Chapter 1-a Flashcards Preview

Harry > Chapter 1-a > Flashcards

Flashcards in Chapter 1-a Deck (35):
1

Prikradol sa k oknu

Crept to the window

2

Nakukol sa dole

Peered down

3

Ležať s otvorenými očami

Lay awake

4

Zapletení (do niečoho)

Involved

5

Zívol a obrátil sa na bok

He yawned and turned over

6

Nemajú sa čoho báť.

It couldn’t affect them

7

Nejavila žiadne známky únavy

She was showing no sign of sleepiness

8

Sedela nehybne

Sitting as still as a statue

9

Dvere auta buchli

A car door slammed

10

Spoza rohu sa vynoril muž

A man appeared on the corner

11

Tak náhle a potichu

So seddenly and silently

12

Súdiac podľa

Judging by

13

Šúchal po zemi

Swept the ground

14

Dlhy a zahnutý nos

Long and crooked nose

15

Zjavne netušil

Didn’t seem to realite

16

Vytrvalo sa prehraboval vo vreckách plášťa

He was busy rummaging in His cloak

17

Civela na neho

She was staring at him

18

Pobavil ho

Amuse him

19

Uškrnul sa a zahundral

He chuckled and muttered

20

Vás som tu nečakal

Fancy seeing you here

21

Tvárila sa podráždene

She looked distinctly reffled

22

Murivo

Brick Wall

23

Nahnevane vzdychla

She sniffed angrily

24

Netrpezlivo povedala

She said impatiently

25

Kývla hlavou

She jerked her head

26

Nemôžete sa na nich hnevať

You can’t blame them

27

Podráždene

Irritably

28

Vrhla ostrý pohľad

She trew a sharp, sideways glance

29

Rozumná osoba ako vy

Sensible person like yourself

30

Lichotite mi

You flatter me

31

Vrhla na neho prísny pohľad

She shot a sharp look

32

Hovorí sa, že

The rumour is that

33

Prikyvol

He bowed His head

34

Zalapala po dychu

She gasped

35

Smutne prikyvol

She nodded glumly