Nouns 12 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 12 > Flashcards

Flashcards in Nouns 12 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

double

A

el doble (2354)

2
Q

episode, incident

A

el episodio (2355)

3
Q

statement, assertion

A

la afirmación (2357)

4
Q

bar, snack bar, café

A

el bar (2359)

5
Q

liberation

A

la liberación (2361)

6
Q

stay, stance, ranch

A

la estancia (2364)

7
Q

variety

A

la variedad (2368)

8
Q

captain, chief

A

el capitán (2370)

9
Q

drug

A

la droga (2371)

10
Q

studio, garage, worskshop

A

el taller (2373)

11
Q

disturbance, disorder

A

el desorden (2374)

12
Q

slave

A

el esclavo (2377)

13
Q

handling, management

A

el manejo (2385)

14
Q

tear, teardrop

A

la lágrima (2386)

15
Q

collaboration

A

la colaboración (2387)

16
Q

angle

A

el ángulo (2389)

17
Q

impact

A

el impacto (2390)

18
Q

urgency

A

la urgencia (2391)

19
Q

inventor, creator

A

el creador (2393)

20
Q

moon

A

la luna (2394)

21
Q

installation, facilities

A

la instalación (2395)

22
Q

homage, tribute

A

el homenaje (2396)

23
Q

ruin, collapse

A

la ruina (2397)

24
Q

random, chance, hazard

A

el azar (2400)

25
Q

wave, billow

A

la ola (2406)

26
Q

ear

A

la oreja (2407)

27
Q

grandmother

A

la abuela (2408)

28
Q

female courtesy title

A

la doña (2410)

29
Q

arch, arc, bow

A

el arco (2412)

30
Q

East

A

el oriente (2413)

31
Q

direction, course, bearing

A

el rumbo (2414)

32
Q

performance, execution

A

la ejecución (2415)

33
Q

chaos

A

el caos (2419)

34
Q

colony, cologne

A

la colonia (2420)

35
Q

alcohol . . . the chemical compound

A

el alcohol (2421)

36
Q

alchol . . . the beverage

A

la alcohol (2421)

37
Q

snow

A

la nieve (2423)

38
Q

multitude

A

la multitud (2424)

39
Q

livestock, cattle

A

el ganado (2425)

40
Q

living fish

A

el pez (2426)

41
Q

leader

A

el o la líder (2427)

42
Q

club, group

A

el club (2429)

43
Q

desert

A

el desierto (2431)

44
Q

writing, scripture

A

la escritura (2432)

45
Q

dance

A

la danza (2434)

46
Q

concert, concerto

A

el concierto (2435)

47
Q

supporter, partisan

A

el partidario (2436)

48
Q

temple, church

A

el templo (2437)

49
Q

liquid

A

el líquido (2438)

50
Q

weakness

A

la debilidad (2439)

51
Q

ambition

A

la ambición (2440)

52
Q

madness, insanity

A

la locura (2441)

53
Q

merchant, businessman

A

el o la comerciante (2442)

54
Q

shirt

A

la camisa (2443)

55
Q

pen, feather

A

la pluma (2444)

56
Q

ball

A

la pelota (2445)

57
Q

fare, passage, lane

A

el pasaje (2446)

58
Q

cleanliness, purity

A

la limpieza (2447)

59
Q

admiration

A

la admiración (2448)

60
Q

ghost, phantom

A

la fantasma (2449)

61
Q

transformation

A

la transformación (2450)

62
Q

hunt, hunting, game

A

la caza (2451)

63
Q

warehouse, storehouse

A

el almacén (2455)

64
Q

expectation, hope, prospect

A

la expectativa (2456)

65
Q

break-up, rupture

A

la ruptura (2457)

66
Q

investment, outlay

A

la inversión (2458)

67
Q

wound, injury

A

la herida (2460)

68
Q

hypothesis

A

la hipótesis (2461)

69
Q

turn, draft, expression

A

el giro (2465)

70
Q

outline, diagram, plan

A

el esquema (2466)

71
Q

myth

A

el mito (2467)

72
Q

darkness

A

la oscuridad (2468)

73
Q

boarding house

A

la pensión (2469)

74
Q

disappearance

A

la desaparición (2470)

75
Q

block

A

el bloque (2480)

76
Q

zipper, closing

A

el cierre (2481)

77
Q

joke

A

la broma (2482)

78
Q

Friday

A

el viernes (2483)

79
Q

tomb, grave

A

la tumba (2485)

80
Q

office, study

A

el despacho (2487)

81
Q

widow

A

la viuda (2488)

82
Q

pants

A

los pantalones (2489)

83
Q

exchange, interchange

A

el intercambio (2490)

84
Q

stain, spot

A

la mancha (2491)

85
Q

portrait, photograph

A

el retrato (2492)

86
Q

aluminum can

A

la lata (2493)

87
Q

boxing match, combat

A

el combate (2494)

88
Q

instance

A

la instancia (2495)

89
Q

rock

A

la roca (2497)

90
Q

tool

A

la herramienta (2498)

91
Q

panorama, landscape

A

el panorama (2500)

92
Q

truck, van, tanker

A

el camión (2503)

93
Q

forgetfulness, omission

A

el olvido (2504)

94
Q

strategy

A

la estrategia (2505)

95
Q

girl

A

la muchacha (2506)

96
Q

advertising, propaganda

A

la propaganda (2508)

97
Q

religious mass

A

la misa (2510)

98
Q

beginning, start

A

el inicio (2512)

99
Q

soccer

A

el fútbol (2513)

100
Q

sphere

A

la esfera (2514)