H2 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > H2 > Flashcards

Flashcards in H2 Deck (3):
1

Wat is een rechtspersoon?

Rechtspersonen zijn door het recht bedachte structuren die ook als rechtssubject aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen.

2

Wat is een natuurlijk persoon?

Een natuurlijk persoon (mens van vlees en bloed) is bevoegd om als zelfstandig rechtssubject aan het rechtsverkeer deel te nemen.

3

Is een Stille vennoot een crediteur? leg uit

Geen crediteur.
- heeft geen vordering op cv
- mag niet deelneming in het bestuur
art 20 lid 3 WvK