İkinci Dönem Yazar Eser Flashcards Preview

Tanzimat > İkinci Dönem Yazar Eser > Flashcards

Flashcards in İkinci Dönem Yazar Eser Deck (69):
1

Küçük Şeyler

Samipaşazade Sezai (Öykü)

İlk batılı, A.Daudet etkisinde

1

Zavallı Kız

Nabizade Nazım (Öykü)

2

Şemsa

R.M.Ekrem (Öykü)

3

Sümbüle

Muallim Naci (Şiir)

4

Araba Sevdası

R.M.Ekrem (İlk Realist Roman)

Bihruz Bey, soylu olarak tanıdığı sevgilisi Periveş'in gerçekte sokakta düşmüş bir kadın olduğunu çok sonra anlar

Bihruz Bey, Periveş, Keşfi Bey

5

Bunlar Odur

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

5

Heves Ettim

Nabizade Nazım (Şiir)

6

Yadigarlarım

Nabizade Nazım (Öykü)

6

Haspa

Nabizade Nazım (Öykü)

7

Makber

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir) Ölüme farklı yaklaşım

7

Nazife

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

Konusu Endülüs Tarihinden ilk manzum tarihi oyun

8

Ölü

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

9

Finten

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

Hamlet ve corneille etkisi var

Tarhan'ın en başarılı oyunu

9

Tarık

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

9

Sardanapal

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

İlk manzum tiyatro denemsi

10

Hacle

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

11

Atala yahut Amerikan Vahşileri

R.M.Ekrem (Oyun)

Chateaubriand'ın romanından çeviri

11

Lagati Naci

Muallim Naci (Sözlük)

12

Mini Mini

Nabizade Nazım (Şiir)

14

Nefrin

R.M.Ekrem (Şiir)

15

Vatan

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

16

Afife Anjelik

R.M.Ekrem (Oyun)

16

Muallim

Muallim Naci (Şiir-Eleştiri)

17

Zemzeme

R.M.Ekrem (Şiir)

Yeni tarz şiirleri

Önsözünde eski edebiyatçılara yardırır

19

Kudemadan Birkaç Şair

R.M.Ekrem (Eleştiri)

Fuzuli, Baki, Nabi, Nedim gibi Divan şiirlerini tanıtır

21

Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

R.M.Ekrem (Oyun)

22

Turhan

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

22

Karabibik

Nabizade Nazım (Roman) İlk köy gerçeği

Antalya, Kaş, Beymelik köyü

Karabibik, Yosturoğlu, Koca İmam, Huri, Hüseyin, Eftalya

23

Zehra

Nabizade Nazım (Roman) Psikolojik roman denemesi

Zehra, Suphi, Sırrı Cemal

24

Şairliğin Hazin Bir Neticesi

R.M.Ekrem (Öykü)

25

Şerare

Muallim Naci (Şiir)

27

Baladan Bir Ses

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

28

Macerayı Aşk

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

29

Nijad Ekrem

R.M.Ekrem (Şiir Ölen Oğlu için)

30

Takdir-i Elhan

R.M.Ekrem (Eleştiri)

31

Rumuzul Edeb

Samipaşazade Sezai (Anı söyleşi gezi öykü)

33

İçli Kız

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

Namık Kemal'in Zavallı Çocuk oyununa nazire

34

Ömerin Çocukluğu

Muallim Naci (Anı)

36

Permürde

R.M.Ekrem (Şiir)

37

Çok Bilen Çok Yanılır

R.M.Ekrem (Oyun)

37

Zeynep

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

38

Tayflar Geçidi

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

39

İlham-ı Vatan

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

40

Tefekkür

R.M.Ekrem (Şiir)

42

İlhan

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

44

Sahra

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir) İlk Pastoral

44

Nesteren

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun) 11'li Hece ölçüsü

Cornaille'in Le Cide trajedisine nazire

Hüsrev sevgilisinin babası Gazanfer'i öldürür. Nesteren babasının öcünün alınmasını istese de Hüsrev'le evlenir. Evlendileri gece kendini zehirler. Hüsrev de intihar eder.

45

Sabr-ü Sebat

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

47

Talim-i Edebiyat

R.M.Ekrem (Edebiyat Kitabı)

A.Cevdet Paşa'nın eski edebiyat yanlısı Belagat-i Osmani'sine karşı tezler öne sürer

48

Yadigar-ı Şebap

R.M.Ekrem (Şiir)

Eski tarz şiirleri

50

Sergüzeşt

Samipaşazade Sezai (Roman) rom. to realizm

Asaf Paşa, Celal, Dilber, Taravet, Cevher

51

Sevda

Nabizade Nazım (Öykü)

52

Demdeme

Muallim Naci (Şiir-Eleştiri)

53

Ateşpare

Muallim Naci (Şiir)

55

Muhsin Bey

R.M.Ekrem (Öykü)

56

Istılahatı Edebiye

Muallim Naci (Ders Kitabı)

57

Eşber

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun) aruz ölçüsü ilk

Büyük İskender

58

Bir Hatıra

Nabizade Nazım (Öykü)

59

Hala Güzel

Nabizade Nazım (Öykü)

60

Nağme-i Seher

R.M.Ekrem (Şiir)

Eski tarz şiirleri

61

Fürüzan

Muallim Naci (Şiir)

62

Tezer

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun)

63

Bir Sefilenin Hasbiali

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

64

Duhteri Hindu

Abdülhak Hamit Tarhan (Oyun) Arada manzum parçalar

65

Medrese Hatıraları

Muallim Naci (Anı)

66

Validem

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir) Uyaksız

67

Belde

Abdülhak Hamit Tarhan (Şiir)

Kısmen Batı şiir biçimleri denemiş, serbst ölçüye yaklaşmış

68

Hayal ve Hakikat

Fatma Aliye (AMEfendi ile birlikte)

69

Müsameretname

Emin Nihat

Modern hikayeye geçiş ürünü

12 cüz

Kış aylarında dostlar hikaye anlatıyor

Eski ve yeni gelenek bir arada