Lektion 34 Flashcards Preview

Igors Ryska Svenska > Lektion 34 > Flashcards

Flashcards in Lektion 34 Deck (18):
1

Förra veckan var jag på tjänsteresa. Framgångsrik!

На прОшлой неделе я был в командировке. Успешо!

2

Vems är denna penna?
Detta är Viktors penna

ЧЬЯ это ручка? ----
Это ручка Виктор

3

Vem har pennan?
Viktor har pennan

У КОГО есть ручка? ----
Ручка есть у Виктора

4

Var (hos vad) är pennan?
Pennan är i fönstret

У ЧЕГО есть ручка? ---
Ручка есть у окнА

5

Vad är detta för museum?
Detta här Historiska Museet

КАКОЙ это музей? ---
Это музей истории

6

Vad är det som inte finns här?
Här finns ingen restaurang

ЧЕГО здесь нет? -----
Здесь нет ресторана

7

Vem var inte här?
Här var inte Tom

КОГО там не было? ---
Там не было Тома

8

Till vilken affär ska du gå?
Jag ska till klädaffären

в какой магазин ты идёшь?
Я иду в магазин одежды

9

Är detta Toms skrivhäfte? (Tom)

Это Томина тетрадь? -- Том

10

Detta är direktörens plats
Vems plats är detta?

Это место директора.-- ¨
Чьё это место?

11

Hem- (adjektiv + böj i mask och neutrum nominativ singular)
Ingen hemuppgift

Домашнее ( домашний) -
нет домАшнего задания

12

Blå penna
Jag har inte den blå pennan

Синяя ручка --
У меня нет синей / [синий] ручка

13

Detta gårdagens brev
Jag har inte detta gårdagens brev

То вчерашнее письма ---
у меня нет того вчерАшнЕГО письма

14

Den där bordslampan (böj i ackusativ)
Inte den där bordslampan (böj i genitiv)

ТУ настОльную лампу --
нет той настОльной лампы

15

Hade inte son och dotter för 20 år sedan

НЕ было сына и дочери 20 лет назад

16

Jag hade inte denna lägenhet för 20 år sedan
jag hade inte det bra jobbet

У меня НЕ было этой квартиры 20 лет назад
У меня НЕ было этой хорошей работы.

17

Jag hade inte sen så bra bil

У меня НЕ было такой хорошЕй машины

18

Då hade jag inte så fina kläder

Тогда у меня НЕ было такой красивой одежды