Łagodny przerost gruczołu krokowego i nietrzymanie moczu Flashcards Preview

Farmakologia- moczowy > Łagodny przerost gruczołu krokowego i nietrzymanie moczu > Flashcards

Flashcards in Łagodny przerost gruczołu krokowego i nietrzymanie moczu Deck (17):
1

Grupy leków

1. inhibitory 5α-reduktazy steroidowej
2. antagoniści rec α1-adrenergicznych

2

Inhibitory 5α-reduktazy steroidowej - przykłady

FINASTERYD
DUTASTERYD

3

Inhibitory 5α-reduktazy steroidowej- mechanizm

- hamowanie metabolizmu testosteronu do DHT
(stymuluje proliferację nabłonka gruczołu krokowego, przerost podścieliska -> wzrost objętości gruczołu -> kliniczne objawy łagodnego przerostu)

4

5α-reduktaza steroidowa - IZOFORMY

Izoforma 1 - w wielu tkankach (np wątroba, skóra, nabłonek prostaty)

Izoforma 2- dominuje w podścielisku prostaty, jej ekspresja jest ograniczona

Izoforma 3- praktycznie brak w zdrowych tkankach; wzmożona u pacjentów z neo; szczególnie intensywna w neo opornym na leczenie hormonalne

5

FINASTERYD

- niekompetytywny inh
- hamuje izoformę 2
(zbyt małe stężenie by zahamować izoformę 1)

6

DUTASTERYD

- kompetytywny inh
- hamuje izoformę 1 i 2
- "potężniejszy"

7

Które rec α odpowiadają głównie za działanie naczyniokurczące?

α1B

8

Który podtyp rec α dominuje w gruczole krokowym?

α1A

9

Który podtyp rec α dominuje w pęcherzu moczowym?

α1D

10

Nieselektywni α1 antagoniści

TERAZOSYNA
DOKSAZOSYNA
ALFUZOSYNA

główne działanie n/p to spadki ciśnienia

11

Selektywni α1 antagoniści

TAMSULOZYNA
NAFTOPIDYL
SILODOSIN

12

Działania n/p selektywnych α1 antag

- zaburzenia ejakulacji

13

TAMSULOZYNA

niewielka preferencja wzgl α1A

14

NAFTOPIDYL

- niewielka preferencja α1D
- zmniejsza częstość oddawania moczu
- zwiększa pojemność pęcherza moczowego

15

SILODOSIN

silnie selektywny antag α1A

16

Optymalna terapia łagodnego przerostu gruczołu krokowego

antagoniści rec α1 (selektywni) + inh 5α-reduktazy steroidowej

17

MIRABEGRON

-agonista rec β3 -> wzrost cAMP w kom mm gładkich pęcherza-> rozluźnienie
- brak negatywnego wpływu na fazę mikcji