Lektion 1 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 1 > Flashcards

Flashcards in Lektion 1 Deck (134):
1

v, do, za (časově)

in

2

(s) München

Mníchov

3

r Name

jméno

4

navštívit, navštěvovat

besuchen

5

schön

pěkný, -ě

6

dělat

machen

7

(po)děkovat

danken

8

sehr

velmi

9

r Freund

přítel

10

aus

z

11

Těší mě!

(Es) freut mich!

12

bydlet

wohnen

13

z

aus

14

kdo

wer

15

gut

dobrý, dobře

16

Hallo!

Ahoj!

17

s Mädchen

dívka, děvče

18

Wie geht`s?

Jak se daří?

19

ne, nikoli

nein

20

besuchen

navštívit, navštěvovat

21

auch

také, i

22

Er geht zur Schule.

Chodí / jde do školy.

23

woher

odkud

24

e Straßenbahn

tramvaj

25

zvědavý, -ě

neugierig

26

studieren

studovat

27

tě, tebe

dich

28

bitten

prosit

29

jít, chodit

gehen

30

velmi

sehr

31

To je pravda. To souhlasí.

Das stimmt.

32

ještě

noch

33

a

und

34

město

e Stadt

35

mùj, má, mé

mein, meine, mein

36

gehen

jít, chodit

37

ano

ja

38

Odkud jste?

Woher kommen Sie?

39

co

was

40

znát

kennen

41

říci, říkat

sagen

42

doprovodit, doprovázet

begleiten

43

(po)těšit

freuen

44

pěkný, -ě

schön

45

wo

kde

46

wie

jak, jako, jaký

47

ziemlich

dost, značný, -ě

48

e Universität

univerzita

49

ja

ano

50

studovat

studieren

51

kennen

znát

52

(Es) freut mich!

Těší mě!

53

Wo liegt es?

Kde to je?

54

begleiten

doprovodit, doprovázet

55

danken

(po)děkovat

56

aber

ale

57

Praha

(s) Prag

58

Jdu na tramvaj.

Ich gehe zur Straßenbahn.

59

Woher kommen Sie?

Odkud jste?

60

přirozený, -ě, samozřejmě

natürlich

61

přítel

r Freund

62

Smím? Mohu?

Darf ich?

63

e Stadt

město

64

freuen

(po)těšit

65

jak, jako, jaký

wie

66

odkud

woher

67

Darf ich?

Smím? Mohu?

68

Verzeihung!

Promiòte!

69

tramvaj

e Straßenbahn

70

in

v, do, za (časově)

71

wohnen

bydlet

72

natürlich

přirozený, -ě, samozřejmě

73

fahren

jet

74

hier

zde, tady

75

Promiòte!

Verzeihung!

76

neugierig

zvědavý, -ě

77

(s) Prag

Praha

78

univerzita

e Universität

79

weit

daleko

80

dost, značný, -ě

ziemlich

81

přijet, přicházet

kommen

82

Chodí / jde do školy.

Er geht zur Schule.

83

také, i

auch

84

e Geschichte

dějiny, dějepis, historie, příběh

85

Jedu na univerzitu.

Ich fahre zur Universität.

86

daleko

weit

87

e Schule

škola

88

prosím

bitte

89

heißen

jmenovat se

90

dich

tě, tebe

91

jet

fahren

92

Mníchov

(s) München

93

škola

e Schule

94

machen

dělat

95

und

a

96

(s) Graz

Štýrský Hradec

97

Ich gehe zur Straßenbahn.

Jdu na tramvaj.

98

Ich fahre zur Universität.

Jedu na univerzitu.

99

bitte

prosím

100

prosit

bitten

101

ale

aber

102

dějiny, dějepis, historie, příběh

e Geschichte

103

mich

mě, mne

104

e Frau

paní, žena

105

Das stimmt.

To je pravda. To souhlasí.

106

vlastně

eigentlich

107

jmenovat se

heißen

108

od, z, o

von

109

was

co

110

sagen

říci, říkat

111

nein

ne, nikoli

112

zde, tady

hier

113

von

od, z, o

114

paní, žena

e Frau

115

wer

kdo

116

noch

ještě

117

kommen

přijet, přicházet

118

von hier

odtud

119

dívka, děvče

s Mädchen

120

Kde to je?

Wo liegt es?

121

Jak se daří?

Wie geht`s?

122

mein, meine, mein

mùj, má, mé

123

eigentlich

vlastně

124

dobrý, dobře

gut

125

děkuji

danke

126

kde

wo

127

ležet, být

liegen

128

Ahoj!

Hallo!

129

odtud

von hier

130

jméno

r Name

131

danke

děkuji

132

liegen

ležet, být

133

mě, mne

mich

134

Štýrský Hradec

(s) Graz