Hoofdstuk 16 Flashcards Preview

Muziekgeschiedenis I/2 > Hoofdstuk 16 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 16 Deck (20):
1

Hoe was de verhouding van Frankrijk tot Italië op muzikaal gebied in de zeventiende eeuw?

Italië bleef het centrum van de muziek, maar Frankrijk kwam langzaam op op dat gebied. Hier was de politiek van grote invloed op het muzikale leven; de koning sponsorde musici. Elegantie stond hierbij hoog in het vaandel, iets wat scherp afstak tegen de expressiviteit die in Italië zo gangbaar was.

2

Wat was het "ballet de cour"?

Dit was een muzikaal-dramatisch werk, geënsceneerd met kostuums, professionele dansers en rekwisieten.

3

Wat was aan het hof het belang van dansen?

Aristocraten konden hiermee hun positie in de sociale hiërarchie weergeven

4

Welke rol heeft Lodewijk XIV gespeeld voor het ontstaan van het orkest?

Aan zijn hof ontstonden de eerste grote vioolensembles. Lodewijk XIV liet de VIngt-quatre Violons du Roi oprichten.

5

Vertel iets over Lully.

Lully werkte voor Lodewijk XIV. In 1672 richtte hij de Académie Royale de Musique op. Hij 'kocht' het monopoly op de uitgave van muzikaal drama. In het tragédie lyrique bracht hij drama, muziek en ballet samen in een nieuwe vorm. De plots van werken van Lully bevatten 5 aktes, en waren vrij serieus.

6

Welke rol speelde de ouverture in het werk van Lully?

Deze werd gebruikt om de entrance van de koning weer te geven en hem te verwelkomen.

7

Wat waren "airs"?

Dit was een lyrisch moment waarbij gezongen werd in de vorm van een dans. Ze waren minder expressief en virtuoos dan Italiaanse aria's.

8

Hoe zag de ontwikkeling van Franse kerkmuziek er in het kort uit?

Tot 1650 werd deze gedomineerd door de oude Renaissancestijl; daarna ging het Italiaanse genres gebruiken, zoals het oratorium.

9

Welke twee soorten motetten werden onderscheiden?

Het petit motet en het grand motet; het petit motet was een heilig concert voor een paar stemmen met b.c.. Het grand motet kende een dubbelkoor, orkest en enkele solisten en was dus veel grootser opgezet.

10

Wie introduceerde het Latijns oratorium in Frankrijk?

Charpentier, een leerling van Carissimi. Hij combineerde hierbij Italiaanse en Franse stijlen van het recitatief en air.

11

Wat zijn agréments?

Dit zijn ornamenten die in gebruik werden genomen door luitisten en klavecinisten in Frankrijk in de zeventiende eeuw. Hiermee konden belangrijke noten nadruk krijgen en de melodie vormgeven en karakter toekennen.

12

Wat hield de binaire vorm van dansmuziek in?

Dansmuziek bestond uit twee min of meer gelijke secties, die ieder herhaald werden; de eerste sectie leidde naar de de dominant vanaf de tonica, en de tweede leidde terug naar de tonica.

13

Wat is een suite?

Hierbij werden verschillende gestileerde dansen gecombineerd in een serie.

14

Hoe was de ontwikkeling van Frankrijk als invloedrijk land in Europa?

Frankrijk was na het einde van de Dertigjarige Oorlog de belangrijkste macht van Europa, met de koning als meest machtig man. Andere landen gingen de Franse kunsten imiteren, vooral op het gebied van dans en toetsmuziek. Franse muziek werd bijna net zo invloedrijk als Italiaanse vanaf 1660.

15

Waarin verschilde Engeland van Frankrijk in politiek opzicht?

Engeland was een monarchie met beperkingen; de koning deelde de macht met het parlement.

16

Wat was de "masque"?

Masque was een vorm van vermaak dat leek op opera, maar dat in tegenstelling tot echte opera meer leek op een Frans hofballet. Er was niet sprake van muziek van slechts één componist.

17

Welke ontwikkeling zorgde voor het ontstaan van Engelse opera?

De regering van Cromwell verbood toneelstukken, maar niet concerten; hierdoor ontstonden de eerste Engelse opera's. De eerste Engelse opera's waren mengelingen van gesproken drama en het masque.

18

Welke rol speelde het publieke concert in Engeland?

Dit werd vanaf 1670 toegankelijk voor iedereen; tot die tijd waren het privé-aangelegenheden.

19

Hoe was de ontwikkeling van Spanje vanaf de 17e eeuw?

Rond 1600 was Spanje het machtigste imperium op aarde. Door slechte uitgave van het geld ging het echter economisch slechter, en in 1640 werd Spanje verslagen door de Fransen tijdens de Dertigjarige Oorlog.

20

Wat is de zarzuela?

Dit was het belangrijkste muzikale genre in Spanje. Het was een licht, mythologisch schouwspel in een pastorale setting dat zang en gesproken dialoog afwisselde.