tillbehörande körtlar
3. Ektoderm - nerv- och hudvävnad samt ögats lins

19

När bildas ett foster?

Vecka 8

20

Hur kan närliggande celler kommunicera?

Gap-junctions, förbindelser mellan cytoplasmorna i de närliggande cellerna. Hos växter kallas de plasmodesmer.

21

Vad är en sekundär budbärare, samt hur funkar signalöverföringen vid steroider?

När en signalmolekyl (primär budbärare) binder in till en receptor på membranytan, skickar receptorn ut en annan signalmolekyl inne i cellen, sekundär budbärare. Steroiden kan dock ta sig genom cellmembranet, och agerar själv som budbärare hela vägen.

22

Vad innebär det att celler differentieras?

Olika typer av celler uppkommer och specialiseras olika, beroende på vilka gener som slås på respektive av, trots att alla celler innehåller samma gener

23

Vad är skillnaden mellan könlös och könlig förökning?

* Könlös förökning: dottercellen är en klon, en exakt kopia av modercellen.
* Könlig förökning: avkomman är en kombination av modern och fadern, hälften av anlagen från vardera föräldern.

24

Hur och var sker befruktningen hos människan?

En äggcell (23n) blir befruktad av en spermie (23n) och en zygot (46n) bildas. Detta sker i äggledaren.

25

När bildas moderkakan (placenta) och vilken funktion har den?

Efter 5-7 dygn när blastocysten växt fast i livmoderväggen. Placentan förser fostret med näring och syre via navelsträngen.

26

Vilka tre grundstrukturer finns det under fosterutvecklingen?

* Endoderm (muskler, skelett och brosk)
* Mesoderm (mag-/tarmkanal och körtlar)
* Ektoderm (nerv, hud och ögats lins)

27

Vad innebär transduktion?

Att en cell påverkar celler runtomkring att utvecklas till samma cell som en själv.

28

Vad är det för skillnad på begreppen embryo, foster och barn?

Embryo kallas bebisen fram till vecka 8, då många organ är färdiganlagda, foster fram till förlossning, sen barn när det kommit ut.

29

Vad är apoptos? Ge exempel.

Programmerad celldöd, celler dör på ett organiserat sätt. Exempel: när fostrets simhud mellan tår och fingrar ska bort.

30

Vad är meristem respektive stamcell?

Celler hos växter respektive djur som kan ge upphov till alla sorters celler. Alltså icke-specialiserade celler.

31

Sammanfatta fostrets utveckling.

1. Ägglossning.
2. Befruktning i äggledare: ägg + spermie = zygot.
3. Celldelning börjar i äggledare, fortsätter på väg mot livmodern.
4. Celldelning fortsätter, embryot är en cellboll (ett 100-tal celler) då det når livmodern.
5. Blastocyst bildas.
6. Blastocyst fästs fast i livmoderslemhinnan.
7. Gastrula bildas.
8. Vecka 8 - embryot kallas nu foster.

32

Hur lång är människans graviditet? (veckor)

38 veckor från befruktning till barnets födelse, men man brukar säga 40 då man räknar från senaste menstruationens sista dag.

33

När börjar embryots hjärta pumpa? Varför?

I femte veckan, för att pumpa runt de näringsämnen och den syrgas som hämtas upp i moderkakan.

34

Vad är lanugohår?

Hår som varit som en päls för fostret. Försvinner under de sista veckorna.

35

Vad är spontan abort? Vad beror det på?

Missfall. Vanligaste orsakerna är att något har gått fel under embryots/fostrets utveckling eller att något inte fungerar som det ska i kvinnans kropp.