K: Zahraničná politika nacistického Nemecka Flashcards Preview

Všeobecné dejiny 4 > K: Zahraničná politika nacistického Nemecka > Flashcards

Flashcards in K: Zahraničná politika nacistického Nemecka Deck (16):
1

Kedy pol podpísaný Ríšsky konkrordát?

20. júla. 1933

2

Kedy Nemecko vystúpilo zo Spoločnosti národov?

14. októbra 1933

3

Kedy bol podpísaný pakt o neútočení s Nemecka a Poľska?

26. januára 1934

4

Čo bolo obsahom paktu o neútočení s Poľskom a aké strany ho podpísali?

Pakt mal zaručovať vzájomné neútočenie a uznanie Poľských hraníc vyplývajúcich z Versaillskej mierovej zmluvy. Predpokladalo sa odmietnutie sily v poľsko - nemeckých vzťahoch a naopak spoločného sovietského nepriateľa. Pakt bol podpísaný v Berline medzi J. Lipskim a K. Neurathom.

5

Kedy bola zavedená všeobecná branná povinnosť v Nemecku a čo sa ňou porušilo?

16. marca 1935. Došlo k porušeniu Versaillskej dohody.

6

Kedy bola podpísaná britsko - nemecká dohoda o loďstve (Flottenabkommen), čo obsahovala a akú dohodu porušovala?

18. júna 1935. Tretia ríša dostala príležitosť zbrojenia na mori. Ponorkové na 100 %, hladinové na 33%. Došlo k porušeniu Washingtonskej dohody

7

Kedy bolo nacistickým Nemeckom obsadené demilitarizované pásmo Porýnia?

7. marca 1936

8

Kedy vznikla Os Berlín - Rím

25. októbra 1936

9

Čo predstavovala Os Berlín - Rím

Je nazývaná aj "Os zla". Išlo o spojeneckú zmluvu alebo dohodu o spolupráci podpísanú v Ríme medzi fašistickým Talianskom, kt. sa snažilo presadiť v Etiópii a nacistickým Nemeckom. Neskôr, pristúpením Japonska vznikla Os Berlín - Rím - Tokio

10

Kedy bol podpísaný pakt proti komiterne a čo zaručoval?

Bol podpísaný 25. novembra 1936 medzi nacistickým Nemeckom (J. v Ribbentrop) a Japonskom (M. Kintomo). Zaručovala signatárom vzájomnú spoluprácu. Neskôr sa v novembri 1937 k paktu pridalo aj Taliansko. Cieľom okrem i. bolo bojovať proti komunistickej propagande a signatári sa zaručili, že neuzavrú "žiadne zmluvy so ZSSR, kt. by odporovali dochu paktu"

11

Anchlus Rakúska?

12. 3. 1938

12

Kedy bola podpísaná Mnichovská dohoda /Mníchovský diktát?

K dohode došlo 29. 9. a následnému podpisu 30. 9. 1938

13

Ktorý predstavitelia sa zúčastnili stretnutia, kt. výsledkom bola Mníchovská dohoda?

VB - Nevil Chamberlain
Francúzsko - Eduard Daladier
Nemecko - Adolf Hitler
Taliansko - Benito Mussolini

14

Kedy vznikol protektorát Čechy a Morava?

15. marca 1939

15

Kedy bol podpísaný tzv. Oceľový pakt s Talianskom?

22. mája 1939

16

Čo rozumieme pod pojmom "Oceľový pakt"?

Mal už charakter formálnej zmluvnej aliancie pre prípad vojny. Účastnícke strany sa zaväzovali k vzájomnému poskytnutiu okamžitej vojenskej pomoci všetkými dostupnými prostriedkami. Na túto alianciu nadväzoval Pakt troch