Complete Words, 19 Flashcards Preview

Slovak > Complete Words, 19 > Flashcards

Flashcards in Complete Words, 19 Deck (50):
1

váha

weight (f)

2

vaňa

bathtub (f)

3

variť

to cook

4

včas

on time

5

včera

yesterday

6

vec

thing (f)

7

večer

evening (m)

8

vediť

to know

9

vedľa

next to (gen)

10

veľa

a lot of (gen)

11

veľkosť

size (f)

12

veľký

big

13

veľmi

very

14

veľvyslanectvo

embassy (n)

15

veriť

to believe

16

veselý

jolly

17

vešiak

coat rack (m)

18

vetrovka

anorak (f)

19

veža

tower (f)

20

vchod do

entrance to (m)

21

viac

more (gen)

22

vidiek

countryside (m)

23

vidieť

to see

24

viesť

to lead

25

vietor

wind (m)

26

vina

fault (f)

27

vinný

guilty

28

višňa

cherry (f)

29

vizitka

business card (f)

30

vláda

government (f)

31

vlak

train (m)

32

vlasy

hair (m pl)

33

vnuk

grandson (m)

34

vnútri

inside

35

voda

water (f)

36

vodič

driver (m)

37

vodičský preukaz

driving licence (m)

38

vodopád

waterfall (m)

39

vojna

war (f)

40

volať

to call

41

volať sa

to be called

42

voľný

free, available

43

vôbec

not at all

44

vrátiť

to return

45

vrátiť sa

to go back

46

vrátnica

lodge (f)

47

vrátnik

doorman (m)

48

vravieť

to say

49

vreckovka

tissue (f)

50

vstať

to stand up