L15 DE-CZ Flashcards Preview

Alltagssprache Deutsch > L15 DE-CZ > Flashcards

Flashcards in L15 DE-CZ Deck (56):
1

r Zugang, -(e)s, ä-e

přístup

2

einsetzen

používat

3

umgehen

zacházet

4

einzeln

jednotlivý

5

r Bestandteil, -(e)s, -e

část, díl

6

r Bereich, e

oblast

7

e Tastatur, -, -en

klávesnice

8

e Maus, -, ä-e

myš

9

zusammengehören

patřit k sobě

10

EDV - Elektronische Datenverarbeitung

elektronické zpracování dat

11

s Gehäuse, -s, -

kryt

12

r Umgang

zacházení (s něčím)

13

e Eingabe, -, -n

zadání

14

eingeben

zadat, vložit

15

r Zehnerblock, -(e)s, ö-e n

číselný blok

16

beschriften

označit

17

e Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertbelegung

první, druhá, třetí, čtvrtá úroveň

18

e Umschalttaste, -, -n

přepínací klávesa

19

ansteuern

zamířit

20

e Festplatte, -, -n

pevný disk

21

e Komponente -n

složka, komponent

22

beliebig

jakýkoliv, libovolný

23

herumtragen

nosit s sebou

24

s Fassungvermögen, -s, 0

kapacita

25

r Speicher, -s, -

paměť

26

e Auflösung, -, -en

rozlišení

27

abtasten

snímat

28

einlesen

načitat

29

zusammenbrechnen

zhroutit se

30

e Grundausstattung,-en

základní vybavení

31

Das fehlte gerade noch!

To by tak ještě chybělo!

32

Geraten Sie nicht gleich in Panik.

Nepropadejte hned panice!

33

Woran liegt es?

V čem to vězí?

34

angeschlossen

připojený

35

Zuerst müssen Sie Ruhe bewahren.

Nejprve musíte zachovat klid.

36

s Gerät, -(e)s, -e

přístroj, nástroj

37

flach

plochý

38

unbeschadet

nepoškozený

39

hochkant

na výšku

40

e Vorderseite, -n

přední strana

41

anzeigen

ukázat

42

entgegennehmen

převzít

43

s Ergebnis - ses, -se

výsledek

44

gliedern

dělist se

45

e Steuerungstaste - n

ovládací klávesa

46

in Verbindung mit

v souvislosti s

47

s Ding, (e)s, e

věc

48

umschalten

přepnout

49

r Bildschirm - (e)e, -e

obrazovka

50

r Speicher

paměť

51

r Zugriff (e)s, -e

přístup

52

dauerhaft

trvale

53

aufnehmen

zpracovat, nahrávat

54

speichern

uložit

55

beschreiben

popsat

56

vertreiben

prodávat, distribuovat, (v textu přehrávat)