Greetings and Introductions - Introductions Flashcards Preview

Philipp EWB > Greetings and Introductions - Introductions > Flashcards

Flashcards in Greetings and Introductions - Introductions Deck (18):
1

What is your name?

Kijan ou rele?
Ki non ou?

2

My name is Marie.

Mwen rele Mari.

3

What about you?

E ou menm?

4

I am happy to meet you.

Mwen kontan rekonèt ou.
Mwen kontan fè konesans ou.

5

Where are you from?

Ki kote ou moun?
Moun ki bò ye?

6

I am from Carrefour.

Mwen se moun Kafou.

7

Are you from Haiti?

Eske ou se moun Ayiti?

8

I am from Miami.

Mwen se moun Miyami.

9

I am from the United States.

Mwen se moun Etazini.

10

I am from Canada.

Mwen se moun Kanada.

11

How long are you staying here?

Konben tap wap rete isit?

12

Two weeks.

De senmenn.

13

Two months.

De mwa

14

I am here for work.

Mwen vin travay isit.

15

Can I offer you something to drink?

Mwen ka ba ou yon bagay pou bwè?

16

Yes, please.

Wi, tanpri.

17

What would you like to drink?

Kisa ou ta renmen bwè?

18

No, thanks.

Non, mèsi.