lesson 23 Flashcards Preview

My chinese > lesson 23 > Flashcards

Flashcards in lesson 23 Deck (23):
0

迟到

chidao

1

du

2

堵车

duche

3

huai

4

轮胎

luntai

5

po

6

倒霉

daomei

7

小时

xiaoshi

8

平时

pingshi

9

钟头

zhongtou

10

着急

zhaoji

11

yong

12

xie

13

作文

zuowen

14

口语

kouyu

15

kan

16

xue

17

初中

chuzhong

18

语法

yufa

19

简单

jiandan

20

翻译

fanyi

21

xia

22

学期

xueqi