English Historie-gloser Flashcards Preview

Engelsk 1st > English Historie-gloser > Flashcards

Flashcards in English Historie-gloser Deck (19):
1

Vurdere

Consider

2

Oppdagelse

Discovery

3

Handel

Trade

4

Utnyttelse

Exploitation

5

Forsikre

Assure

6

Inneholde

Contain

7

Straffekoloni

Penal colony

8

Forfedre

Ancestors

9

Handelsmann

Merchant

10

Fordel

Advantage

11

Vinne, tjene

Gain

12

Kilde til bekymring

Source of concern

13

På grunn av

Due to

14

Gjenopprette

Restore

15

Samveldet (en internasjonal organisasjon av uavhengige stater som tidligere tilhørte Storbritania)

Commonwealth of Nations

16

Bidra

Contribute

17

Forutsi

Predict

18

Utvikling

Evolution

19

Påtvinge

Impose