Hoofdstuk 19 Flashcards Preview

Muziekgeschiedenis I/2 > Hoofdstuk 19 > Flashcards

Flashcards in Hoofdstuk 19 Deck (18):
1

Noem een interessant fenomeen uit de achttiende eeuw in muzikaal Duitsland.

Steeds meer aristocraten gingen zelf muziek maken of schrijven.

2

Op welke manieren probeerden Duitse componisten meer inkomsten te vergaren?

Door steeds vaker publieke concerten te geven en door de verkoop van hun composities.

3

Vertel iets over Georg Philip Telemann.

Telemann was zeer productief en werd beschouwd als één van de beroemdste componisten van zijn generatie. Hij bracht Duits contrapunt samen met stijlen uit andere regio's.

4

Waarom was Telemann in zijn tijd populairder dan Bach?

Door zijn voorkeur voor relatief eenvoudige muziek.

5

Vertel iets over J.S. Bach.

Bach componeerde in alle stijlen behalve opera. Zijn luisteraars in zijn tijd vonden zijn muziek niet verfijnd genoeg en te geforceerd. Hij reisde niet veel, maar heeft wel één maal Buxtehude bezocht. Hij werd vanaf 1723 kantor in Leipzig. Hij deed wat opdrachtgevers hem zeiden; hiertoe behoorden ook veel niet-muzikale klussen.

6

Hoe was de invloed van Vivaldi op Bach?

Bach raakte in Weimar gefascineerd door de muziek van Vivaldi, en maakte arrangementen van verschillende Vivaldi-concerten voor orgel en klavecimbel. Hij nam het terugkeren naar de tonica over van Vivaldi en verduidelijkte harmonische schema's.

7

Wat is het Wohltemperierte Klaiver?

Twee verschillende publicaties van Bachs bekendste toetswerken. Ze worden beschouwd als etudes om mee te oefenen en zijn ook beroemd vanwege de fuga's.

8

Wat is het bekendste orkestrale werk van Bach?

De Brandenburgconcerten. Hiermee nam Bach de drie delen-methodiek over.

9

Wat is de cantate zoals we die bij Bach kennen? Waarom componeerde hij deze graag?

Door Erdmann Neumeister werden er poëtische teksten aan cantates toegevoegd. Ze werden vaak gecombineerd met elementen uit andere vocale muziek. Bach componeerde deze cantates graag omdat ze kerkmuziek "modern" maakten en religie met emoties vermengden.

10

Wat is de rol van de bas in de Passies?

De rol van de bas wordt altijd gezongen door Jezus, omdat daar alles op rust. Wanneer er in de plot twijfel ontstaat over de religie verdwijnt de bas.

11

Hoe werd de muziek van Bach gezien in zijn eigen tijd? Hoe veranderde dit?

Zijn werken bevatten complexe en tegenstrijdige harmonieën en contrapunt, polyfonie en melodieën. De expressie is intens en het architectonische idee groots. Voor veel tijdgenoten was dit te veel van het goede, en door de nieuwe stijl in de Italiaanse operahuizen deed zijn werk ouderwets aan. In de negentiende eeuw werd hij herontdekt en sindsdien zeer gewaardeerd en gerespecteerd als zijnde een van de grootste componisten allertijden.

12

Noem enkele verschillen tussen Bach en Händel (4)

- Bach was tijdens zijn leven vooral bekend als organist, Händel genoot faam in heel Europa
- Bach gaf les binnen de kerk, terwijl Händel vooral aan het hof werkte
- Bach kwam uit een muzikale familie, Händel niet
- Händel reisde zeer veel, Bach is altijd in Duitsland gebleven.

13

Noem enkele overeenkomsten tussen Bach en Händel (3).

Beiden imiteerden en bestudeerden hun voorgangers en tijdgenoten. Beiden waren ook zeer begaafde spelers van het klavier en mixten verschillende genres.

14

Vertel iets over Händel.

Händel was de zoon van een barbier. Hij leerde klavecimbel en orgel spelen in Duitsland. In Italië nam hij de stijl van Italiaanse componisten over, maar verbleef verder het grootste deel van zijn leven in Engeland. Zijn beschermheren bepaalden vaak wat hij moest componeren, maar hij kende ook enige vrijheid in zijn composities voor het publiek. Hij had nauwe banden met het koningshuis, maar zijn activiteiten vonden veel meer in de publieke sfeer plaats dan bij Bach.

15

Waarom was het Engelse oratorium van Händel vernieuwend?

Omdat het elementen toevoegde die niet bekend waren binnen de Italiaanse opera, zoals de Duitse passie en de Griekse tragedie en het Engelse volkslied. Ook voegde hij een kor toe aan het oratorium. Het ging hierbij meer om gezamenlijke expressie dan individuele. Ook zat de muziek eenvoudiger in elkaar dan bij Bach.

16

Wat is er ongebruikelijk aan het libretto van de Messiah?

Het betreft een serie gedachten over het christelijke idee van de verlossing. Hierbij worden bijbelteksten gebruikt.

17

Vertel iets over de instrumentale werken van Händel.

Hij schreef enkele suites voor klavecimbel en twintig solo- en triosonates. Hierbij is duidelijk invloed van Corelli te horen. Zijn populairste instrumentale werken zijn zijn twee suites voor orkest en windinstrumenten.

18

Waarom was Händels muziek ook al in zijn tijd een succes?

Hij paste zich aan aan de gebruiken van zijn tijd en benadrukte melodie en harmonie, in plaats van nadruk te leggen op de strenge contrapuntregels zoals Bach dit deed. Hij sprak in zijn oratoria een middenklassepubliek aan.