Lektion 21 de Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 21 de > Flashcards

Flashcards in Lektion 21 de Deck (80):
1

r Begriff, (e)s, e

pojem

1

öffentlich

veřejný, -ě

1

e Umwelt, -, 0

životní prostředí

1

e Schlafosigkeit

nespavost

2

s Schwefeldioxid, s, 0

kysličník siřičitý

3

r Staub, (e)s, 0

prach

4

gefährden

ohrožovat, poškozovat

4

wiederum

zase; naproti tomu

4

r Diabetes, e Zuckerkrankheit

cukrovka

5

r Krebs

rakovina

5

e Kreislaufstörung

porucha krevního oběhu

6

e Kläranlage, -, n

čistící zařízení

6

r Verein, (e)s, e

spolek, tělovýchovná jednota

7

s Gesetz, es, e

zákon

7

e Verbrennung, -, en

spalování

9

ab/sterben, er stirbt ab, a, ist o

odumírat

9

ab/wenden, wandte nebo wendete ab, abgewandt n. abgewendet

odvrátit, zabránit

9

r Bewohner, s, -

obyvatel

10

s Jahrzehnt, (e)s, e

desetiletí

11

s Abwasser, s, ä-

odpadní voda

12

r Rundfunk, s, 0

rozhlas

13

e Maßnahme, -, n

opatření

13

e Schädlichkeit, -, 0

škodlivost

14

sich gewöhnen (an 4.p.)

zvyknout si, zvykat si (na)

14

e Rettung, -, en

záchrana

14

s Tier, (e)s, e

zvíře

16

bedrohen

ohrožovat

18

bisher

dosud

19

r Stoff, (e)s, e

látka

20

empfindlich

citlivý, -ě, přecitlivělý, -e

22

r Bürger, s, -

občan

23

e Presse, -, 0

tisk

24

e Gefahr, -, en

nebezpečí

24

umweltfreundlich

šetrný k životnímu prostředí

25

r Standpunkt, (e)s, e

stanovisko, hledisko

26

widmen

věnovat

27

e Abgase (pl.)

výfukové, odpadní plyny

28

geschädigt

poškozený

29

r Schlaganfall

záchvat mrtvice

30

r Rheumatismus

revmatismus

31

e Magengeschwüre (mnoz. c.)

žaludeční vředy

32

e Allergie

alergie

34

bei/tragen, du trägst bei, u, a

přispět, přispívat

35

Zivilisationskrankheiten

civilizační choroby

37

e Anlage, -, n

zařízení

38

e Hautkrankheit

kožní onemocnění

39

entwickeln

rozvíjet; vyvíjet

40

begegnen, b. (3.p.)

potk(áv)at (koho)

42

e Klage, -, n (über 4.p.)

stížnost (na)

43

landwirtschaftlich

zemědělský, -y

45

r Grenzwert, (e)s, e

mezní hodnota

46

s Milieu, s, s [milijö]

prostředí

47

r Herzinfarkt, r Herzanfall

srdeční infarkt

48

s Gewässer, s, -

vodstvo, vody

49

vernichten

zničit

50

s Mitglied, (e)s, er

člen (organizace)

52

r Regen, s, -

déšť

52

e Verschmutzung, -, en

znečištění

53

e Entwicklung, -, en

rozvoj; vývoj

55

drohen

hrozit, vyhrožovat

57

e Belastung, -, en

zatížení, zhoršení

58

s Heizwerk, (e)s, e

teplárna

59

e Veränderung, -, en

změna

61

umgeben, es umgibt, a, e

obklopovat

63

e Ansicht, -, en (über 4.p.)

názor (na)

64

genmanipuliert

genově upravený

65

spüren

cítit, pociťovat

66

offen

otevřený, -ě, -o

67

e Verantwortung, -, 0

odpovědnost

68

ewig

věčný, -ě

70

r Schutz, es, 0

ochrana

72

e Folge, -, n

následek

73

gelangen, b. (an, in 4.p.; zu)

dosáhnout, dospět, dostat se

74

bestrafen

potrestat

75

warnen

varovat

76

r Lärm, s, 0

hluk

77

e Reinigung, -, en

čištění

78

verhindern (4.p.)

(za)bránit, zamezit (čemu)

79

e Erkrankungen de Bewegungsapparates

onemocnění pohybového ústrojí

80

e Lebensweise, -, n

způsob života, životospráva