Ćwiczenia 1 Flashcards Preview

Emocje i Motywacja > Ćwiczenia 1 > Flashcards

Flashcards in Ćwiczenia 1 Deck (24):
1

Teoria Jamesa-Langego

-odczucie pobudzenia fizjologicznego jest emocją

Zdarzenie - spostrzeżenie zdarzenia - pobudzenie OUN - pobudzenie AUN - odpowiedz (pocenie sie) - uczucie

Współcześnie: tylko przy emocjach silnie negatywnych reakcja AUN

2

Teoria Cannona-Barda

-mózg - siedlisko emocji
-stany emocjonalne to pobudzenie fizjologiczne

Wzgórze itp

3

Współczesne teorie emocji

-duża rola struktur układu limbicznego

4

Aktywacyjne teorie emocji

-redukcja emocji do TYLKO zmian fizjologicznych
-emocja => aktywacja (Duffy)
-tylko fizjologia
-skupienie na intensywności emocji

-HEBB - emocja = aktywacja + procesy myślowe

5

Fazy generowania emocji wg Magdy Arnold

1. Neuronalną rejestracja stymulacji
2. Ocena - znał procesu emocjonalnego
3. Uruchomienie tendencji działania od lub do
4. Uczucie + komponent wisceralny
5. Dynamiczne, bezuwagowe sterowanie emocjami

6

Dwuczynnikowa teoria emocji Schachtera i Singera

-procesy poznawcze + wrodzona aktywacja
-zakwestionowanie koncepcji Jamesa-Langego (wstrzyknięcie adrenaliny nie powoduje określenia nowej emocji)
-eksperyment: podanie adrenaliny; grupy poinformowane o działaniu adrenaliny powściągają emocje
-w naturze sytuacje dostarczają info o interpretacji jego

7

Fazy powstawania procesu emocjonalnego wg Schachtera i Singera

1. Podmiot w stanie pobudzenia
2. Przypisanie pobudzenia czynnikom sytuacyjnym
3. Werbalne oznaczenie stanu emocjonalnego

8

Eksperyment Younga, Clarka i Hirschmana

Borowanie zęba i rzekomy rytm bicia serca.
Nadawanie znaczenia emocjonalnego sytuacji poprzez interpretacje własnego pobudzenia.

9

Hipoteza ekspresyjnego sprzężenia zwrotnego

Zmiany napięcia mięśni ekspresyjnych prowadzą do zmiany pobudzenia i uczuć

10

Teoria Lairda

-zmiany mimiczne są przycyną stanów subiektywnych
-zmiany mimiczne jako najważniejsza przyczyną uczuć
•wymuszony wyraz twarzy przy dowcipach wpływa na ich odbiór
•naturalna ekspresja silniejsza od sztucznej
Ale istnieją emocje z tym niezwiązane

11

Model Cacioppo

Wyjaśnia działanie procesów aferentnych przy powstawaniu uczuć

W powstawanie emocji zaangażowane sa mechanizmy góra-dol (określone sytuacje) i dol-góra (sytuacje nieokreślone)

12

Funkcjonalistyczna koncepcja emocji Frijdy

-emocje miedzy zachowaniem a uczuciem
-reakcje - stany motywacyjne uruchamiające działanie
-procesy emocjonalne jako adaptacyjne:
• sygnalizują jak kierować zachowaniem
• utrudniają lub pomagają w realizacji celów
-afekty, emocje, sentymenty, nastroje, epizody emocjonalne, cechy osobowosci

13

Prawa emocji (Frijda

1. Emocja - efekt sensoryczny bodźca + znaczenie
2. Emocje powstają gdy zdarzenie jest wazne dla jednostki
3. Ludzie reagują emocjonalnie na spostrzeganą rzeczywistosc
4. Emocje pojawiają sie pod wpływem wartości względnych bodźca - różnica miedzy stanem faktycznym a oczekiwanym
5. Hedonistyczna asymetria
6. Prawo zamknięcia sie w sobie
7. Prawo zważania na konsekwencje
8. Prawo minimalnego obciążenia
10. Prawo maksymalnego zysku

14

Hedonistyczna asymetria

Podtrzymywanie przyjemnosci wymaga zmiany bodzcow, problem adaptacji
ALE bodźce nieprzyjemne nie ulegają habituacji

15

Prawo zamknięcia sie w sobie

Osoby poddane procesowi emocjonalnemu nie dostrzegają innego punktu widzenia prócz własnego

16

Prawo zważania na konsekwencje

Emocje nie rosną w nieskończoność - z czasem wygasają

17

Prawo minimalnego obciążenia

Ludzie chcą zatrzymać wzrost intensywności emocji np poprzez zmianę interpretacji bodźca

18

Prawo maksymalnego zysku

Interpretacja bodźca ma zmaksymalizować zysk emocjonalny

19

Aleksytymia

Niezdolność do rozumienia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania i wyrażania. Doszukiwanie sie źródeł pobudzenia fizjologicznego na zewnątrz.

20

Mikroroboty Evansa

Ludzie mysla ze te roboty maja emocje.

21

Koncepcja Pankseppa

W mózgu jest 7 obwodów stresujących emocjami
- poszukowania
-strachu
-wściekłości
-opieki
-żądzy
-paniki
-zabawy

22

Ekman i Matsumoto

7 ekspresji mimicznych
Gniew
Strach
Pogarda
Smutek
Radośc
Wstręt
Zaskoczenie

23

Jaka psychologia dotyczy Plutchika?
Czemu sluza emocje?

Ewolucyjna
Emocje śluza adaptacji i uruchamiają programy behawioralne:
Włączanie
Odrzucanie
Ochrona
Destrukcja
Reprodukcja
Reintegracja
Orientacja
Eksploracja

24

Działanie koła emocji wg Plutchika

Lubienie - wstręt
Strach - złość
Radośc - smutek
Zaskoczenie - oczekiwanie

Te emocje łącza sie i tworzą emocje 2 rzędu itd
Analogia koła barw
Przeciwne emocje sie znoszą
Stozek emocji (bo intensywność)