H4 Flashcards Preview

Ondernemingsrecht > H4 > Flashcards

Flashcards in H4 Deck (11):
1

Wat is kapitaal?

Het eigen vermogen, de door aandeelhouders bijeengebrachte risicodragende waarden.

2

Soorten kapitaal?

1. Geplaatst kapitaal
2. Maatschappelijk kapitaal
3. Gestort kapitaal
4. Opgevraagd kapitaal

3

Geplaatst kapitaal?

Waarborg voor schuldeisers, het bedrag waarvoor aandeelhouders moeten instaan.

4

Maatschappelijk kapitaal?

Maxbedrag waarvoor vennootschap krachtens haar statuten aandelen kan uitgeven.

5

Gestort kapitaal?

Bedrag dat aandeelhouders op die geplaatste aandelen hebben betaald.

Bij NV 2 vereisten: art 2:67 BW
minimaal kapitaal
minimale verhouding

6

Opgevraagd kapitaal?

Deel van kapitaal dat aandeelhouders nog op aandelen moeten storten, dus verschil tussen geplaatste en gestorte kapitaal.

7

Aandelenemissie?

Uitgifte van nieuwe aandelen.

Een vennootschap kan hiermee haar geplaatste kapitaal vergroten als zij een behoefte heeft aan meer eigen vermogen, bijv om haar activiteiten uit te breiden.

8

Rechten van een aandeelhouder

1. Stemrecht in alg vergadering - daarmee kan hij meebeslissen over beleid binnen de vennootschap.

2. Financieel recht - recht op dividend uitkering

9

Preferente aandelen?

Geven voorrang op gewone aandelen bij verdeling van dividend en/of liquidatiesaldo na ontbinding van vennootschap.

10

winstbewijzen?

Participatiebewijzen, geven houders ervan het recht mee te delen in de (over)winst. Zijn geen aandelen: geven geen stemrecht in alf vergadering van aandeelhouders. De houder ervan is een gewone concurrente schuldeiser van de vennootschap

11

obligaties?

Lening aan een vennootschap die recht geeft op een van tevoren vastgesteld rente. Vennootschap geeft dan schuldbewijzen (obligaties) uit. De houder ervan is een gewone schuldeiser van de vennootschap.